Kviečiame dalyvauti jaunųjų tyrėjų verslumo ugdymo projekte SCIENT

Mokslas | 2015-06-16

Kviečiame visus doktorantus ir daktarus (3 m. po gynimo) sudalyvauti apklausoje (anglų k.), kurios tikslas – įvertinti jaunųjų tyrėjų karjeros situaciją, antreprenerystės ugdymo poreikį bei kliūtis, sietinas su mokslo rezultatų komercializavimo galimybėmis jūsų mokslo institucijoje. Visi užpildę apklausos anketą turės galimybę dalyvauti mokymuose bei stažuočių atrankoje.

APKLAUSOS ANKETA

Anketos užpildymui sugaišite vos 10 min, tačiau tai Jums atvers galimybes toliau dalyvauti jaunųjų tyrėjų verslumo ugdymo projekte SCIENT.

Šiuo metu projekte „SCIENT“ vyksta situacijos analizė. Projekto partneriai vyksta į ES šalyse esančius sėkmingai veikiančius slėnius, akseleratorius, universitetus, kurie aktyviai dirba mokslo rezultatų komercializavimo srityje. Taip pat atliekami interviu su verslo angelais, inkubatorių, slėnių, kitų verslumo (antreprenerystės) ugdymo programas jauniesiems tyrėjams parengusių organizacijų atstovais.

Identifikavus esamų antreprenerystės programų privalumus, spragas ir gerąsias praktikas, 2016 m. bus parengta 120 val. mokymo programa, apjungianti 5 d. seminarų ciklą, 20 val. stažuotes inovacijas diegiančiose šalies įmonėse, 40 val. stažuotes užsienio universitetuose/įmonėse ir 20 val. mentorystės/ugdomojo vadovavimo veiklas.

KTU doktorantai/apsigynę daktarai (iki 3 m. po gynimo) turės galimybę dalyvauti mokymuose, kuriuose ne tik įgis antreprenerystės įgūdžių, bet ir bus konsultuojami, kaip mokslu grįstą idėją „paleisti“ į rinką. 10 atrinktų jaunųjų mokslininkų stažuosis tikslinėse užsienio įmonėse/organizacijose, o 5 geriausių idėjų autoriai varžysis Tarptautinėje Antreprenerystės akademijoje Nicosia mieste, Kipre.

Visi apklausos anketą užpildę jaunieji tyrėjai turės galimybę dalyvauti mokymuose bei stažuočių atrankoje.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti dr. Aušra Rūtelionė.  

Ekonomikos ir verslo fakultetas
Donelaičio g. 20-331, LT-44239 Kaunas
+370 686 46757
ausra.rutelione@ktu.lt

Sekite SCIENT projekto naujienas: IR

Projektas yra dalinai remiamas Europos Komisijos lėšomis. Leidinio turinys nebūtinai atitinka Europos Bendrijos nuomonę ir neužtraukia jai kokios nors atsakomybės.