V. Dlugoborskytės daktaro disertacijos „Komandos įvairovės ir atvirumo įtaka inovacijų komandos rezultatams“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Vytautė Dlugoborskytė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, vadyba – 03S

Mokslinis vadovas: prof. dr. Monika Petraitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S).

Mokslinis konsultantas: Prof. dr. Max Von Zedtwitz (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S).

Vadybos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Edita Gimžauskienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S) – pirmininkė,
prof. dr. Cornelius Herstatt (Hamburgo technologijos universitetas, Vokietija, socialiniai mokslai, vadyba – 03S),
prof. habil. dr. Robertas Jucevičius (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S),
prof. dr. Daria Podmetina (Lapenrantos technologijos universitetas, Suomija, socialiniai mokslai, vadyba – 03S),
prof. dr. Arminas Ragauskas (Kauno technologijos universitetas, technologiniai mokslai, matavimų inžinerija – 10T).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:
Daktaro disertacijoje analizuojama komandos įvairovės, atvirumo ir jos pakeitimo skirtinguose inovacijų proceso etapuose (t. y. kūrybinio ir idėjos įgyvendinimo) tarpusavio sąveikos įtaka inovacijų komandos rezultatams. Siekiama nustatyti komandos įvairovės, atvirumo ir jos pakeitimo skirtinguose inovacijų proceso etapuose įtaką inovacijų komandos rezultatams, atsižvelgiant į kūrybinį produktą ir naujumo lygį (pagal inovacijų tipus – radikali, architektūrinė, inkrementinė). Disertacijoje konceptualizuojama komandos sudėtis, paremta narių įvairove ir atvirumu naujiems nariams, per visą inovacijų procesą, bei atsižvelgiant į inovacijų komandos rezultatus. Remiantis išsamia mokslinės literatūros analize pagrįstas konceptualus ryšys tarp komandos įvairovės, atvirumo, jos pakeitimo skirtinguose inovacijų proceso etapuose ir inovacijų komandos rezultatų. Šiame darbe pristatomas naujas kūrybiškumo ir inovacijų valdymo sričių susiejimo viename empiriniame tyrime būdas, integruojant kūrybiškumą ir inovacijas kaip procesus ir rezultatus. Naudojant statistinio modeliavimo metodus empiriškai įrodytas ryšys tarp komandos įvairovės, atvirumo ir jos pakeitimo skirtinguose inovacijų proceso etapuose ir apibrėžta jo įtaka inovacijų komandos rezultatams. Empiriškai patvirtinta, kad komandos įvairovė ir komandos atvirumas sąveikaudami daro įtaką komandos rezultatams. Tuo remiantis pristatytas komandos įvairovės valdymo per komandos atvirumą ir pakeitimą atsižvelgiant į siekiamus inovacijų rezultatus modelis, kuris pažymi kompleksinę komandos įvairovės, komandos atvirumo ir komandos pakeitimo įtaką komandos rezultatams, net ir radikalių inovacijų lygmenyje.

Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
udemy paid course free download
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku