KTU MIDF džiaugiasi pirmąja Inžinerinio dizaino absolventų laida

Svarbiausios | 2015-06-17

Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dėstytojų kolektyvas nekantraudamas sulaukė pirmosios unikalios studijų programos „Inžinerinis dizainas“ bakalaurų laidos. 

Ši pirmos pakopos studijų programa buvo sukurta bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademija (VDA) atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos inžinerinė pramonė stokoja kūrybingų naujų produktų kūrimo specialistų ir jų kompetencijos, gebančių priimti ir taikyti pažangius inžinerinius sprendimus gaminių projektavimo ir gamybos stadijose, greitai reaguoti į situaciją rinkoje. Todėl nacionalinių intelektinių pajėgų vystymas, inžinerinio potencialo, dizaino inovacijų akcentavimas pramonės baruose yra svarbi šalies ekonomikos stiprėjimo ir konkurencingumo didėjimo prielaida. Tuo labiau, kad į Lietuvą ateina nauji investuotojai, stiprėja ir lietuviškos inžinerinės įmonės, kurios siekia kurti naujus gaminius ir su jais veržtis į pasaulines rinkas.

Studijų programa „Inžinerinis dizainas“ („Inžinerinis dizainas“ pavadinimas bus keičiamas į „Pramoninio dizaino inžinerija“) skirta sumaniems ir kūrybingiems, apjungianti inžinerinę mintį su meniniu pojūčiu. Todėl KTU ir VDA dėstytojai stengėsi parengti universitetinį išsilavinimą turinčius specialistus, kurie išmanytų ne tik inžinerinio projektavimo, bet ir pramoninio dizaino principus, gebėtų kurti inovatyvius ir šiuolaikinio dizaino, konkurencingus gaminius. Tai pirmoji absolventų laida, kuri šalia pagrindinės inžinerinio projektavimo studijų krypties dalykų turėjo ir gretutines pramoninio dizaino srities dalykus. Absolventai gaus diplomus su dvigubu (inžinerinio projektavimo ir pramoninio dizaino) bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

Šį pavasarį bakalauro baigiamuosius darbus sėkmingai apgynė 17 šios studijų programos studentų. Darbus vertino solidi jungtinė KTU ir VDA Kauno dailės fakulteto komisija, kuriai vadovavo VDA absolventas UAB „Entech group“ projektų vadovas dizaineris Mindaugas Užkuraitis. Baigiamojo darbo temas daugelis studentų pasirinko jau atlikdami praktiką įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse: UAB Entech group, UAB Altas, UAB Tututis, UAB Micro Matic, UAB Lifodas, UAB Festo, UAB Sandriff International, UAB Ortho Baltic, UAB Plastara, “UAB Elinta, UAB Gaudrė, UAB Acme Baltija, kt. Jau čia jie susipažino su inžinerinėmis ir dizaino problemomis, gamybos technologijų ypatumais, įgavo gebėjimų iškelti ir analizuoti naujo konkurencingo gaminio idėją, planuoti ir vystyti gaminio kūrimo strategiją. Dėka glaudaus bendradarbiavimo su pramonės įmonių specialistais, studentai savo darbuose sprendė pramonei aktualias problemas ir kūrė konkurencingus produktus, stengdamiesi užtikrinti funkcionalumą, estetiškumą, ekonomiškumą, ergonomiškumą, ekologiškumą, ilgaamžiškumą, technologiškumą ir kitas vartotojui svarbias savybes.

Apjungus inžinerinių mokslų ir pramoninio dizaino žinias bei kompetencijas, įgytas studijų eigoje ir įmonėse vykusios praktikos metu, buvo sukurti inovatyvių ir vartotojui naudingų gaminių projektai. Tai pėdos erdvinio skenerio su integruotu padobarografu (stud. Remigijus Armalavičius), nuotolinio valdymo optinio reflektometro (stud. Justyna Boroško), sieninio paviršinio šviestuvo (stud. Toma Jovaišaitė), plaštakos piršto egzoskeleto (stud. Živilė Sinkevičiūtė), alaus išpilstymo įrenginio (stud. Aistė Buzytė), vaikiško vežimėlio korpuso (stud. Viktorija Astašauskienė), buitinio hidroponinio įtaiso (stud. Rugilė Jankauskaitė), Mercedes Benz mikroautobuso galinių durų (stud. Saulė Lengvinytė) ir kiti projektai.

Pasak įmonės „Entech group“ projektų vadovo ir bakalauro kvalifikacinės komisijos pirmininko VDA absolvento Mindaugo Užkuraičio, projektuotojai ar konstruktoriai, gebantys dirbti su kompiuterinėmis programomis ir kartu įgyvendinti pramoninio dizaino idėjas gaminyje, žinantys gamybos technologijų ypatumus, yra laukiami Lietuvos pramonės įmonėse. Pagrindinės inžinerinio projektavimo ir gretutinės pramoninio dizaino krypčių studijos absolventams leis įgyvendinti savo idėjas, kuriant šiuolaikinius, rinkos poreikius atliepiančius gaminius, ir suteiks platesnes profesinės veiklos bei įsidarbinimo galimybes.

Studijų programos „Inžinerinis dizainas“ vadovė prof. Virginija Jankauskaitė džiaugėsi bendradarbiavimu su socialiniais partneriais, pabrėžė, kad universiteto ryšys su pramonės atstovais yra vienas patikimiausių būdų įmonėms užsitikrinti tinkamų specialistų paruošimą. Inžinerinio dizaino specialistai, turėdami inžinerinio projektavimo ir pramoninio dizaino žinių ir gebėjimų, tikrai pajėgs savarankiškai kurti ir projektuoti gaminius, priimti sprendimus darant pakeitimus gaminio konstrukcijoje, gebės matyti gaminio dizaino pokyčius ir laiku bei adekvačiai į tuos pokyčius reaguoti.

Autorės: Ada Gulbinienė ir Virginija Jankauskaitė