Frankofonijos mėnuo 2023: Kaune visą mėnesį skambės prancūzų kalba

Svarbiausios | 2023-03-07

Kovo 2 d. prasidėjo Frankofonijos mėnuo 2023, kurį organizuoja KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) Prancūzų kultūros centras (buvęs Roberto Šumano centras, 1993-2023). Šiais metais jam sukanka 30 metų. Šių metų Frankofonijos mėnuo yra skiriamas iškilių lietuvių Prancūzijoje paminėjimui, minint Prancūzijos ir Lietuvos diplomatinių santykių šimtmetį.

Frankofonijos mėnesio 2023 atidarymas įvyko fakulteto Auloje, kur susirinkusieji klausė klarneto muzikos, kurią virtuoziškai atliko Rokas Makštutis, Tel Avivo universiteto studentas. Prancūzų kalbą jis išmoko KTU SHMMF Prancūzų kultūros centre, kaip ir jo brolis Stasys Makštutis, studijavęs Prancūzijoje. Abu broliai, akomponuojant Jolitai Makštutienei, dažni svečiai Prancūzų kultūros centro organizuojamuose renginiuose.

Po muzikinės dalies visi klausėsi VDU Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotojos dr. Astos Petraitytės-Briedienės paskaitos„Dar vienas eskizas Lietuvos diplomato Prancūzijoje portretui“Apie dažniausiai paminimus iškiliausius Lietuvos diplomatus, įvairiu metu rezidavusius Prancūzijoje (P. Klimą, O. Milašių, dr. S. A. Bačkį, J. Baltrušaitį (jaunesnįjį), yra išleista ne viena monografija, publikacija, jie patys paliko savo atsiminimus, kūrybą. Kaip pabrėžė dr. A. Petraitytė-Briedienė, taip pat dera prisiminti J. Urbšį, S. Lozoraitį, P. Klimą (jaunesnįjį), skirtingų kartų ir likimo Lietuvos diplomatus, kurių biografijose, lyg eskize, taip pat įrėžtas Prancūzijos vardas.

KTU SHMMF Prancūzų kultūros centro vadovė Birutė Strakšienė džiaugiasi dar vienu Frankofonijos mėnesiu ir pabrėžia jo išskirtinumą nuo buvusių metų renginių: „Per 30 mūsų Centro gyvavimo metų mes esame skyrę savo renginius Oskarui Milašiui, dailės istorikui ir diplomatui Jurgiui Baltrušaičiui, tapytojui Vytautui Kasiuliui bei Lietuvos karininkams, bet šių metų Frankofonijos mėnuo visas yra skirtas diplomatinių santykių tarp dviejų šalių šimtmečiui, kuris pasižymėjo demokratijos pamokomis, kova už laisvę, kultūros diplomatija, nepaprastai iškiliomis asmenybėmis, kurios skirtingais istorijos laikotarpiais prisidėjo prie dvišalių santykių stiprinimo“.

Kviečiame visą kovo mėnesį dalyvauti Frankofonijos mėnesio 2023 renginiuose.

Programa: