V. Varaniūtės daktaro disertacijos „Verte suinteresuotosioms šalims grįstas veiklos vertinimas aukštajame moksle: Lietuvos universitetų atvejis“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Viktorija Varaniūtė, Kauno technologijos universitetas,

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, vadyba – 03S

Mokslinis vadovas: prof. dr. Edita Gimžauskienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S).

Vadybos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Regina Virvilaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S) – pirmininkė,
prof. dr. Lina Dagilienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
prof. dr. Toomas Haldma (Tartu universitetas, Estija, socialiniai mokslai, vadyba – 03S),
prof. dr. Asta Pundzienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S),
prof. dr. Jelena Stankevičienė Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:
Moksliniai tyrimai, kuriuose nagrinėjamas vertės, kaip naudos, suinteresuotosioms šalims integravimas į aukštojo mokslo institucijos veiklos vertinimą, yra fragmentiški. Pastebima, kad dinamiškas, įvairialypis, sudėtingas socialinis ir ekonominis gyvenimas, įtakojamas spartaus technologijų tobulėjimo, sąlygoja drastiškus pokyčius aukštajame moksle, taip pat ir veiklos vertinimo pokyčius šio sektoriaus institucijose. Aukštojo mokslo institucijų veiklos vertinimo formavimas, atsižvelgiant į vertę suinteresuotoms šalims, yra aktuali problema. Todėl atsiranda poreikis išsiaiškinti, ar aukštojo mokslo institucijos veiklos vertinimas padeda užtikrinti vertę suinteresuotoms šalims vertės bendrakūroje, taip užtikrindamas suinteresuotų šalių poreikių patenkinimą, lemiantį mažėjantį vertės suvokimo atotrūkį. Todėl disertacijos tikslas – pagrįsti verte suinteresuotosioms šalims grįstą veiklos vertinimą aukštajame moksle. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, atliktas disertacinis tyrimas. Pirmajame disertacinio tyrimo etape parengta verte suinteresuotoms šalims grįsto veiklos vertinimo aukštajame moksle konceptualioji prieiga bei suformuluotos tyrimo teorinės prielaidos. Antrajame etape parengtos konceptualios prieigos empirinis tikrinimas grindžiamas originalia tyrimo metodologija, taikant transformuojančių procedūrų kokybinių ir kiekybinių tyrimų sanglaudos strategiją, kurią lemia tyrimo objekto kompleksiškumas. Trečiajame etape apibendrinami tyrimo rezultatai, kuriais pagrįstos teorinės prielaidos, lemiančios vertės suinteresuotoms šalims integravimą į aukštojo mokslo institucijų veiklos vertinimą, bei pateikiamos įžvalgos ir galimos tolimesnių tyrimų kryptys.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku