Išrinktas naujasis KTU tarybos pirmininkas

Svarbiausios | 2019-05-31

Gegužės 30 d. vykusio Kauno technologijos universiteto (KTU) tarybos posėdžio metu išrinktas naujasis Tarybos pirmininkas. Juo slaptu Tarybos narių balsavimu vienbalsiai išrinktas UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius Raimundas Petrauskas.

„Dėkoju Tarybos nariams už pasitikėjimą. Tikiu, kad kartu su rektoriaus komanda ir visa akademine bendruomene priimsime sprendimus padėsiančius siekti ilgalaikių KTU strateginių tikslų – kurti šiuolaikišką, konkurencingą tarptautiniu mastu technologijų Universitetą, kuriame dera „kietieji“ ir „minkštieji“ mokslai. Tęsime pradėtus darbus, mokslą ir studijas vystant perspektyviausiose kryptyse – dirbtinis intelektas, Pramonė 4.0, mašinų mokymasis“, – sakė KTU tarybos pirmininkas R. Petrauskas. Jis yra KTU absolventas, baigęs vadybos magistrantūros studijas.

Naujojo KTU tarybos pirmininko rinkimai vyko po to, kai 2019 m. gegužės pradžioje iš šių pareigų pasitraukė Dalius Misiūnas. Tokį sprendimą jis priėmė pateikęs savo kandidatūrą į ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektoriaus poziciją.

Svarbiausios Tarybos pirmininko funkcijos – organizuoti Tarybos darbą, šaukti Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauti, pasirašyti Tarybos posėdžio protokolą ir priimtus nutarimus. Pirmininkas, gavęs Tarybos pritarimą, gali kreiptis į Tarybos narį paskyrusį asmenį ir prašyti atšaukti jo paskirtą Tarybos narį, jeigu šis netinkamai vykdo Statuto, Tarybos darbo reglamento ar Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas, nepasirašo arba nesilaiko įsipareigojimo vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais.

KTU tarybos pirmininku negali būti Universiteto personalui priklausantis asmuo ar studentas. Jį slaptu balsavimu iš savo narių renka ir atšaukia KTU taryba.

Primename, kad KTU taryba sudaroma 5 metams iš 11 narių. Dabartinė Tarybos sudėtis paskelbta 2017 m. birželio 29 d. KTU senato nutarimu. Ją sudaro: Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Mantas Katinas, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius Raimundas Petrauskas, IPI srl, COESIA group (Italija) vadovas Kęstutis Šliužas, KTU Informatikos fakulteto profesorius Rimantas Butleris, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto profesorius Artūras Keršys, Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorius Minvydas Kazys Ragulskis, Cheminės technologijos fakulteto profesorius Petras Rimantas Venskutonis, Statybos ir architektūros fakulteto profesorius Kęstutis Zaleckis, Studentų atstovybės skirtas narys Žilvinas Kalvanas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku