STEAM centras Panevėžyje: formuojant inovacijų politiką, būtinas išankstinis moksleivių ugdymas

Svarbiausios | 2016-07-27

Siekiant didinti mokinių susidomėjimą mokslu, skatinti inovacijas ir technologijų vystymą, Lietuvoje steigiami dešimt gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) centrų. Vieną iš jų planuojama atidaryti 2018 m. Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultete (KTU PTVF). Atviros prieigos STEAM centrai sėkmingai veikia daugelyje Europos šalių.

Kuriant naująjį STEAM centro padalinį Panevėžyje, dalyvaus mokslo institucijos, mokymo įstaigos, moksleiviai, jų tėvai, verslo atstovai. Neformalaus ugdymo programose galės dalyvauti Panevėžio miesto ir regiono moksleiviai, su kuriais dirbs specialiai apmokyti mokytojai-metodininkai.

Plačiau apie steigiamą STEAM centrą, jo privalumus, veikimą ir tikslus papasakojo KTU PTVF dekanė Daiva Žostautienė.

– Kokią naudą fakultetui turės jame steigiamas atviros prieigos STEAM centras moksleiviams? Kokia jo pridėtinė vertė Universiteto kontekste?, – paklausėme dekanės.  

– Siekiant technologijų vystymo ir plėtros mūsų šalyje, būtina vis didesnį dėmesį ir investicijas skirti technologiniams mokslams.

Darbdaviai nuolat akcentuoja įvairių sričių inžinierių trūkumą, tačiau remiantis Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) duomenimis, technologinių ir fizinių studijų srityse stojančiųjų nedaugėja.

STEAM centrų pagalba siekiama skatinti partnerystę su savivaldybėmis, aukštojo mokslo įstaigomis, verslo įmonėmis ir mokyklomis, kurių dėka būtų pritraukta daugiau moksleivių į STEAM kuruojamų sričių – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo – studijas, todėl pridėtinė naujai steigiamų centrų vertė yra neabejotina.

Žinių kūrimas ir perdavimas, kaip Universiteto misija, yra neatsiejamas nuo siekio ugdyti kūrybiškus, veiklius, inovatyvius, pilietiškus ir atsakingus žmones, be kurių visuomenės gerovės kūrimas yra neįmanomas.

– Kada STEAM centras Panevėžyje veiks pilnu pajėgumu?

– Preliminariai planuojama STEAM centrą atidaryti 2018 metais. Iki to laiko numatyta daug darbų: pritaikyti fakulteto patalpas centro veikloms, įsigyti reikiamą įrangą. Šiuo metu vyksta derybos su partneriais dėl įsipareigojimų ir atsakomybių pasiskirstymo. 

– Kaip bus panaudojama fakulteto turima infrastruktūra, steigiant STEAM centrą ir atliepiant moksleivių poreikius?

– KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas STEAM centrui įkurti yra numatęs didesnes nei 250 kv. m patalpas, o patalpų pritaikymui įrengti konkrečias laboratorijas yra numatytos projektinės lėšos.

Panašios veiklos robotikos srityje, bendradarbiaujant su „Robotikos akademija“ bei vykdant vaikų neformalų švietimą vykdomos jau šiandien. Jaunimą domėtis technologijomis taip pat pritraukia praėjusiais metais fakultete įkurtas pirmasis Lietuvoje Technologijų mokymo centras (TMC), kuriame siūlomos neformalaus švietimo programos, tokios kaip „Smagioji elektronika“ ir „Smagioji mechatronika“.

Jaunieji programų dalyviai mokomi priimti mechaninius sprendimus, kurti konstrukcijas, papildant jas varikliais, jutikliais ir taip suteikiant robotui gebėjimą orientuotis aplinkoje, priimti sprendimus.

TMC kūrimo procesas prasidėjo prieš ketverius metus, Universiteto mokslininkams patirties semiantis Čekijoje bei sulaukus palaikymo iš valdžios atstovų.  TMC ir STEAM „ideologija“ turi nemažai panašumų, tik STEAM skiriasi savo aprėptimi.

Pirmieji fakultete įsteigto TMC veiklos metai leido sukaupti neįkainojamos patirties, ruošiantis STEAM centro atidarymui. Fakulteto darbuotojai praktikos dirbant su moksleiviais turi užtektinai, o turimą infrastruktūrą rengiamasi papildyti fizikos/inžinerijos, robotikos/informatikos, biologijos/chemijos (biomedicinos) ir virtualios realybės laboratorijomis.

– STEAM centrai skirti moksleiviams artimiau susipažinti su gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslais. Kaip manote, kodėl pasirinktos buvo būtent šios sritys? Ar ne taip pat svarbu ugdyti vaikų socialinių, humanitarinių mokslų žinias?

– Šis pasirinkimas nėra atsitiktinis. Išskirtos mokslo sritys pasižymi sudėtingesnėmis studijomis, todėl sudominti jaunus žmones šiais mokslais ir jų subtilybėmis yra kur kas sunkiau nei socialiniais ar humanitariniais mokslais.

Pasitelkus naujausias technologijas, bus siekiama padėti moksleiviams suprasti, jog STEAM centrų kuruojamos mokslo sritys yra svarbios, naudingos ir įdomios.

Patraukli pirmoji pažintis padės jaunimui nuo mažens susidomėti gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslais, o vėliau – rinktis su jais susijusias studijas ir karjerą.

Panaši praktika vykdoma TMC, skirtame moksleiviams ir studentams, kur jaunimas su patyrusių konstruktorių pagalba konstruoja ir kuria įvairius išradimus bei objektus.

Jaunuolis, pabandęs sukurti vėjo jėgainę ar robotą, atliekantį rūšiavimo ar kitą funkciją, neretai susižavi tokia veikla bei jos neapleidžia ir studijų metu, o kartais su tuo sieja ir savo karjerą. Dažnai vaikus į centrą atlydėję jų tėvai taip pat susidomi vykdoma veikla bei ima patys konstruoti.

Kita vertus, STEAM centruose dėmesys bus skiriamas ir socialinėms moksleivių kompetencijoms, kurių ugdymas bus integruotas į pagrindines veiklas, atliekant grupines užduotis, pristatant savo idėjas ir gautus rezultatus, organizuojant konkursus bei varžybas. 

– Ar mokytojai, dirbsiantys su STEAM centro moksleiviais, taip pat turės būti specialiai apmokomi?

– Siekiant dirbti su moksleiviais, būtina išklausyti pedagoginių-psichologinių žinių kursą, suteikiantį teisę dirbti pedagoginį darbą su moksleiviais. Tokius kursus galima išklausyti ir mūsų fakultete.

Po kursų laikomas egzaminas, kurį sėkmingai įveikus, suteikiamas specialus pažymėjimas. Žinoma, tai nėra didžiausias iššūkis, didžiausias iššūkis – atrasti tokius pedagogus, kurie gebėtų sudominti vaikus, mokėtų su jais bendrauti jiems patrauklia ir suprantama kalba, atskleistų nagrinėjamos mokslo srities „paslaptis“ įdomiai, šiuolaikiškai, interaktyviai. Be to, viena iš metodininkų, dirbsiančių STEAM centre, funkcijų – mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Labai pasiteisinusi praktika, kuomet moksleiviams tyrinėti ir konstruoti padeda esami fakulteto studentai. Gaunama dvejopa nauda – studentai įgyja pedagoginės patirties, o moksleiviai turi galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais, jau turinčiais tam tikrų įgūdžių ir gebėjimų.

– Kaip prie projekto prisidės mokslo, verslo atstovai, moksleivių tėvai?

– Projekto įgyvendinimą apsunkintų įvairių socialinių partnerių bendradarbiavimo stoka. Itin svarbus bendradarbiavimas tarp regiono savivaldybių, nes projekto aprėptis nėra tik Panevėžio miestas – STEAM centras skirtas visam Panevėžio regionui.

Tik sutelkus turimus materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias, suinteresuotos šalys – mokslo institucijos, mokymo įstaigos, moksleiviai ir jų tėvai, verslo atstovai – bus pajėgios sukurti ir įveiklinti mokiniams pritaikytą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos centrą.

– Ar jau žinoma moksleivių atrankos procedūra? Kokiu laiku, kokiose grupėse, pagal kokius kriterijus jie bus atrenkami dalyvauti STEAM centro veikloje?

– Sieksime, kad STEAM centre moksleiviai lankytųsi reguliariai. Bus dedamos pastangos, kad susidomėjusieji dalyvautų įvairiose neformalaus ugdymo programose.

Planuojama centro veiklas skirstyti į dvi pagrindines dalis: pirmoji dienos dalis būtų skirta moksleiviams supažindinti su STEAM centro galimybėmis ir atlikti eksperimentinę veiklą, praktinius užsiėmimus fizikos, informatikos, robotikos, chemijos, biologijos srityse. Tuo tarpu antrąją dienos dalį moksleiviai praleistų, dalyvaudami neformaliuose užsiėmimuose, panaudojant moksleivių neformaliam švietimui skirtą krepšelį. 

Numatyta, kad STEAM centras veiks ne trumpiau kaip 5 dienas per savaitę, po 6 valandas kasdien. Į centro veiklas planuojama įtraukti vidutiniškai 10 proc. apskrities teritorijos mokinių, užtikrinant jiems ne mažiau kaip 10 val. ugdymo laiko centre per metus.

– STEAM centrai veikia JAV, Didžiojoje Britanijoje, Skandinavijoje. Ar ateityje fakulteto numatomos galimybės mainams, bendradarbiavimui tarptautiniame lygmenyje?

– Bendradarbiavimas tarptautiniame lygyje prasideda nuo idėjos generavimo, vėliau ją adaptuojant Lietuvoje. STEAM centrai veikia ne vienoje ES šalyje, o siekiant kuo efektyviau panaudoti jų įrangą, procesų valdymą, tarptautinė patirtis yra labai svarbi.

Siekiant optimalių sprendimų dėl STEAM modelio adaptavimo, galimų esminių kliūčių ir iššūkių, su kuriais buvo susidurta, steigiant juos kitose šalyse, būtinas betarpiškas bendradarbiavimas.

Kita vertus, visada būtina įvertinti ir aplinkos kontekstą, t.y. kuo jis skiriasi nuo kitų šalių. Pavyzdžiui, Norvegijoje, steigiant STEAM centrus ir vykdant tolimesnes veiklas, aktyviai dalyvauja verslo atstovai, kurie yra STEAM iniciatoriai ir finansuotojai.

Lietuvoje taip pat norėtųsi aktyvesnio verslo organizacijų prisidėjimo, tačiau suprantama ir tai, kad daug lemia kultūrinai, ekonominiai aspektai. Inovacijų kultūros formavimas yra ilgai trunkantis procesas, o STEAM centrai – tik vienas iš veiksnių, skatinančių inovacijų kultūros formavimąsi šalyje.

– Kaip sąveikaus STEAM centrai Lietuvoje?

– Formuojant inovacijų politiką gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse, mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijų ugdymas yra būtinas. Tai nėra lengvas procesas – reikalingas aktyvus bendradarbiavimas, dalinimasis geriausiomis STEAM centrų mokymo praktikomis.

Birželio mėnesį fakulteto atstovai dalyvavo Vilniuje vykusioje diskusijoje „Lietuvos STEAM APC: bendros sąsajos ir regioniniai ypatumai“, kurioje susitiko būsimų centrų steigėjai ir partneriai.