Kazickų šeimos fondo atstovė susitiko su KTU Mecenato stipendijų laureatais

Svarbiausios | 2024-06-26

Kazickų šeimos fondo (KŠF) stipendijas įsteigę mecenatai susitiko su stipendijas gavusiais Kauno technologijos universiteto (KTU) pirmos, antros ir trečios pakopos studentais. Susitikimo tikslas – geriau susipažinti su geriausių rezultatų pasiekusiais studentais, kurie vykdo filantropinę veiklą arba aktyviai dalyvauja mokslinėse ir pedagoginėse veiklose.

2024 m. pavasario ir rudens semestrams Kazickų šeimos fondas skiria įspūdingą sumą – 12 200 Eur. Ši parama yra skirta talentingiems ir veikliems studentams, siekiant paskatinti jų akademinį ir socialinį indėlį.

Fondas skiria penkias 1 tūkst. eurų stipendijas pirmoje ir antroje pakopoje studijuojantiems KTU studentams, kurie ne tik pasižymi aukštais akademiniais rezultatais, bet ir aktyviai vykdo filantropinę veiklą. Šie studentai dalyvauja įvairių ne pelno siekiančių organizacijų veiklose, rodo socialinį atsakingumą ir įkvepia kitus savo pavyzdžiu.

Be to, dvi stipendijos po 2 650 eurų yra skiriamos doktorantams, kurie atlieka reikšmingus mokslinius tyrimus technologinių mokslų srityse.

Šios sritys apima: informatikos inžineriją, aplinkos inžineriją, chemijos inžineriją, elektros ir elektronikos inžineriją, energetiką ir termoinžineriją, mechanikos inžineriją, matavimų inžineriją, medžiagų inžineriją, statybos inžineriją bei transporto inžineriją. Šie doktorantai taip pat demonstruoja aktyvią pedagoginę veiklą, prisideda prie akademinės bendruomenės tobulėjimo ir inovacijų kūrimo.

Susitikimas su Mecenato stipendijų laureatais
Susitikimas su Mecenato stipendijų laureatais

Be to, dar dvi 700 eurų stipendijos yra skirtos pažangiems studentams su negalia ar kitais individualiaisiais poreikiais. Šie studentai, nepaisant iššūkių, demonstruoja puikius akademinius rezultatus ir aktyvų dalyvavimą universiteto gyvenime.

Šį semestrą stipendijos buvo skirtos KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) Taikomosios matematikos bakalauro studijų ketvirtakursei Ugnei Orinaitei, Ekonomikos ir verslo fakulteto (EVF) Įmonių valdymo magistrantūros pirmakursei Rositai Sadauskaitei, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) pedagogikos profesinių studijų studentei Evelinai Iganatavičiūtei. Net trečią kartą fondo stipendija skirta ketvirtakursei chemijos krypties doktorantei Šarūnei Daškevičiūtei-Gegužienei.

„Ilgus metus Kazickų šeimos fondas atlieka ypač svarbų vaidmenį remdamas Kauno technologijos universiteto studentų bendruomenę ir skatindamas jų socialinę atsakomybę. Fondas suteikia reikšmingą finansinį paskatinimą ir pripažinimą studentams, siekiantiems ne tik aukštų akademinių rezultatų, bet ir galvojančių apie savo indėlį į visuomenės gerovę. Tokiu būdu fondas prisideda ir prie teigiamo visuomenės pokyčio, kur mokslas ir suvokimas apie socialinę atsakomybę žengia koja kojon. Taip pat labai džiugu, kad Kazickų šeimos fondas yra vienas iš nedaugelio, skiriantis stipendijas doktorantams, taip išskirtinai paskatindamas būtent jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų veiklą“, – pasakojo su fondu glaudžiai bendradarbiaujančio Partnerysčių plėtros skyriaus vadovė dr. Rimantė Sedziniauskienė.

Kaip pasakojo susitikime dalyvavusi KŠF Niujorko biuro direktorė Neila Baumilienė, per 25 fondo gyvavimo metus, fondo suteikta parama siekia apie 15 mln. dolerių. Kiekvienais metais fondas remia apie 100 organizacijų JAV, Lietuvoje ir Zimbabvėje.

„Apie 50 proc. visos kasmetinės Kazickų šeimos skiriamos paramos atitenka su Lietuva susijusioms organizacijoms ir jau daugelį metų Kazickų šeimos fondas didžiausią dėmesį skiria vaikų ir jaunimo švietimui. Man smagu matyti šviesius veidus, girdėti kilnius siekius ir labai džiaugiuosi, kad ši stipendija bent maža dalimi prisidės prie jos laureatų ateities tikslų įgyvendinimo“, – susitikimo su stipendijų laureatais metu sakė N. Baumilienė.

KŠF Niujorko biuro direktorė Neila Baumilienė
KŠF Niujorko biuro direktorė Neila Baumilienė

Kazickų šeimos fondo stipendija skiriama du kartus per metus – mecenatų stipendijų konkurse pavasario ir rudens semestruose. Pateikti prašymą stipendijai galima prisijungus prie Akademinės informacinės sistemos (AIS), konkursų skiltyje.

Daugiau apie fondą:

Dr. Juozas Petras Kazickas (1918-2014; Jungtinės Amerikos Valstijos) – mokslų daktaras, žymus visuomenės veikėjas ir filantropas, Kazickų šeimos labdaros fondo steigėjas, daug prisidėjęs atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir stiprinant šalies valstybingumą.

1990 m. J. P. Kazickas asmeninių pastangų dėka įtraukė buvusį JAV prezidentą Džimį Karterį į tiesiogines derybas su Sovietų Sąjungos vadovu Michailu Gorbačiovu. Šių derybų rezultatas – M. Gorbačiovui pateiktas prezidento Džordžo H. Bušo vyriausybės palankus sprendimas Lietuvos nepriklausomybės pripažinimui.

Dr. Kazickas rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės tarptautiniu pripažinimu, jos vadovų ir vyriausybės narių vizitais ir susitikimais su JAV ir Vakarų Europos valstybių vadovaujančiomis politinėmis asmenybėmis, žurnalistais, pagrindinių dienraščių redaktoriais, buvo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko prof. Vytauto Landsbergio, prezidento Algirdo Brazausko, Lietuvos premjerų ir Tarptautinės Baltijos valstybių komisijos konsultantas. Jo ir bendradarbių pastangomis Vilniuje pradėjo veikti palydovinė antžeminė ryšių stotis ir taip buvo užtikrintas tiesioginis telefonų ryšys su visu pasauliu.

1998 m. dr. Juozui Petrui Kazickui suteiktas KTU garbės daktaro vardas. Tais metais buvo pasirašyta pirmoji stipendijų ir dotacijų steigimo sutartis tarp Universiteto ir Garbės daktaro (vėliau Juozo Petro Kazicko šeimos fondo). Kazickų šeimos fondas ne tik skiria stipendijas KTU studentams ir stipendijas doktorantams, bet ir paramą gabiems moksleiviams.