Atsisveikiname su iškiliu ekonomistu prof. Bronislovu Martinkumi (1933 – 2020)

Svarbiausios | 2020-07-23

Eidamas  87 metus liepos mėn. 22 d. po sunkios ligos mirė žymus ekonomistas, buvęs Kauno technologijos universiteto profesorius, daktaras Bronislovas Martinkus.

Bronislovas Martinkus gimė 1933 m. rugsėjo 16 d. Jerubiškių kaime (Jurbarko rajonas), darbščioje ir darnioje ūkininkų Petronėlės ir Jono Martinkų šeimoje. 1953 baigė Eržvilko vidurinę mokyklą ir įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją. Miškų ūkio fakultete įgijo miškų ūkio inžinieriaus kvalifikaciją. 1958 m. pradėjo dirbti Kauno baldų kombinate. Jame susidomėjo moksliniais tyrimais ir juos vykdė lygiagrečiai su inžinieriaus, cecho viršininko, įmonės direktoriaus pareigomis. 1966 m. apgynė technikos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją. 1967 m. susiejo savo gyvenimą su Kauno technologijos universitetu (anksčiau – Kauno politechnikos institutas). Šiai mokslo įstaigai velionis atidavė beveik 50 metų aktyvios ir intensyvios mokslinės – pedagoginės veiklos.

Pradėjęs darbą Inžinerinės ekonomikos fakultete asistentu, 1988 m. patvirtinamas profesoriumi. Prof. Bronislovas Martinkus yra 18 vadovėlių, 15 mokomųjų knygų ir  daugelio metodinių priemonių autorius ar bendraautorius. Ne mažiau įspūdinga jo mokslinė veikla: parengtos 5 mokslo monografijos, paskelbta  virš 70 mokslinių straipsnių, buvo doktorantūros komitetų narys, vadovavo doktorantų  mokslo darbams.

1970 – 1979 metais jam buvo patikėtos Inžinerinė ekonomikos fakulteto prodekano pareigos. 1979 – 1986 m. vadovavo universiteto Mokslinio tyrimo sektoriui „Politechnika“, 1988 – 1992 m. išrinktas Inžinerinės ekonomikos fakulteto dekanu. 1992 – 1998 m. vadovavo Gamybos vadybos katedrai, buvo renkamas Universiteto senato nariu ir pirmininko pavaduotoju, fakulteto tarybos nariu.

Ne mažiau svarbi profesoriaus visuomeninė ir švietėjiška veikla, propaguojant ekonomines žinias ir universiteto bei fakulteto pasiekimus – paskelbta apie 100 straipsnių žiniasklaidoje, profesiniuose ir mokslo leidiniuose. Jis buvo „Žinijos“ draugijos tarybos narys ir viceprezidentas.

Ilgametė mokslinė – pedagoginė ir švietėjiška  prof. B. Martinkaus veikla įvertinta vyriausybiniais apdovanojimais, daugybe garbės ir padėkos raštais.

Netekome ne tik pedagogo ir mokslininko, bet ir kilnaus, nuoširdaus bei padoraus žmogaus, visuomet nesavanaudiškai pasiruošusio patarti ir padėti kitiems. Visi, jį pažinoję, nuoširdžiai gerbė prof. B.Martinkų dėl jo paprastumo, jautrumo ir pagarbos, bendradarbiaujant su kolegomis, bendradarbiais ir studentais.

Šviesus prof. Bronislovo Martinkaus atminimas buvusių jo kolegų ir studentų atmintyje, jo mokslo ir pedagoginiuose darbuose, svariame indėlyje į KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto ir viso Universiteto istoriją.

Šią netekties valandą Kauno technologijos universiteto bendruomenė reiškia gilią užuojautą velionio artimiesiems, draugams ir visiems jį pažinojusiems.

Atsisveikinti su šviesios atminties Bronislovu Martinkumi kviečiame į UAB „Rimtis“ laidojimo rūmus (Kanas, A.Juozapavičiaus per. 1). Atsisveikinimas  liepos mėn. 24 d. nuo 9.00 val. iki 14.30 val. Urna išnešama liepos 24 d. 14.30.val.  Laidojama Petrašiūnų kapinėse. Velioniui pagerbti tinkamiausias – baltas gėlės žiedas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku