KTU chemikai – išskirtiniame NATO tinkle

Svarbiausios | 2024-07-02

Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultetas (KTU CTF) tapo NATO gynybos technologijų akceleratoriaus DIANA testavimo centrų tinklo dalimi. Pasirašyta sutartis reiškia, jog KTU CTF galės būti testuojamos bei kuriamos visam Aljansui svarbios gynybos ir saugumo technologijos.

DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) atspindi NATO siekius skatinti naujų gynybos ir saugumo technologijų pritaikymą gamyboje, vystyti bendradarbiavimą tarp mokslininkų, startuolių, verslo ir gamybos sektoriaus bei taip stiprinti gynybos ir saugumo bazę visame Aljanse.

„Skatindamas inovacijas, DIANA akceleratorius padeda užtikrinti, kad NATO galėtų veiksmingai reaguoti į naujas ir hibridines grėsmes. Be to, stiprinami tarpinstituciniai ryšiai, skatinant bendrus mokslinius tyrimus, bei siekiama užtikrinti saugumą ir stabilumą regione pasitelkiant technologinį pranašumą“, – teigia CTF dekanė Vaida Kitrytė-Syrpa.

Dvigubos paskirties technologijos

Sprendžiant kylančius saugumo iššūkius ir siekiant didinti Aljanso technologinį pranašumą, NATO technologijų akceleratoriaus tikslas – vystyti dvigubos paskirties technologijas, kurios galėtų būti naudojamos ne tik kariniais, tačiau ir civiliniais tikslais. Pavyzdžiui, efektyviai sprendžiant humanitarines problemas dėl klimato kaitos padarinių, užtikrinant maisto saugą, o taip pat vystant pažangias duomenų perdavimo ar antžeminio bei povandeninio stebėjimo sistemas.

„Fakultete vykdomi įvairūs moksliniai tyrimai chemijos, chemijos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ir medžiagų inžinerijos srityse, todėl turimas infrastruktūros ir teikiamų mokslinių paslaugų potencialas tiek gynybai, tiek civiliniam naudojimui yra labai platus“, – pabrėžia CTF dekanė.

Jos teigimu, šiuo metu didžiausią potencialą turi pažangiųjų medžiagų, nanotechnologijų ir biotechnologijų, aplinkosaugos ir maisto saugos tyrimų sritys.

KTU CTF dekanė Vaida Kitrytė-Syrpa
KTU CTF dekanė Vaida Kitrytė-Syrpa

Pasak KTU Nacionalinio inovacijų ir verslo centro (KTU NIVC) vadovo Mindaugo Bulotos, universitetas turi sukaupęs nemažą patirtį vystant tiek karines, tiek civilines technologijas, todėl prisijungimas prie NATO DIANA tinklo ne tik įrodo universiteto įdirbį, bet ir atveria daugiau tarptautinių galimybių šios srities mokslininkams.

„Jau daug metų KTU dirba dvigubos paskirties ir gynybos technologijų vystyme. Taip pat esame pirmieji iniciavę gynybos tematikos hakatoną (nuo 2019 m.), taigi turime sukaupę didelę patirtį buriant ekosistemos entuziastus“, – pasakoja M. Bulota.

KTU NIVC vadovas Mindaugas Bulota
KTU NIVC vadovas Mindaugas Bulota

KTU NIVC vadovas priduria, jog prisijungimas prie NATO DIANA tinklo atveria puikias galimybes tarptautiniam bendradarbiavimui ir universiteto kompetencijų pristatymui gynybos srityje. Be to, narystė tinkle suteikia galimybę prisidėti prie bendro Europos saugumo padedant kurti naujas gynybos technologijas.

Atlieps ilgalaikius fakulteto tikslus

KTU tampant DIANA tinklo dalimi, jungiančia virš 200 technologijų ir testavimo centrų visame Aljanse, universiteto mokslininkams atsiveria dar daugiau bendradarbiavimo galimybių su tarptautiniais partneriais tiek iš akademinio, tiek iš verslo pasaulio.

„Pasirašęs bendradarbiavimo sutartį Cheminės technologijos fakultetas tapo oficialiu NATO DIANA tinklo testavimo centru, o tai suteikia galimybę fakultetui pasiūlyti savo analitinių tyrimų bazę bei technologijų kūrimo mokslines paslaugas visos plačios ekosistemos ribose“, – džiaugiasi KTU CTF mokslo prodekanas Tadas Prasauskas.

KTU CTF mokslo prodekanas Tadas Prasauskas
KTU CTF mokslo prodekanas Tadas Prasauskas

Ši partnerystė, CTF mokslo prodekano teigimu, atliepia ilgalaikius fakulteto mokslinių tyrimų ir plėtros tikslus: dalijimąsi ekspertinėmis žiniomis ir kompetencijų gilinimą chemijos, chemijos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ir medžiagų inžinerijos srityse, siekiant praktinio mokslinių tyrimų pritaikymo.

„Toks bendradarbiavimo principas užtikrins, kad moksliniai tyrimai būtų strategiškai suderinti, moksliškai pagrįsti ir praktiškai atitiktų dabartinius ir būsimus šalies ir Europos gynybos poreikius“, – teigia jis.

Reikšmingas indėlis į viso Aljanso saugumą

Pasak fakulteto dekanės, ne mažiau svarbus NATO DIANA tikslas – komercializuoti pažangias technologijas, siekiant jog naujai kuriami sprendimai pasiektų tiek rinką, tiek ir pačias NATO pajėgas.

Kalbėdama apie KTU mokslininkų indėlį į NATO DIANA veiklą dekanė pabrėžia MTEP (mokslinių tyrimų ir ekspertinės veiklos) užsakomųjų darbų svarbą. Pasak V. Kitrytės-Syrpos, būtent MTEP galimybės KTU mokslininkams leis dar labiau prisidėti prie DIANA tinklo veiklos ir vystyti ne tik šalies, bet ir Europos saugumo ateitį.

„Galimybė įsijungti į NATO DIANA testavimo centrų tinklą prisidės plečiant fakulteto tarptautinio bendradarbiavimo tinklą, suteiks galimybių pasinaudoti naujomis finansavimo galimybėmis novatoriškiems projektams įgyvendinti bei didins fakulteto vykdomų mokslinių tyrimų poveikį tiek šalies, tiek Europos mastu“, – teigia V. Kitrytė-Syrpa.

CTF mokslo prodekanas pažymi, jog esant sėkmingam bendradarbiavimui, Cheminės technologijos fakultetas galėtų veiksmingai įsitraukti į tinklo veiklą ir taip paskatinti savo tyrėjus dalyvauti su DIANA susijusiuose projektuose, užtikrinant reikšmingą KTU mokslininkų indėlį siekiant NATO gynybos inovacijų tikslų.