Mokslo grupės „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“ tyrimuose: piliečių mokslas, prioritetinės Lietuvos visuomenės problemos ir energijos vartojimo elgsena

Svarbiausios | 2024-03-25

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto mokslo grupė „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“, įsikūrusi 2018 m., vykdo tarpdisciplininius tyrimus, susijusius su šiuolaikinės visuomenės kompleksiškumo, grėsmių, vystymosi iššūkių moksliniu pažinimu ir siūlo mokslinėmis žiniomis grįstus praktinius sprendimus, kurie stiprintų pilietinę visuomenę.

Mokslo grupė „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“ pristato 2023 m. tyrimų apžvalgą , kurioje aptariami vykdyti moksliniai tyrimai, jų rezultatai bei praktinė reikšmė.

Vaidas Morkevičius, Giedrius Žvaliauskas ir Vytautas Valentinavičius analizuoja, kokias prioritetines problemas įvardija Lietuvos gyventojai ir kaip dėmesį nacionalinėms problemoms pakeitė Rusijos invazija į Ukrainą, lyginant 2022 m. su 2023 m. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos visuomenė teikia prioritetą makroekonomikos problemoms.

Audronė Telešienė ir Eglė Butkevičienė pateikia KTU atvejį, kaip pilietinio mokslo institucionalizavimo pavyzdį. Straipsnyje aptariami išoriniai universitetų transformacijos veiksniai, pristatoma KTU patirtis plėtojant pilietinio mokslo iniciatyvas ir pateikiamos rekomendacijos tolesnei pilietinio mokslo plėtrai.

Prof. dr. Aistė Balžekienė – Mokslo grupės „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“ pagrindinė tyrėja
Prof. dr. Aistė Balžekienė – Mokslo grupės „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“ pagrindinė tyrėja

Aistės Balžekienės straipsnyje aptariama Lietuvos gyventojų elgsena energijos vartojimo srityje, remiantis reprezentatyvios apklausos duomenimis. Apklausos rezultatai parodė, kad didžiausias potencialas keisti elgseną energetikos sektoriuje yra susijęs su judumu ir būstu.

2023 m. mūsų tyrimų grupė nagrinėjo pilietinės visuomenės iššūkius, susijusius su dabartinėmis ir kylančiomis krizėmis.

Tikimės, kad šis leidinys bus įdomus ne tik kolegoms mokslininkams, bet ir praktikams, kuriems mūsų atliekamų tyrimų rezultatai būtų naudingi priimant sprendimus ir turėtų socialinį poveikį.

2023 m. Tyrimų apžvalgos leidinys: