LT

Tarptautinė doktorantų vasaros mokykla

Laiku apginti daktaro disertaciją ir sėkmingai įsilieti į darbo rinką yra aktualu visų mokslo sričių doktorantams visuose universitetuose, todėl Doktorantų vasaros mokykloje skiriamas dėmesys bendrųjų gebėjimų ugdymui – mokslinių tyrimų duomenų valdymui, mokslinių straipsnių rašymo, projektų valdymo subtilybėms nagrinėti.

Dažniausiai užduodami klausimai:

Ar dalyvavimas Tarptautinėje doktorantų vasaros mokykloje prilyginamas studijų modulio išklausymui ?

Doktorantai, dalyvavę visoje vasaros mokyklos mokymų programoje, gauna tai patvirtinantį sertifikatą, kuriame kartu nurodomos programos trukmė akademinėmis valandomis. Dėl šių akademinių valandų užskaitymo tvarkos doktorantai turi kreiptis į savo institucijos doktorantūros studijas administruojantį padalinį.

Kiek laiko trunka mokymai ?

Doktorantų vasaros mokykloje užsiėmimai vyksta  3-5 dienas po 7-8 akademines valandas, be to dalyviams gali būti papildomai skiriamos savarankiško darbo užduotys, kurias privaloma atlikti iki vasaros mokyklos pradžios. Iš viso vasaros mokyklos mokymų apimtis prilyginama ~54 akademinėms valandoms.

Registracijos mokestis – 390 eurų, ECIU, BALTECH ir NORDTEK tinklų doktorantams – 360 eurų.

Kontaktai

Doktorantūros mokykla

e. p. phd@ktu.lt