V. Ramanausko daktaro disertacijos “Vandens lašelių šilumos ir masės mainai biokuro dūmų sraute” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Virginijus Ramanauskas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis:  technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006

Daktaro disertacija ginama eksternu

Mokslinis konsultantas: Prof. Habil. Dr. Gintautas Miliauskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Dr. Sigitas Rimkevičius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006) – pirmininkas
Prof. Habil. Dr. Juozas Augutis (Vytauto Didžiojo universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)
Prof. Dr. Algirdas Jasinskas (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004)
Dr. Nerijus Striūgas (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)
Dr. Egidijus Urbonavičius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Norintys stebėti disertacijos gynimo transliaciją kviečiami prisijungti čia.

Anotacija:

Šiluminės energijos gamybos deginant biokurą technologijose vandens įpurškimu drėkinamas degimui tiekiamas oras, reguliuojamas degimo procesas kūrykloje, kartu su vandens lašeliais į kūryklos dūmų srautą įterpiami toksogenų koncentraciją mažinantys skystieji reagentai. Svarbu yra suderinti visus įpurškimo atvejus, norint užtikrinti kiek įmanoma didesnį biokuro deginimo technologijos efektyvumą. Išpurkšto vandens lašelių fazinių virsmų ir šilumokaitos kraštinės sąlygos gali labai skirtis, tačiau visuomet lašelių faziniai virsmai turi užtikrinti reikiamą dūmų parametrų sureguliavimą. Siekiant suvokti jų dėsningumus ir pritaikyti praktikoje, būtina pažinti lašelių šilumokaitos ir fazinių virsmų procesus. Darbe vykdyti eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai, o gautų rezultatų pagrindu pateiktos pagrindinės išvados. Eksperimentinio tyrimo rezultatus apibendrinanti pusiausvirai garuojančių vandens lašelių terminės būsenos diagrama ir išryškinti lašelių sudėtinės pernašos procesų sąveikos dėsningumai įgalina apibrėžti tinkamus vandens įpurškimo į šalinamų dūmų srautą režimus, kad būtų galima reikiamai sureguliuoti srauto parametrus. Pagal modeliavimo rezultatus sudaryta lašelių nueinamo kelio iki išgaruojant drėgnų dujų sraute diagrama leidžia apibrėžti reikalingą vandens išpurškimo dispersiškumą, pridedant skystuosius priedus toksogenams biokuro dūmų sraute sumažinti.

8 rugsėjo d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73-403, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!