KTU vykdys naują projektą: stiprins studijų kokybę, tarptautiškumą ir prieinamumą

Svarbiausios | 2023-01-26

Globalizacija, itin sparti skaitmenizacija, politiniai, socialiniai, ekonominiai, demografiniai pokyčiai koreguoja darbo rinkos specifiką bei pasiūlos ir paklausos dinamiką joje. Vis labiau reikia kompetencijų, kurių iki šiol nereikėjo. Tyrimai rodo, kad Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalyse įgūdžių neatitikimas paveikia net du iš penkių darbuotojų.

Rinkoje didėja konkurencija, nes alternatyvias, lengvai ir greitai pasiekiamas studijas, ypač virtualias, siūlo nauji rinkos dalyviai, sparčiai auga poreikis dinamiškoms, kontekstualizuotoms, personalizuotoms mokymo programoms. Tai skatina Europos universitetus konceptualiai revizuoti rinkai siūlomas paslaugas ir atnaujinti universitetines studijas, siūlyti lanksčius mokymosi kelius, diegti naujoves į mokymosi procesą, gerinti studentų mobilumo rodiklius, studijų tarptautiškumą ir tarpdiscipliniškumą.

2023 m. sausio 13 d. Kauno technologijos universitetas (KTU) pasirašė projekto „Jungtinio Europos universiteto veiklų įgyvendinimas, siekiant sustiprinti Kauno technologijos universiteto studijų kokybę, tarptautiškumą ir prieinamumą“ Nr. 10-005-P-0004 sutartį, finansuojamą 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva” priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kuris bus įgyvendinamas 2022-01-13–2024-03-29 laikotarpiu. Projekto biudžetas siekia 2,067 mln. eurų. Projekto vadovė – doc. dr. Kristina Ukvalbergienė.

Šiuo projektu siekiama padidinti KTU tarptautinį konkurencingumą ir užtikrinti sėkmingą KTU integraciją Europos universitetų tinklų iniciatyvoje, kuriant ir išbandant inovatyvius bendradarbiavimo modelius, kurie leistų mokslininkams, studentams, įmonėms ir visuomenei kartu kurti, modeliuoti bei išbandyti naujus ir lanksčius švietimo modelius.  Be to, įgyvendinti projektus, atliepiančius visuomenėje kylančias problemas ir iššūkius, skatinant tarptautiškumo veiklas, gerinant studijų kokybę, didinti tarptautinį Universiteto žinomumą.

Įgyvendinant projektą, planuojama ir toliau aktyviai įsitraukti į Europos inovatyvių universitetų konsorciumo (ECIU)universiteto, vystomo drauge su U- – 11 inovatyvių Europos universitetų ir 2 asocijuotais partneriais veiklas. Pavyzdžiui, ECIU universiteto viziją integruoti į KTU studijų procesą. Taip pat bus rengiami ir testuojami inovatyvūs tarpdisciplininio tarptautinio bendradarbiavimo modeliai: lankstūs mokymosi keliai, pagrįsti visuomenės poreikiais, su verslo ir viešųjų institucijų partneriais kuriami mikromoduliai, skirti tiek studentų, tiek pramonės atstovų kompetencijų stiprinimui, toliau į KTU studijų programas bus diegiamas iššūkiais grįsto mokymosi metodas, leidžiantis besimokantiems spręsti realius visuomenės iššūkius ir įgauti tarpdisciplininę, įtraukiančią įvairių suinteresuotųjų šalių perspektyvas ir bendrakūros patirtį. Projekte taip pat bus stiprinamos KTU dėstytojų ir administracijos darbuotojų kompetencijos, vykdant kūrybiškos lyderystės, pokyčių valdymo ir iššūkiais grįsto mokymosi mokymus, kuriama mokymosi išteklių platforma.

Dalis projekto lėšų bus skiriama naujausiomis technologijomis praturtintai multilokacinei ekosistemai kurti ir diegti. Numatoma įkurti erdvių kompleksą, kur studentai, dėstytojai, administracijos darbuotojai galės spręsti realaus gyvenimo iššūkius, ugdančius XXI amžiaus kompetencijas, mokymo(si) procesą įgyvendinant mišriu, hibridiniu, nuotoliniu būdu. Tai palengvins dėstytojų darbą, pagerins jo kokybę, sumažins atskirtį tarp mokymo(si) veikloje gyvai ir per nuotolį dalyvaujančių studentų, sudarys sąlygas pasiūlyti kokybiškesnes ir patrauklesnes paslaugas visą gyvenimą besimokantiesiems .

Minėtoje erdvėje taip pat veiks studijų inovacijų laboratorija „Inno-Lab“, kurioje bus testuojami inovatyvūs studijų metodai, skaitmeninė laboratorija „Digital-Lab“, skirta akademinės bendruomenės mokymuisi taikyti įvairias IT technologijas. Bus įkurta virtualios realybės bendradarbiavimo laboratorija, leidžianti žmonių grupei patirti virtualias aplinkas, suteikiant galimybes vartotojams matyti identišką realybės atvaizdavimą bei naviguoti atvaizduojamoje aplinkoje, pavyzdžiui, tokiu būdu pakeliauti po KTU studentų suprojektuotus pastatus.  Aukštos kokybės vaizdo paskaitų, laboratorinių darbų ar kitų edukacinių vaizdo įrašų kūrimui pradės veikti  vaizdo paskaitų laboratorija.

Pokytis, kurį leis realizuoti įgyvendinamas projektas, prisidės prie sėkmingos KTU integracijos Europos universitetų aljanse, studijų kokybės gerinimo, darbuotojų kompetencijų ugdymo, tarptautinio konkurencingumo ir bendradarbiavimo tarp mokslo ir visuomenės, derinant visų suinteresuotųjų šalių poreikius,  didinimo. Visa tai leis padidinti KTU matomumą tarptautinėje erdvėje, Universiteto prestižą ir patrauklumą. Projekto tikslai taip pat prisidės prie Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ reformos „Kokybiškas aukštasis mokslas ir stiprios mokslo ir studijų institucijos“ tikslų įgyvendinimo.

NextGenerationEU