Programos „Horizontas 2020“ finansavimas ECIU universiteto „SMART-ER“ projekto tyrimų ir inovacijų veikloms

ECIU | 2020-08-06

ECIU universiteto paraiškai skirti 2 milijonai eurų iš „Horizontas 2020“ programos. Šis finansavimas leis universitetui sustiprinti savo mokslo ir inovacijų misiją ir ateityje, įkūrus mokslinių tyrimų institutą, vykdyti pažangius mokslinius tyrimus ir inovacijas sumanių (SMART) Europos regionų (ER) tematikose.

Naujasis programos „Horizontas 2020“ projektas leis ECIU universiteto nariams kartu spręsti sudėtingas visuomenės problemas įgyvendinant Jungtinių Tautų (JT) darnaus vystymosi 11 tikslą: „Padaryti miestus ir žmonių gyvenvietes įtraukiančius, saugius, atsparius ir tvarius“ (DVT11).

Projekto „SMART-ER“ veiklomis bus stiprinamos bendros mokslinių tyrimų ir inovacijų iniciatyvos, identifikuotos jau vykdomo „Erasmus+” projekto „ECIU universitetas” (Nr. 612521) DVT11 tematikoje. Projekto veiklos bus įgyvendinamos sutelkus 12 ECIU universiteto narių institucijų mokslo ir mokslo vadybos išteklius. Kauno technologijos universitetas (KTU) yra vienas iš 12 ECIU universiteto narių ir vadovaus vienai „SMART-ER” projekto veiklai.

ECIU universitetas vadovaujasi iššūkiais grįstu požiūriu. Šis požiūris leidžia į procesą įtraukti visuomenės atstovus ir visus besimokančiuosius (bet kokio amžiaus ir iš visų visuomenės grupių), kurie pateikia ir kartu su mokslininkais sprendžia iššūkius, o gautą rezultatą pritaiko praktikoje.

ECIU universiteto mokslinių tyrimų institutas kartu su skirtingomis suinteresuotomis šalimis, atstovaujančiomis ne tik vietos bendruomenes, bet ir veikiančiomis nacionaliniu ar net tarptautiniu lygiu, dirbs pagal bendrą mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę, kuri bus sukurta projekto metu. Siekdamas įgyvendinti savo viziją, ECIU universitetas sutelks mokslinių tyrimų išteklius ir skirtingų institucijų tyrėjus taip parodydamas, kad skirtingų organizacijų ribos – įveikiamos.

„SMART-ER“ projektas parengs naują mokslinių tyrimų ir inovacijų be sienų modelį, grindžiamą virtualia bendravimo aplinka, skatindamas dialogą su visuomene, įveikdamas įvairių disciplinų, sektorių ir šalių apribojimus. Tuo pačiu, institucijos kartu išbandys pilotines gebėjimų stiprinimo programas ir iš piliečių kylančias mokslo bei inovacijų iniciatyvas, kurios bus naudojamos sukurtų mechanizmų ir struktūrų išbandymui praktikoje.

Daugiau apie tai rasite čia: https://ec.europa.eu/info/news/european-commissions-supports-erasmus-european-universities-pilot-additional-34-million-horizon-2020-2020-jul-24_en

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku