Mobilumo mieste įpročių keitimas – misija (ne)įmanoma

Svarbiausios | 2023-05-02

Šiuo metu apie 56% pasaulio populiacijos gyvena miestuose (Europoje – 70%). Remiantis Pasaulio Banko prognozėmis, miestų plėtros tendencija ir toliau išliks, o tai reiškia, kad 2050 m. kas septintas pasaulio gyventojas bus laikomas miestiečiu. Nors miestai yra ekonominės ir socialinės veiklos bei traukai centrai, visgi populiacijos susitelkimas yra vienas iš reikšmingų darnaus vystymosi iššūkių, sąlygojantis ir aplinkosaugines problemas.

Pasaulyje miestai suvartoja du trečdalius visos energijos ir išmeta daugiau nei 70 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Situacija kiek geresnė ES, bet ir čia 23% transporto generuojamų  šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetama miestų teritorijose. Taigi, esant dabartinei situacijai, Žaliojo kurso siekis – iki 2050 m. Europos Sąjungai  tapti klimatui neutralia – reiškia, kad būtinas valstybių, visuomenių, miestų bendruomenių ir kiekvieno iš mūsų susitelkimas ir įpročių bei elgsenos, susijusios su mobilumo mietuose, keitimas. Šio tikslo kaip tik ir siekia nuo 2023 m. pagal ERASMUS+ programą pradėtas įgyvendinti projektas „Mokymasis visą gyvenimą apie tvarų mobilumą mieste“ (angl. „Lifelong Learning on sustainable urban mobility“) Nr. 2022-1-LT01-KA220-HED-000085575 (akronimas – GREENMOBILITY).

Projektas yra orientuotas į individų elgsenos keitimą renkantis mobilumo mieste prioritetus. Taip pat projektu siekiama puoselėti mokymosi visą gyvenimą aspektą, kai aukštojo mokslo institucijos  ne tik įtraukia mokymosi apie aplinkos tvarumą ir judumą temas ar modulius į studijų programas, bet ir studentų bei darbuotojų pavyzdžiu daro poveikį visuomenės įpročiams.

Projekto novatoriškumą ir savailiškumą išreiškia jo tikslai. Vienas iš esminių projekto tikslų – Plėtoti žinias, įgūdžius ir požiūrį, skatinančius mąstyti, planuoti ir veikti empatiškai, atsakingai ir rūpinantis aplinka.  Įgyvendinant projektą daugiausia dėmesio bus skiriama tvariam judumui, kartu siekiant, jog žmonės kasdieniame gyvenime bendruomeniškai pasirinktų tvaresnį keliavimo variantą, padedantį švelninti klimato kaitą.

Antrasis projekto tikslas yra skatinti individų atsakingus veiksmus ir norą imtis veiksmų arba reikalauti veiksmų lokaliu (vietos), nacionaliniu ir pasauliniu lygmenimis. Šiuo atveju, svarbu iniciatyva ir pilietiškumas, buvimas aktyviu miesto bendruomenės nariu. Tikimasi, jog egzistuojančios gerosios patirties ir sėkmingų veiksmų pavyzdžiai įkvėps miesto gyventojus perimti ir atkartoti tokias idėjas.

Trečiuoju projektu tikslu siekiama sudaryti sąlygas besimokantiesiems įveikti kognityvinį disonansą, kuris atsiranda iš žinojimo apie problemą, bet visgi trūksta galių veikti.

Paskutinis tikslas susijęs su informacijos apie ES žaliojo kurso įgyvendinimą sklaida. Svarbu, kad žmonės suprastų, jog darnus mobilumas yra  žingsnis link labiau holistinio ir integruoto požiūrio sprendžiant su klimatu ir aplinka susijusias problemas.

Projekto tikslinės grupės apima universitetų ir kolegijų studentus, akademinį ir administracinį personalą; aplinkosaugines organizacijas bei nevyriausybes organizacijas, vykdančias veiklą aplinkosaugos srityje; bei vietos valdžios institucijos. Esminiai projekto rezultatai:1.      Parengta mokymosi programa skirta pačiam individui įsivertinti judumo mieste įpročius bei susidaryti planą kaip juos keisti. Kartu bus organizuojami ir mokymai.2.      Parengta mokymosi programa apie tvarų judumą mieste. Taip pat bus organizuojami ir mokymai3.      Sukurta ir įveiklinta skirtingų suintereusotų šalių bendradrabiavimo platforma. Bendradarbiavimo platforma bus siekiama suburti piliečius ir paskatinti juos veikti kaip pokyčių šalininkus ir įkvėpėjus. Platforma skirta dalytis idėjomis ir organizuoti iniciatyvas, pavyzdžiui, skatinti miestuose važinėti dviračiais, užtikrinti, kad kiekvienas turėtų galimybę išmokti važiuoti dviračiu judriame mieste ir sužinoti eismo taisykles arba remti dalijimąsi automobiliais. Be to, platforma į vieną erdvę suburs  vietos ir valdžios institucijas ir galėtų būti naudojama kaip viešų konsultacijų dėl projektų, susijusių su judumu mieste, erdvė, kurioje piliečiai galės pasidalyti savo nuomone ir idėjomis.Projekto konsorciumą sudaro 5 partneriai: Kauno technologijos universitetas (projekto koordinatorius, Lietuva), Mokslinių tyrimų ir švietimo centras „Synthesis“ (Kipras), socialinė įmonė „Land Impresa sociale s.r.l.“ (Italija), Tesalijos universitetas (Graikija) bei organizacija „The International Sustainability Collaborative Ek. för.“ (Švedija). Projekto trukmė – 2 metai.Įgyvendinant projekto veiklas, 2023 m. kovo mėn. vykdo pirmasis projekto partnerių susitikimas Kaune, kurio metu diskutuota dėl projekto veiklų. Šiuo metu jau pradėtos rengtos mokymų programos, o nuo rudens startuos ir bendradarbiavimo platforma. Projekto internetinė svetainė – green4mobility.euJeigu pageidaujate gauti daugiau informacijos apie projektą ar įsijungti į jo veiklas, susisiekite su projekto vadove Živile Stankevičiūte zivile.stankeviciute@ktu.lt.