KTU – pirmą kartą pasauliniuose tvarumo reitinguose

Svarbiausios | 2024-01-05

Šiandien būtinybę puoselėti tvarią, darnią, aplinkai draugišką ir dėmesingą kiekvieno mūsų kasdienybę suvokia visi. Aukštojo mokslo institucijos atsakingos visuomenės ugdymo kontekste vaidina itin svarbų vaidmenį, tad nenuostabu, kad ir aukštąsias mokyklas vertinantys reitingai šiai temai ima skirti vis didesnį dėmesį.

Vienas žinomiausių pasaulio aukštųjų mokyklų reitingų „QS World University Rankings“ jau antrus metus skelbia „QS Sustainability“ reitingą. Šio reitingo tikslas – vertinti universitetų indėlį skatinant darnių vystymosi tikslų įgyvendinimą. Reitinge universitetų daromas poveikis tvarumui vertinamas pagal tris sritis: poveikis aplinkai („Environmental Impact“), socialinis poveikis („Social Impact“) ir valdymas („Governance“).

Šiais metais Kauno technologijos universitetas (KTU) pirmą kartą dalyvavo „QS Sustainability“ reitinge ir bendrame reitingo vertinime užėmė 586 vietą. Iš viso buvo reitinguoti 1403 universitetai. Iš trijų vertintų sričių geriausius įvertinimus KTU gavo valdymo srityje, kurioje užėmė 317 vietą. Šioje reitingo srityje yra vertinamas organizacijos valdymas: viešas sprendimų priėmimas, holistinės etinės organizacijos kultūros vystymas, studentų atstovavimas organizacijos valdyme, finansinis skaidrumas.

Universitetų kuriamo poveikio aplinkai srityje KTU pasiekė labai gerus rezultatus vertinant aplinkos tvarumo puoselėjimo („Environmental Sustainability“) rodiklį, pagal kurį užėmė 126 vietą. Šiuo rodikliu vertinama institucijos vystoma strategija ir vykdoma veikla, kuria siekiama įgyvendinti tvarius sprendimus bei skatinti aplinkosaugos veiklas.

Europos mastu KTU užėmė 250 vietą iš 493 reitinguotų Europos aukštojo mokslo institucijų, o Lietuvoje iš 5 vertintų universitetų KTU įsitvirtino antroje pozicijoje.

Kartu su KTU ilgalaike strategija yra patvirtintos ir KTU „Darnaus vystymosi gairės 2025“, kuriomis KTU bendruomenė vadovaujasi kuriant ir puoselėjant atsakingo ir į tvarius procesus bei sprendimus orientuoto universiteto identitetą.