Ketvirtasis LMA susitikimas skirtas tarpsritinėms studijos ir ateities universitetui

KTU Atsakingai | 2022-05-17

KTU profesorius-emeritas Jurgis Kazimieras Staniškis Lietuvos mokslų akademijoje įkūrė Darnaus vystymosi tarpsritinę grupę (DVTG), kurią sudaro akademikai ir Jaunosios akademijos nariai.

Jurgis Kazimieras Staniškis
Jurgis Kazimieras Staniškis

DVTG misija – sutelkus įvairių sričių mokslininkus inicijuoti Darnaus vystymosi sklaidos ir ekspertines veiklas įgalinančias tarpsritines studijas ir mokslinius tyrimus, kurie skatintų spartesnį Jungtinių Tautų (JT) 2030 Darbotvarkės ir jos 17 tikslų diegimą šalyje.

DVTG grupė įgyvendindama savo misiją siekia šių pagrindinių tikslų:

  • Nuosekliai skleisti tarpsritinių ir misijomis grįstų mokslinių tyrimų bei studijų reikšmę, kelti jų lygį ir vystymo apimtis, ypač daug dėmesio skiriant darnioms socialinės ir ekonominės veiklos transformacijoms;
  • Skatinti aukštojo mokslo institucijas kartu su verslu bei viešojo valdymo institucijomis aktyviau spręsti visuomenės problemas;
  • Organizuoti konferencijas ir kitus renginius, pristatančius darnaus vystymosi geros praktikos pavyzdžius bei atskleidžiančius JT 2030 Darbotvarkės ir jos 17 tikslų įgyvendinimo iššūkius bei Tarptautinės mokslo tarybos iniciatyvas..

Balandžio  21 d. įvyko ketvirtasis  Darnaus vystymosi tarpsritinės grupės susitikimas, kuriame buvo svarstomas itin aktualus universitetams bei mokslo institucijoms ir mokslininkams klausimas  „Tarpsritinės studijos ir Ateities universitetas“. Susitikime dalyvavo akademikai, Jaunosios akademijos nariai, Prezidentūros ir ŠMSM atstovai bei ekspertai. Pagrindinį pranešimą „Tarpsritinės studijos ir Ateities universitetas“ skaitė J.K. Staniškis.

Daugiau informacijos rasite LMA svetainėje.