KTU universitetas drauge su užsienio partneriais kuria naują universitetinio inžinerinio lavinimo sampratą

Svarbiausios | 2020-01-20

KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Gamybos inžinerijos katedros darbuotojų grupė doc. Kazimieras Juzėnas, doc. Marius Rimašauskas, doc. Antanas Čiuplys, projekto vadovė doc. Regita Bendikienė nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. vykdo Erasmus+ KA2 veiklos projektą 2019-KA203-01-P3 DIG-MAN: Skaitmeninių priemonių integravimas į produkto kūrimą ir mokymą apie gamybą (angl. Integration of digital tools into product development and manufacturing education). Projekto trukmė 3 metai.

DIG-MAN projektas palaiko bendrą ERASMUS + programos tikslą sujungdamas keturis universitetus ir vieną profesinio mokymo centrą bendradarbiauti kuriant naują universitetinio inžinerinio lavinimo sampratą. Projektą vykdo Estijos gamtos mokslų universitetas (EMU, Estija, koordinatorius), Stavangerio universitetas (UiS, Norvegija), Ržešuvo technologijos universitetas (PRz, Lenkija), Kauno technologijos universitetas (KTU, Lietuva) ir CENTOFORM Profesinio rengimo centras (VET, Italija). DIG-MAN palaiko horizontaliuosius ERASMUS + prioritetus plėtodamas pagrindinius įgūdžius ir kompetencijas ir skatindamas novatoriškas pedagogikos ir mokymo bei mokymosi metodus skaitmeninėje eroje, daugiausia dėmesio skiriant kūrybiškumui, bendradarbiavimui ir efektyvumui.

Projektu „DIG-MAN“ siekiama tobulinti žinias apie skaitmeninę gamybą ir skaitmeninių priemonių naudojimą, sutelkiant dėmesį į visus produkto kūrimo etapus, pradedant inovacijų ir naujų produktų kūrimu, baigiant galutinio produkto kokybės kontrole.

Vykdant projektą numatytą parengti Didaktinį vadovą dėstytojams apie skaitmeninių gamybos priemonių naudojimą, bei Integruotą skaitmeninę mokymosi priemonę studentams.

Pirmame projekto vykdymo etape atlikta gamybos įmonių apklausa penkiose šalyse siekiant išanalizuoti pramonės poreikius kuriant produktus ir vykdant gamybą. Pagrindiniai klausimai: kokios skaitmeninės priemonės naudojamos ir kokie skaitmeniniai įgūdžiai reikalingi. KTU projekto vykdytojai susitiko su devynių gamybos įmonių atstovais, aptarė esamą situaciją, įvardijo įgūdžius būtinus jaunam gamybos inžinerijos specialistui tik įsiliejusiam į darbo rinką. Atlikus šių apklausų analizę bus parengta Didaktinis vadovas su praktinio problemų sprendimu grįstu mokymu (PBL), kurio tikslas vystyti verslumo, kritinio mąstymo ir kūrybiškumo įgūdžius.