Prasideda stojimas į KTU – pagalba individualių poreikių turintiems studentams ir nauja bakalauro studijų programa

Svarbiausios | 2024-05-31

Nuo rytojaus, birželio 1 d., Kauno technologijos universitete (KTU) kaip ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose prasideda bendrasis priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas. Šiais metais stojančiųjų į bakalaurą laukia naujovė – startuoja antroji konkursinė eilė, kuri padidins aukštojo mokslo prieinamumą stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas iš socialiai jautrios aplinkos.

„Ši priemonė sudarys palankesnes sąlygas visoms socialinėms grupėms siekti aukštojo mokslo. Antrajai konkursinei eilei bus skiriama apie 10 proc. valstybės finansuojamų studijų vietų“, – teigia KTU Studijų prorektorė doc. dr. Kristina Ukvalbergienė.

Puoselėjama lygių galimybių užtikrinimo kultūra

Kristina Ukvalbergienė
Kristina Ukvalbergienė

Pastaruoju metu studentų, informuojančių apie savo individualiuosius poreikius, daugėja. Asmenims iš socialiai jautrios aplinkos KTU ir iki šiol teikė įvairią pagalbą: tarpininkavo skiriant Valstybinio studijų fondo socialines stipendijas ir Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (buvusio Neįgaliųjų reikalų departamento) finansinę paramą asmenims su negalia.

„Universitetas puoselėja lygių galimybių ir įvairovės užtikrinimo kultūrą, organizuoja veiklą, kurdamas atvirą aplinką, kurioje pripažįstami ir vertinami visų studentų ir darbuotojų individualūs skirtumai, savybės, potencialas ir indėlis“, – sako KTU Studentų reikalų departamento direktorė Kristina Skučienė.

Taip pat universitete skiriamos socialinės stipendijos studentams, patiriantiems finansinius iššūkius, turintiems sveikatos problemų ar netekus artimųjų.

„Visiems be išimties studentams teikiama akademinė pagalba – jie gali naudotis tutorių konsultacijomis, aptarti iššūkius su pradžios mentoriais bei mainų patarėjais, studijų prodekanais“, – pastebi ji.

Papildoma konkursinė eilė padės mažinti patiriamus barjerus, stojant į valstybės finansuojamą studijų vietą kelių skirtingų grupių stojantiesiems.

„Ši priemonė padidins aukštojo mokslo prieinamumą ne tik našlaičiams, asmenims iš mažas pajamas gaunančių šeimų ar asmenims su negalia. Antroji konkursinė eilė skirta ir profesinių mokyklų bei trumpųjų studijų absolventams ir asmenims, turintiems praktinės veiklos patirties“, – teigia K. Skučienė.

Bendruomenės įvairovė skatina atvirumą

Į antrąją konkursinę eilę pateks stojantieji, atitinkantys KTU nustatytus reikalavimus ir bent vieną iš numatytų sąlygų. Tikimasi, kad dėl antrosios konkursinės eilės aukštąjį mokslą rinksis daugiau studentų, turinčių negalią ar kitus individualiuosius poreikius.

Kristina Skučienė
Kristina Skučienė

KTU studijų pritaikymo procesams ir akademinės pagalbos suteikimui yra pasiruošęs.

„Kaip tik šiuo metu baigiamas rengti KTU bendruomenės narių su individualiaisiais poreikiais įtraukties užtikrinimo tvarkos aprašas. Jis padeda lengviau visoms suinteresuotoms pusėms susitarti dėl studijų pritaikymo procedūrų ir individualiųjų pagalbos priemonių“, – akcentuoja K. Skučienė.

Universitete išvystytos akademinės pagalbos priemonės – veikia mentorystės programos, studijų informacija valdoma taip, kad studentus laiku pasiektų informacija, veikia ankstyvojo įspėjimo sistema, padedanti identifikuoti studentus, susidūrusius su studijų iššūkiais.

„Kuo įvairesni asmenys sudarys universiteto bendruomenę, tuo greičiau vyks atvirumo įvairovei ir lygių galimybių užtikrinimo pažanga“, – tiki ji.

Pasikeitusi stojamojo balo tvarka, naujos programos

Nuo 2024-ųjų priėmimo įsigalioja vienodi minimalūs reikalavimai tiek valstybės finansuojamoms, tiek valstybės nefinansuojamoms studijų vietoms. KTU laikysis buvusio minimalaus stojamojo balo – 5,4.

„Šią vasarą baigusieji mokyklas turi išlaikyti tris valstybinius brandos egzaminus, o jų įvertinimų aritmetinis vidurkis, stojant į universitetą, turi būti ne mažesnis nei pagrindinis mokymosi pasiekimų lygis – 36 balai. Papildomai stojantieji privalo atitikti universiteto nustatytą minimalų balą. Anksčiau baigusiems mokyklas bus taikomi jų baigimo metais galioję reikalavimai“, – pabrėžia doc. dr. K. Ukvalbergienė.

Visiems būsimiems KTU pirmakursiams šiemet siūlomos 42 pirmosios (bakalauro) pakopos studijų programos ir 1 vientisųjų studijų programa, iš jų 24 galima studijuoti anglų kalba. Dalyje studijų programų galima rinktis BA+ kompetenciją, suteikiančią galimybę įgyti papildomą kompetenciją kitoje srityje. Šiais metais tikimasi pasiūlyti ir naują bakalauro studijų programą „Edukacinės sistemos“, kuri šiuo metu yra vertinama ekspertų.

„Ketinama vykdyti studijų programa yra unikali dėl savo tarpdisciplininio turinio ir teikiamų kompetencijų sąveikos. Ji atliepia tarptautiniu mastu stebimas ugdymo, technologijų integravimo tendencijas ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi nuostatas“, – atkreipia dėmesį KTU Studijų prorektorė.

KTU įgyvendina priėmimo kampanijos šūkį „Studijuok dėl savęs“ siūlydamas rinktis ne tik iš gausybės KTU ugdymo programų, bet ir prisidedant prie ECIU universitetų aljanso veiklų.

„Prisidėdami prie ECIU universiteto veiklos studentai įgyja unikalios praktinės patirties. Dirbdami tarpdisciplininėse tarptautinėse studentų ir dėstytojų komandose kartu su įmonėmis bei organizacijomis iš įvairių Europos šalių studentai ugdo problemų sprendimų, idėjų generavimo, lyderystės ir komandinio darbo įgūdžius“, – teigia ji.

Prašymai studijuoti bei reikalingi dokumentai registruojami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo internetinėje svetainėje, kurioje visi stojantieji gali pagal svarbą rikiuoti pageidaujamas studijų programas.