Doktorantai jau šeštą kartą rinkosi į KTU organizuojamą tarptautinę doktorantų vasaros mokyklą

Svarbiausios | 2022-09-20

Vasaros viduryje, kaip jau tapo įprasta, doktorantai iš Lietuvos ir užsienio rinkosi į tarptautinę doktorantų vasaros mokyklą, organizuojamą Kauno technologijos universiteto (KTU). Šios mokyklos tikslas – atliepti augantį bendrųjų gebėjimų ugdymo poreikį doktorantams, suteikti reikalingus įgūdžius studijų metu ir tolimesnei mokslinei karjerai bei kelti doktorantų mokslinių tyrimų rezultatyvumą. Penkių dienų intensyvius mokymus vedė kviestiniai lektoriai iš Suomijos, Čekijos, Nyderlandų, Belgijos.

KTU doktorantų vasaros mokykla 2022Šeštojoje tarptautinėje doktorantų vasaros mokykloje dalyvavo trisdešimt doktorantų: šešiolika doktorantų iš skirtingų Lietuvos universitetų ir keturiolika – iš užsienio universitetų (Estijos, Ukrainos, Čekijos, Slovakijos, Junginės Karalystės, Norvegijos, Latvijos).

„Nors vasaros mokykla, kaip ir kasmet, sulaukė studentų iš užsienio dėmesio, tačiau jautėme besidominčių vasaros mokykla kandidatų nerimą dėl vykstančio karo Ukrainoje, Lietuvos kaimynystės su Rusija. Visgi džiaugiamės dalyvavusių teigiamais atsiliepimais – labai gerai įvertintas vasaros mokyklos organizavimas, programa, mokyklos vieta“, – teigia KTU Doktorantūros mokyklos koordinatorė Vilija Šatienė.

KTU doktorantų vasaros mokykla 2022

Aktualus programos turinys

Jau tradicine tapusios KTU doktorantų vasaros mokyklos metu ugdomi tokie bendrieji gebėjimai kaip mokslinių tyrimų etika, mokslo komunikacija, mokslinių tyrimų duomenų valdymas, projektų paraiškų rengimas, intelektinės nuosavybės valdymas.

„Doktorantų bendrųjų gebėjimų ugdymas, pasitelkiant tarptautinius ekspertus, ypatingai svarbus ne tik pačių doktorantų kompetencijų stiprinimui, kurios reikalingos jų savarankiškam moksliniam ir kūrybiniam darbui bei tolimesnei karjerai, bet tuo pačiu prisideda ir prie doktorantūros studijų Lietuvoje patrauklumo ir tarptautinio žinomumo didinimo. Renginio metu taip pat skatinama tarptautinė doktorantų tinklaveika ir didinamas doktorantų vykdomų mokslinių tyrimų matomumas“, – sako V. Šatienė.

KTU doktorantų vasaros mokykla 2022

Vasaros mokykloje kviestiniai lektoriai iš Suomijos, Čekijos, Nyderlandų, Belgijos šiemet dėstė paskaitas apie intelektinę nuosavybę ir patentus, mokslinių publikacijų rengimą, atvirąjį mokslą, mokslo vizualizaciją, projektų rengimą ir valdymą. Po paskaitų vasaros mokyklos dalyviams buvo organizuojama ir kultūrinė programa.

„Šiais metais vasaros mokyklai pasirinktas Kaunas – Europos kultūros sostinė. Doktorantai turėjo galimybę su gidu pasivaikščioti po Kauno senamiestį, dalyvauti orientaciniame žaidime, išbandyti lietuviškus patiekalus ir gėrimus“, – teigia KTU Doktorantūros mokyklos koordinatorė.

Organizuos ir kitais metais

Tarptautinės  doktorantų vasaros mokyklos metu įgytos žinios ir įgūdžiai prisideda prie doktorantų vykdomų mokslinių tyrimų, rengiamų mokslinių publikacijų kokybės didinimo, efektyvesnės mokslo rezultatų sklaidos, tinkamo ir teisingo mokslinių tyrimų duomenų valdymo.

KTU doktorantų vasaros mokykla 2022

Bendrųjų gebėjimų ugdymas reikšmingai prisideda prie tolimesnės doktorantų karjeros plėtojimo ir bendro jų vykdomų mokslinių tyrimų efektyvumo didinimo. Doktorantų bendrųjų gebėjimų ugdymas ypatingai svarbus ir Lietuvoje vykdomos mokslo doktorantūros kokybės stiprinimui, kaip atliepiantis naujus doktorantams keliamus iššūkius ir sudarantis galimybes plėtoti tolimesnę karjerą akademinėje ir neakademinėje aplinkoje.

Be to, tarptautinė renginio aplinka prisideda prie platesnės doktorantų atliekamų mokslo tyrimų rezultatų sklaidos bei sukuria galimybes tarpinstitucinių bendradarbiavimo ryšių užmezgimui.

2023-ųjų vasarą KTU planuoja organizuoti jau 7-ąją tarptautinę doktorantų vasaros mokyklą.