KTU rektoriaus rinkimai: pažintis su kandidatais iš arčiau

Svarbiausios | 2023-03-27

Kauno technologijos universiteto (KTU) taryba kovo 15 d. kandidatais dalyvauti rektoriaus rinkimuose patvirtino visus tris paraiškas pateikusius kandidatus. Kviečiame iš arčiau susipažinti su konkurse dalyvaujančiais pretendentais eiti rektoriaus pareigas.

KTU taryba kandidatus patvirtino įvertinusi Senato išvadą dėl jų atitikties Universiteto pedagoginiams ir moksliniams reikalavimams.

Konkurse dalyvauja Kalifornijos politechnikos universiteto profesorius, statybų inžinerijos mokslų daktaras Edmond Paul Saliklis, Socialinių mokslų, vadybos ir administravimo krypties mokslų daktarė, bendrovės „Esperonus“ bendrasavininkė Renata Urbonė bei dabartinis KTU rektorius profesorius, chemijos inžinerijos mokslų daktaras Eugenijus Valatka.

Edmond Paul Saliklis

Edmond Paul Saliklis gimė ir užaugo Jungtinėse Amerikos Valstijose, lietuvių emigrantų šeimoje. Šiuo metu E. P. Saliklis – Kalifornijos valstybinio politechnikos universiteto profesorius. Be to, neseniai įkūrė įmonę „Poly Shells LLC“.

Edmond Paul Saliklis
Edmond Paul Saliklis

E. P. Saliklis – statybos inžinierius, bakalauro laipsnį įgijęs Ilinojaus universitete, magistro – Sirakūzų universitete Niujorke. Daktaro laipsnį jis apsigynė Viskonsino-Madisono universitete. Baigęs studijas keletą metų E. P. Saliklis dirbo pramonėje, tačiau galiausiai nusprendė karjerą vystyti akademiniame pasaulyje.

Nuo 1996-ųjų dirbo Viskonsino-Madisono universitete, vėliau Lafajeto koledže, po to – Kalifornijos valstybiniame politechnikos universitete. 2009–2014 – Kalifornijos valstybinio politechnikos universiteto docentas, nuo 2014-ųjų – šio JAV universiteto profesorius.

Lietuvių kilmės profesorius yra sukaupęs daug patirties akademinėje srityje: nuolat recenzuoja mokslinius leidinius, skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, vykdo mokslinius tyrimus. E. P. Saliklis dėsto paskaitas, kuruoja studentus ir jiems mentoriauja, yra publikavęs daugybę mokslinių straipsnių. Taip pat yra išleidęs tris knygas – „Architectural Structures: Visualizing Load Flow Without Statics“, „Structures: A Geometric Approach, Graphical Statics and Analysis“ ir „Structures: A Studio Approach“.

E. P. Saliklis – Amerikos statybos inžinierių draugijos (angl. American Society of Civil EngineersASCE) bei tarptautinės Kupolinių ir erdvinių struktūrų asociacijos (angl. International Association of Shell and Spatial StructuresIASS) narys, yra keleto patentų savininkas. 2022-aisiais pelnė nacionalinį ASCE įsteigtą „George Winter“ apdovanojimą.

Renata Urbonė

Renata Urbonė – kvalifikuota ir sertifikuota vadybos bei projektų valdymo profesionalė, sukaupusi daugiau nei 25 metų tarptautinę patirtį informacinių technologijų srityje. Šiuo metu ji vykdo individualią veiklą: teikia strateginio konsultavimo bei nepriklausomo ekspertinio inovacijų projektų vertinimo paslaugas įvairioms agentūroms (Suomijoje, Austrijoje, Serbijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Liuksemburge ir kt.), dalyvauja STEM srities doktorantų atrankoje į studijas Prancūzijoje.

Renata Urbonė
Renata Urbonė

Ji taip pat plėtoja šeimos verslo aukštųjų technologijų įmonę „Esperonus“, kurioje kuriamos informacinės sistemos ir teikiamos verslo skaitmenizacijos paslaugos, bei atstovauja ją pasaulinėje organizacijoje „Business Network International“. Taip pat yra įkūrusi startuolį „Leaneria“, kuriame teikia skaitmeninimo konsultacijas gamybos įmonėms bei vykdo MTEP.

R. Urbonė KTU įgijo verslo administravimo bakalauro, vėliau – verslo administravimo magistro laipsnį. Socialinių mokslų daktaro laipsnį 2004-aisiais taip pat apsigynė KTU. Ji daugiau nei dešimt metų dirbo lektore KTU Strateginio valdymo katedroje, kūrė INOVADIS programą, kūrė ir dėstė Technologijų antreprenerystės modulius, parengė dešimt publikacijų. Be to, buvo projekto eksperte tarptautiniame SCIENT projekte, kur dėstė verslumą doktorantams ir jauniesiems daktarams.

Kandidatė ėjo skirtingas vadovaujančias pareigas „NRD Companies“ įmonių grupėje nuo 1997-ųjų, įgyvendino registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo projektus bei konsultavo Lietuvoje ir užsienyje (Vietname, Zanzibare, kt.). 2014–2016 m. dirbo „Norway Registers Development AS“ inovacijų direktore, atsakinga tarptautiniu grupės veiklos mastu už inovatyvių projektų galimybių identifikavimą, planavimą, konsultacines paslaugas e. valdžios, civilinės registracijos ir identifikavimo, kibernetinės saugos srityse (Lesote, Kambodžoje, kt.).

R. Urbonė sukaupta patirtimi dalinasi mentoriaudama studentams, startuoliams, programoje „Women Go Tech“, „BNI Global Trade Mercury“ skyriuje mentoriauja ir moko tarptautinių ryšių plėtojimo.

Eugenijus Valatka

Eugenijus Valatka – dabartinis KTU rektorius, Cheminės technologijos fakulteto profesorius. Jis taip pat yra asociacijos „Santakos slėnis“ prezidentas, LRT tarybos pirmininkas, aktyvus įvairių Lietuvos ir tarptautinių organizacijų narys.

E. Valatka inžinerijos bakalauro laipsnį įgijo KTU. Vėliau studijas tęsė KTU bei Anžė universitete Prancūzijoje ir įgijo aplinkosaugos inžinerijos magistro laipsnį. Disertaciją rengė KTU ir 13-ajame Paryžiaus universitete: E. Valatka ją apgynė 2000-aisiais, jam suteiktas cheminės inžinerijos daktaro laipsnis.

KTU_Rektorius_Eugenijus_Valatka_
Eugenijus Valatka

Prof. E. Valatka nuo 2000-ųjų dirbo vyr. asistentu ir lektoriumi KTU Cheminės technologijos fakulteto (CTF) Fizikinės chemijos (dabar – Fizikinės ir neorganinės chemijos) katedroje, 2002–2012 m. šios katedros docentas, nuo 2012 m. – profesorius. 2006–2011 m. ėjo CTF studijų prodekano, nuo 2011 m. – dekano pareigas. 2018 m. išrinktas KTU rektoriumi.

Profesorius turi MTEP projektų vykdymo ir vadovavimo jiems patirties, kaip ekspertas aktyviai dalyvavo studijų projektų veiklose rengiant Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinę koncepciją, plėtojant studijas reglamentuojančių aprašų sistemą.

E. Valatka stažavosi, skaitė paskaitas ir mokslinius pranešimus daugiau nei dvidešimtyje pasaulio šalių, paskelbė virš aštuoniasdešimt mokslo darbų. Profesorius apdovanotas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos padėkos ženklu, Kauno miesto savivaldybės 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu, Lietuvos energetikos instituto atminimo aukso medaliu, taip pat yra pelnęs Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos sidabro „Darbo žvaigžde“.

Kandidatai KTU ateities vizijas Universiteto bendruomenei gyvai pristatys atvirame tarybos posėdyje, kuris vyks balandžio 28 d. Uždaras tarybos posėdis, po kurio paaiškės naujasis KTU rektorius, vyks gegužės 16 d.

Viešą tarptautinį konkursą KTU rektoriaus pareigoms užimti, vadovaudamasi LR Mokslo ir studijų įstatymu ir KTU statutu, Universiteto taryba paskelbė 2023 m. sausio 9 d. Dokumentai dalyvauti konkurse turėjo būti pateikti iki 2023 m. kovo 10 d. 14 val.