Skelbiami tarpiniai fakulteto mokslo grupių veiklos vertinimai

Svarbiausios | 2015-10-05

Įvykęs tarpinis Statybos ir architektūros fakulteto mokslo grupių vertinimas parodė, kad geriausius rezultatus šiame etape pasiekė „Pažangios statybos technologijos ir jų efektyvumo tyrimai“, mokslo grupės vadovas D. Rekus, nariai:  M. Daukšys, V. Medelienė, S. Juočiūnas, A. Klovas, M. Daunoravičius, R. Miniotaitė, O. Viliūnienė, L. Inokaitytė. Sveikiname su geriausiais rezultatais!

Statybos ir architektūros mokslininkų vykdoma veikla siejasi su  šiomis universiteto mokslinių tyrimų kryptimis:  

  • Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms. 
  • Technologijos darniam vystymuisi ir energetika.
  • Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida. 

Antrasis mokslo grupių vertinimas vyks 2016 m. sausio mėn.

Visoms mokslo grupėms linkime efektyvesnės mokslinės veiklos!   

 

Mokslo grupė (vadovas)

Vertinamasis balas

Pažangios statybos technologijos ir jų efektyvumo tyrimai (mokslo gr.vadovas D. Rekus)

33.3

Savitas, saugus, ekologiškas ir ekonomiškai efektyvus miestas (mokslo gr.vadovės: I.Matijošaitienė, J. Kamičaitytė-Virbašienė)

21.92

Darnus nekilnojamojo turto vystymas (mokslo gr.vadovė R. Apanavičienė)

22.50

Darni aplinka ir pastatų energetika (mokslo gr. vadovas A.Jurelionis)

18.00

Saulės energijos technologijos pastatuose (mokslo gr.vadovas R. Valančius)

12.50

Statybinių konstrukcijų stiprumo ir deformatyvumo tyrimai (mokslo gr.vadovas M. Augonis)

11.29

Urbanistinės transformacijos, mutacijos ir jų modeliavimas (mokslo gr. vadovas K. Zaleckis)

11.25

Efektyvios statybos medžiagos, konstrukcijos ir technologijos (mokslo gr.vadovas V. Vaitkevičius)

11.07

Paveldo vertės ir kontekstai (mokslo gr.vadovė V. Karvelytė Balbierienė)

4.17

Išorinių tinkuojamų termoizoliacinių sistemų apdailos medžiagų fizikinių savybių tyrimai (mokslo gr.vadovas J. Ramanauskas)

2.5

Statybinių konstrukcijų ir jų sistemų dinaminiai tyrimai (mokslo gr.vadovas N. Adamukaitis)

0

Energijos virsmai fluido srautuose, energijos akumuliavimas (mokslo gr. vadovas T.Ždankus)

0

Darnios statybos apdailos medžiagos (mokslo gr.vadovė G. Šukaitytė)

0

Gruntų mechanikos tyrimai (mokslo gr.vadovas V. Doroševas)

0