LMA mokslo darbų konkursuose – KTU doktorantų ir studentų sėkmė

Svarbiausios | 2024-03-06

Kiekvienais metais Lietuvos mokslų akademija (LMA) rengia jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą bei Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą. Šiais konkursais siekiama skatinti jaunųjų mokslininkų bei doktorantų kūrybiškumą ir aktyvumą bei studentų kūrybinį aktyvumą. Remdamasis jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių  darbų konkurso rezultatais LMA nusprendė skirti 2023 metų premijas nugalėtojams, atsižvelgiant į darbų vertinimo komisijos ir LMA pateiktus pasiūlymus bei LMA pagyrimo raštus konkurso dalyviams.

Kauno technologijos universitetas konkurse pasižymėjo išskirtiniais pasiekimais, pelnė pagyrimo raštus ir premijas už savo sukurtus mokslinius darbus.

Humanitarinių ir Socialinių mokslų skyriuje pagyrimo raštą pelnė dr. Muhammad Faraz Mubarak už mokslo darbą „Enchancing Technological Learning Through Firms’ Interactions in Collaborative Innovation Networks / Technologijų mokymosi gerinimas per įmonės sąveikas bendradarbiavimo inovacijų tinkluose“.

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje pagyrimo raštas įteiktas dokt. Šarūnei Daškevičiūtei-Gegužienei už mokslo darbą „Nauji fluoreno ir karbazolo chromoforus turintys organiniai puslaidininkiai efektyviems ir stabiliems saulės elementams“.

Technikos mokslų skyriuje pagyrimo raštas buvo įteiktas dr. Nabeel Maqsood už mokslo darbą „Adityviai gamintų vientisų ir gardelinių kompozicinių konstrukcijų, armuotų anglies pluoštu, kūrimas ir tyrimas“.

Technikos mokslų skyriuje, dr. Dovydui Blaževičiui suteikta premija už mokslo darbą „Naujos struktūros organiniai puslaidininkiai aukšto efektyvumo organiniams šviestukams“.

Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse  Socialinių ir Humanitarinių mokslų krypties pagyrimo raštas įteiktas KTU EVF doktorantei Ugnei Jurkutei už mokslo darbą „Dirbtinio intelekto poveikis darbo rinkos rodikliams“ (darbo vadovė doc. dr. Alina Stundžienė).

Sveikiname konkurso nugalėtojus ir linkime jiems tęsti savo aktyvumą moksliniuose tyrimuose ir, sėkmingai baigus studijas, siekti mokslininko karjeros.