Startavo naujas „Erasmus+“ Strateginių partnerysčių aukštajame moksle projektas

Svarbiausios | 2020-12-11

Nuo 2020 m lapkričio 1 d. Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo fakultete (EVF) startavo naujas „Erasmus+“ Strateginių partnerysčių aukštajame moksle projektas ENTRANCE (angl. Enhancing the ENTRepreneurial mindset of non-business Academics in Europe).

Dėl pandemijos visame pasaulyje prasidėjus precedento neturinčiai sveikatos, socialinei ir ekonominei krizei, verslumo mąstysena, skatinanti kūrybinį mąstymą, siekiant užkirsti kelią nedarbo lygio augimui ir atgaivinti Europos konkurencingumą bei inovatyvumą trampa kaip niekada svarbi. 2016 m. EK paskelbė Verslumo kompetencijų sistemos (EntreComp) modelį, kuriame siūloma rinktis bendrąsias kompetencijas, lemiančias didesnį asmenų verslumą ir mažinančias spragą tarp įgūdžių paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje.

Aukštųjų mokyklų humanitarinių, menų, edukologijos, gamtos mokslų, inžinerijos ir kitų ne verslo srities mokslų absolventai (STEAM) neįgyja šių kompetencijų, todėl jų idėjos dažniausiai nepasiekia vartotojų. Viena iš priežasčių- su verslo studijomis nesusijusio akademinio personalo verslumo didinimo reikmė, integruojant edukacines metodikas į STEAM srities studijų programas ir modulius.

Atvirieji švietimo ištekliai (OER) ir mokymasis internetu siūlo ne tik lankstų planavimą, bet taip pat padeda aukštosioms mokykloms sumažinti fizinius ir socialinius iššūkius, sietinus su Covid-19. Todėl šiuo projektu bus siekiama sukurti virtualią mokymų programą, skirtą ne verslo programų dėstytojams ugdyti verslumu grįstus ne verslo studijų modulius, panaudojant konsorciume sukurtus edukacinius metodus, leidžiančius efektyviai ugdyti STEAM srities studentų verslumo mąstyseną, dėstant matematiką, chemiją ar architektūrą.

2020 m. lapkričio 27 d. įvyko pirmasis nuotolinis projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo aukštųjų mokyklų ir verslo inkubatorių atstovai iš Graikijos, Kipro, Portugalijos ir Lietuvos.

Projekto trukmė: 2020–2022

Projekto vadovė Lietuvoje: doc. dr. Aušra Rūtelionė

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku