Monterėjaus technologijos universiteto kelias, diegiant inovacijas studijose, jau einamas ir KTU

ECIU | 2018-10-11

Rugsėjo pabaigoje KTU Studijų biuro atstovės pagal „Erasmus+“ programą lankėsi Monterėjaus technologijos universitete (Tecnológico de Monterrey, Meksika). 1943 metais įkurtas Universitetas turi ilgametes tradicijas ir užima aukštą – 178 vietą – QS pasaulio universitetų reitinge. Jame studijuoja apie 64 000 studentų ir dirba apie 9700 dėstytojų. KTU yra šio universiteto partneris Europos inovatyvių universitetų konsorciume (ECIU).

Siekiant, kad studijos atitiktų šiuolaikinio studento ir besikeičiančios darbo rinkos poreikius, Monterėjaus technologijos universitete diegiami inovatyvūs studijų metodai ir unikalus studijų modelis „Tec21“: iššūkiais grįstos studijos, kurių metu netradiciniais būdais siekiama gilinti ne tik pagrindines disciplinos žinias bei kompetencijas, bet ir ugdyti tarpdisciplinines studentų  kompetencijas, tokias kaip kūrybiškumas, verslumas, komunikabilumas, komandinis darbas ir kt.  Šio studijų modelio esmė yra viso studijų laikotarpiu sprendžiami įvairaus sudėtingumo bei trukmės iššūkiai, realios rinkoje egzistuojančios problemos, tiesioginis darbas su skirtingų sričių atstovais, verslo įmonėmis.

Tikslas – perimti gerąją patirtį

„Mūsų vizito tikslas – pažintis su inovatyviu, iššūkiais grįstu studijų modeliu, taikomu šiame universitete, ir gerosios patirties perėmimas. Monterėjaus technologijos universiteto iššūkiais grįstas modelis yra artimas KTU diegiamam produkto vystymo modeliui, tad buvo aktualu pamatyti, kaip jis realiai veikia. Tai originalus, šio universiteto sukurtas modelis. Jį kurdami ir tobulindami universiteto atstovai daug konsultavosi su užsienio, ypač Vakarų Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų universitetais, perėmė jų gerąją patirtį. Tai siekiame daryti ir mes, diegdami inovacijas mokymo ir mokymosi srityje“, – akcentavo KTU Studijų kokybės ir plėtros departamento direktorė J. Vizgirdaitė.

Vizito tikslingumu įsitikinusi ir Studijų organizavimo departamento direktorė Kristina Ukvalbergienė. „Buvo labai pravartu detaliau susipažinti, kaip universitetas organizuoja tokio tipo studijas, kaip išdėstomas modulių tinklelis, kaip planuojamas paskaitų tvarkaraštis semestro metu, kaip ir kiek su studentais dirba dėstytojai, kokią pagalbą ir įrankius siūlo universitetas. Mes neatsiliekame nuo pasaulinių tendencijų, ieškome naujų, pažangių specialistų rengimo metodų, tad neabejoju, jog Monterėjaus technologijos universiteto patirtis mums padės tobulinti tai, ką darome šiandien“.

Vizito metu KTU atstovės susipažino, kaip Monterėjaus technologijos universiteto studentai, įgyvendindami iššūkius tarpdisciplininėse komandose, praktiškai pritaiko bei įprasmina paskaitų metu įgytas teorines žinias. Sprendžiant įvairius iššūkius, būtinas glaudus tarpdisciplininis bendradarbiavimas ne tik su studijuojamos programos, bet ir kitų fakultetų dėstytojais. Šio proceso metu integruojamos įvairios studentų žinios ir kompetencijos. Studentai gerai vertina šį mokymosi būdą, juos motyvuoja ne tik komandinis darbas ir bendradarbiavimas su verslo įmonėmis bei socialiniais universiteto partneriais, bet ir konkurencija su kitomis studentų komandomis.

„iWeek“ ir „iSemester“

Studijų metu studentai dalyvauja iššūkių sprendimais paremtoje savaitėje „iWeek“ ir semestre „iSemester“.

„iWeek“ savaitės vykdomos kiekvienais studijų metais, išskyrus metus, kai vyksta „iSemester“ (nuo 2019 metų planuojamos dvi „iWeek“ savaitės per kiekvienus studijų metus (iš viso 6 per studijų laikotarpį), iš kurių trys bus skirtos spręsti iššūkiams, o kitos trys – pasirinktoms socialinėms, sporto ir kitoms veikloms). „iWeek“ savaitės metu universiteto studentams nevyksta paskaitos ir neužduodami namų darbai. Jų tikslas – pasirinkti vieną iš dėstytojų suformuluotų iššūkių ir dirbant tarpdisciplininėse komandose, kuriose dalyvauja ne tik skirtingų studijų programų studentai, bet ir verslo, pramonės ar nepelno siekiančių organizacijų atstovai, jį išspręsti, sukuriant tam tikrą socialinę inovaciją, prototipą, produktą ar prekę.

„iSemester“ – tai vienas arba du studijų semestrai per visą studijų programos laikotarpį, kurio metu studentai susiduria su realiai versle ar pramonėje egzistuojančia problema ar iššūkiu ir gauna užduotį jį išspręsti per akademinį semestrą. Nuo „iWeek“ savaitės šis semestras skiriasi tuo, kad pateikiamos užduotys yra gerokai sudėtingesnės, joms išspręsti reikalingos labai gilios disciplinos žinios. Šio semestro metu taip pat vyksta paskaitos, kurios išdėliojamos nedidelių modulių, kurie vykdomi cikliniu būdu ir parenkami priklausomai nuo sprendžiamo iššūkio tipo ir reikalingų įgyti kompetencijų, principu. Spręsdami šį iššūkį, studentai bendradarbiauja su įmonių ar organizacijų atstovais.

Iššūkiais grįstame studijų modelyje ruošiami ne tik specialistai darbo rinkai – Monterėjaus technologijos universitetas siekia, kad studijas baigę absolventai suvoktų socialinės atsakomybės ir bendruomeniškumo svarbą, būtų atsakingi, verslūs ir kūrybiški visuomenės nariai. Tuo tikslu studentai skatinami dalyvauti įvairiose socialinėse veiklose.

„Universiteto atstovai pasakojo, kad socialinės atsakomybės kompetencijas studentai taip pat įgyja per jiems keliamus iššūkius. Studijų metu tam tikram laikui jie vyksta į atokiose Meksikos kalnų vietovėse įsikūrusius kaimelius, kur šviečia ten gyvenančius žmones, skatina jų verslumą, kad jie galėtų pragyventi iš tradicinių amatų ar kultūrinio paveldo produktų“, – pasakojo J. Vizgirdaitė.

Bendradarbiavimo stiprinimas

Vizito Monterėjaus technologijos universitete metu aptartos šio universiteto glaudesnio bendradarbiavimo galimybės su KTU. Šiuo metu į KTU iš šio universiteto pagal mainų programą planuoja atvykti du studentai, penki KTU dėsytojai jau dalyvavo Monterėjaus technologijos universiteto „Global Faculty“ programoje, toliau skatinamas dėstytojų ir mokslininkų mobilumas, siekiama vykdyti ir bendras jungtines programas. KTU ir Monterėjaus technologijos universitetas kartu su kitais ECIU partneriais įgyvendina „Twin“ Mechanikos inžinerijos programą. Šiuo metu taip pat planuojamas bendradarbiavimas „Twin“ Komunikacijos programoje.

Studijų kokybės tobulinimas – vienas svarbiausių ir nuosekliai įgyvendinamų KTU prioritetų. Universitete nuosekliai vykdomas studijų programų atnaujinimas, diegiami inovatyvūs studijų metodai ir Lietuvoje unikalus studijų modelis su iš esmės atnaujintu turiniu, taikomu pažangiuose pasaulio universitetuose.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku