KTU profesorius P. R. Venskutonis įvertintas tarptautinėje erdvėje

Svarbiausios | 2023-07-26

Liepos 7 dieną Paryžiuje vykusioje 7-ojoje tarptautinėje ISEKI maisto asociacijos (angl. ISEKI Food Association) konferencijoje ilgametis asociacijos narys Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos fakulteto (CTF) profesorius Petras Rimantas Venskutonis buvo išrinktas nauju akademijos nariu.

„Tinkliniuose projektuose dalyvauju nuo 1997-ųjų. Per tuos metus vykdžiau įvairias veiklas, buvau atsakingas už doktorantūros studijų tobulinimą, maisto mokslo ir technologijos programų harmonizavimą ES ir pan. Asociacija kas du metus organizuoja dideles konferencijas. Šiemet 7-sios konferencijos metu aš buvau vienas iš mokslinio komiteto pirmininkų“, – apie veiklą ISEKI maisto asociacijoje pasakoja profesorius P. R. Venskutonis.

Pagrindinis vykusios konferencijos tikslas – skatinti konstruktyvų dialogą ir bendradarbiavimą maisto mokslui ir technologijoms, pramonei ir švietimui aktualiomis temomis.

ISEKI maisto asociacija buvo įkurta 2005 m. Iki tol įvairios institucijos vykdė didelės apimties projektus, susijusius su maisto sektoriumi. Europos Komisijai nutraukus finansavimą penkių ES tinklinių projektų rezultatu tapo nauja organizacija – ISEKI maisto asociacija.

Ši organizacija – labai svarbi terpė visoms suinteresuotoms šalims. Mokslininkams palengvina bendradarbiavimą siekiant užtikrinti kuo geresnę visų maisto sektoriuje dirbančių asmenų kompetenciją ir taip prisidėti prie to, kad vartotojams būtų tiekiamas saugus ir kokybiškas maistas. Pramonės atstovams sudaromos sąlygos naudotis naujaisiais moksliniais rezultatais ir juos diegti gamybos procesuose. Suvienyti savo srities profesionalai iš akademinės bendruomenės ir pramonės taip pat padeda studentams įgyti naujausių žinių.

KTU Cheminės technologijos fakultete galima rinktis dvi asociacijos pripažintas ir turinčias tarptautinį „EQAS-Food Label“ kokybės ženklą studijų programas: bakalauro – „Maisto mokslas ir technologija“ ir magistro – „Maisto mokslas ir mityba“. KTU yra vienintelis universitetas Baltijos šalyse, vykdantis šiuo kokybės ženklu akredituotas tarptautinio lygio studijas.