Ž. Uldinsko daktaro disertacijos “Biokuro jėgainių žemo potencialo šilumos atgavimo technologija ir jos analizė” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Žilvinas Uldinskas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006

Mokslinis vadovas: prof. Vytautas Dagilis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
habil. dr. Algirdas Kaliatka (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)- pirmininkas
habil. dr. Vytautas Martinaitis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)
dr. Nerijus Pedišius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)
dr. Giedrė Streckienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)
dr. Nerijus Striūgas (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)

Disertacijos gynimas vyko Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio bibliotekoje (Studentų g. 48, Kaunas)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Disertacijoje analizuojamas biokuras (drėgnos medienos drožlės kaip energijos gamybos šaltinis), jau yra plačiai ir efektyviai (panaudojant dūmus kondensuojančius ekonomaizerius) naudojamas šilumos ūkiuose, tačiau minėti kondensaciniai ekonomaizeriai yra ir šiandieninė riba, kurią reikia peržengti, norint energijos gamyba paversti dar efektyvesne. Todėl energijos gamybos naudingumo didinimas negali apsieiti be naujų technologijų diegimo jau esančiose energijos gamybos sistemose, kurios gebėtų panaudoti atliekinę šilumą (konkrečiai- dūmus, kurie išmetami į atmosferą per kaminą). Darbe yra apžvelgiami įvairūs atliekinės šilumos utilizavimo variantai- šilumos transformavimo mašinos, regeneratoriai, šilumos siurbliai. Šilumos siurbliai yra labiausiai išvystyta technologija, kuria ir remiamasi analizuojant kiek atliekinės šilumos galima dar papildomai susigrąžinti, aušinant biokuro dūmus žemiau jų rasos taško (už kondensacinio ekonomaizerio). Tam tikslui darbe yra parodomas biokuro dūmų aušinimo skaičiavimo algoritmas, apibrėžiamas panaudotinos atliekinės šilumos kiekis ir pasiūloma papildomo dūmų aušinimo sistema (kartu pristatant naujoviško tipo šilumokaitį) su jos efektyvumo (techninio bei ekonominio) įvertinimu.

26 rugpjūčio d. 12:00

Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio biblioteka (Studentų g. 48, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!