Doktorantų vasaros mokykla

Intensyvūs mokymai bendriesiems gebėjimams plėtoti

Laiku apginti daktaro disertaciją ir sėkmingai įsilieti į darbo rinką yra aktualu visų mokslo sričių doktorantams visuose universitetuose, todėl Doktorantų vasaros mokykloje skiriamas dėmesys bendrųjų gebėjimų ugdymui – mokslinių tyrimų duomenų valdymui, mokslinių straipsnių rašymo, projektų valdymo subtilybėms nagrinėti.

5-oji tarptautinė doktorantų vasaros mokykla vyko 2021 m. rugpjūčio 16 – 20 d. nuotoliniu būdu

Registracijos mokestis:

ECIU narių doktorantams – 300 eurų
įprastinis – 350 eurų

Dažniausiai užduodami klausimai:

Ar dalyvavimas Tarptautinėje doktorantų vasaros mokykloje prilyginamas studijų modulio išklausymui ?

Dėl doktorantų vasaros mokykloje įgytų žinių/kreditų užskaitymo sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas.

Kiek kreditų suteikiama dalyviams ?

Doktorantai, dalyvavę visoje vasaros mokyklos mokymų programoje, gauna tai patvirtinantį sertifikatą, kuriame nurodomos akademinės valandos.

Kiek laiko trunka mokymai ?

Doktorantų vasaros mokykloje užsiėmimai vyksta  3-5 dienas po 7-8 akademines valandas. Dalyviams gali būti papildomai skirta atlikti savarankiško darbo užduotis iki vasaros mokyklos pradžios.

Kontaktai

Vita Daudaravičienė
Doktorantūros projektų vadovė

tel. +370 (626) 22 701
e. p. phd@ktu.lt