KTU profesorė apie ECIU universiteto sėkmės istoriją telkiant mokslo ir inovacijų pajėgas: kaip konkuruosime su Harvardu?

Svarbiausios | 2024-01-29

Audronė Telešienė, Kauno technologijos universiteto profesorė ir SMART-ER projekto mokslinė vadovė

Pasaulio universitetų reitingų viršūnėje jau daug metų pirmauja JAV bei Didžiosios Britanijos universitetai, o daugybėje mokslo laukų pradedame matyti šių šalių mokslininkų dominavimą.

Siekdama išsilaikyti itin konkurencingame aukštojo mokslo lauke, Europos Sąjunga eksperimentuoja finansuodama virš-nacionalinius universitetų aljansus, kurie kuria naują universiteto modelį. ECIU aljansas, kuriam priklauso Kauno technologijos universitetas (KTU), sukūrė ir baigė testuoti naujo tipo universiteto modelį. Galbūt iki Harvardo mums yra arčiau, nei įsivaizdavome?

Harvardo universiteto vardas čia minimas tik dėl klasikinio universiteto metaforos. Tai pavyzdinis universitetas, kuriame puikiai veikia tiek studijų, tiek mokslo ir inovacijų sistemos. Panašūs modeliai būdingi ir daugeliui Europos universitetų, tačiau dėl nacionalinių aprėpčių ir finansavimo modelio šie universitetai sunkiai pajėgia konkuruoti pasauliniu mastu.

Nusistovėjusių formų transformavimas

Kaip jau minėta, ES eksperimentuoja finansuodama bandomuosius paneuropinius universitetų aljansus – paprastai tai reiškia, kad ES šalių universitetų susijungia ir kuria modelį, kuriame skirtingų šalių studentai mokosi kartu, o mokslininkai ir verslo bei viešojo sektorių partneriai buriasi augindami Europos mąsto mokslines bei inovacijų ekosistemas.

Pagrindinės istoriškai susiformavusios formos, kurias siekiama laužyti ir perkurti – studijų sistema bei mokslo ir inovacijų veiklų formatai. Studijų sistemos iki šiol yra paremtos daug kreditų turinčiomis programomis, kurios yra nelanksčios.

Nauji modeliai siūlo mikro-modulius, individualų mokymosi kelią, skaitmeninį įgūdžių užskaitymą, kompetencijų portfolio ir pan. Mokslo ir inovacijų formatai dažnai yra fragmentuoti, nepaveikūs – mažai susiję su realiais iššūkiais, vedami mokslininkų, o ne visuomenės poreikių.

KTU kartu su ECIU partneriais, įgyvendindamas ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ finansuojamą projektą „SMART-ER“ („ECIU universiteto mokslinių tyrimų institutas sumaniems (SMART) Europos regionams“), per pastaruosius kelerius metus sukūrė ir testavo novatorišką ateities mokslinių tyrimų instituto prototipą.

O pagal besikuriančias verslo-mokslo ir viešojo sektoriaus partnerystes, projektus ir publikacijas jau matome, jog naujasis ECIU Universitetui priklausančio instituto modelis yra pajėgus mesti iššūkį tokiems tradiciniams sunkiasvoriams kaip Harvardas.

Kaip atrodys universitetas ateityje?

ECIU Universitetas, kurio dalimi yra ir KTU, jau pateikė rekomendacijas Europos komisijai, kaip sukurti mikro-modulių bei kompetencijų užskaitymo ir kaupimo sistemas, kurios leistų individualizuoti mokymąsi.

Įsivaizduokite, kad matematikos mokotės Barselonoje, mechanikos – Lietuvoje. Tuo pačiu tai reiškia, kad galite visko mokytis Lietuvoje, bet vietoje to, kad registruotumėtės į programą, kurią visą turite baigti, registruotumėtės kvalifikaciniam laipsniui kurį norite gauti, o siekdami jo rinktumėte mokymosi ir praktikos kreditus iš įvairių mokymosi ekosistemoje dalyvaujančių partnerių.

Mokslo srityje ECIU Universitetas pastaraisiais metais sukūrė ir testavo virtualaus mokslinių tyrimų instituto modelį. Jis papildo studijų veiklas mokslo ir inovacijų veiklomis. Virtualiais institutais jau nieko nenustebinsi. Tačiau ECIU Universiteto virtualių tyrimų institutas „SMART-ER“ išsiskiria unikaliu požiūriu – į iššūkius orientuota mokslo ir inovacijų programa (angl. k. challenge based research).

Klasikiniame modelyje tyrimų programos formuojamos pagal mokslininkų tyrimų profilius, o prioritetai parenkami atsiremiant į šalies ar tarptautinius strateginius dokumentus. Iššūkiais grindžiamų mokslinių tyrimų programos yra sudaromos išorės suinteresuotų partnerių, pagal jų interesus ir siekia spręsti tuo metu visuomenei, verslui ir viešajam sektoriui svarbiausius iššūkius.

Parengta piliečių mokslo platforma

Žinoma, vis dar remiamasi mokslininkų įžvalgomis ir fundamentiniais tyrimais, bet jie pajungiami bendresnėms iššūkių sprendimo misijoms. Pvz., mokslas ir inovacijos siekiant spartinti skaitmeninį perėjimą, arba – miestų prisitaikymas prie klimato kaitos. Čia itin svarbi dimensija – piliečių įtraukimas.

Universitetams įprasta dirbti su verslo ir viešojo sektoriaus partneriais. ECIU universitetas sukūrė piliečių mokslo platformą bei parengė rekomendacijas Europos Komisijai dėl didesnio mokslo atvirumo ir visuomenės dalyvavimo tyrimų bei inovacijų procesuose. Nors šios idėjos Europoje jau tarpsta keletą metų, ECIU Universiteto inovacija – tikslinis piliečių mokslo finansavimas, siekiant realių pokyčių ir mokslo demokratizacijos.

ECIU Universiteto virtualus tyrimų institutas praėjo testavimo stadiją. Šiuo metu jau yra sukurta tokio paneuropinio instituto mokslinių tyrimų programa, tarpinstitucinių susitarimų projektai, valdymo struktūra ir veiklos gairės. Daugiau informacijos galima rasti čia: https://www.eciu.eu/research. Ateities planuose – ambicingi projektai ir nauji pasiekimai. Harvarde, nesijausk vienišas – Europa atskuba.

SMART-ER projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dotacijos sutartį Nr. 101016888. Šis rezultatas atspindi tik autorių nuomonę, o ES neatsako už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.