Tarp 2020 metų Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų laureatų – KTU mokslininkai

Svarbiausios | 2021-02-15

Šiais metais buvo skirtos trys Lietuvos mokslų akademijos (LMA) vardinės premijos. Vinco Krėvės-Mickevičiaus (literatūra) premija įvertinta prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė už darbų ciklą „Vydūno kūrybos tyrimai ir sklaida“, Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai) premija – dr. Eugenija Bakšienė už mokslo darbą „Ežerų sapropelio naudojimas lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemių tręšimui“, o Kazimiero Simonavičiaus (mechanika) premija – dr. Daiva Zeleniakienė, dokt. Gediminas Monastyreckis, dr. Sigitas Kilikevičius ir dr. Kristina Žukienė už mokslo darbą „Daugiafunkcinių polimerinių kompozitų su makseno nanoplokštelėmis mechaninės elgsenos tyrimas“.

Kauno technologijos universitete  dirbančių dr. doc. Daivos Zeleniakienės, dokt. Gedimino Monastyreckio, dr. doc. Sigito Kilikevičiaus ir dr. doc. Kristinos Žukienės moksliniame darbe, užpildant polimerines matricas makseno (angl. MXene) arba makseno ir grafeno nanoplokštelėmis, sukurti nauji daugiafunkciniai kompozitai, turintys išskirtinių mechaninių ir elektrinių savybių. Maksenai – tai naujai išrasta metalų karbidų ir (arba) nitridų grupė, kuriai būdingas unikalus metalų elektrinio laidumo, hidrofilinio paviršiaus ir puikių mechaninių savybių derinys.

Mokslinių tyrimų metu buvo nustatytos sukurtų naujų daugiafunkcinių kompozitų mechaninės savybės ir elgsena įvairių deformavimo atvejų metu. Šio mokslinio darbo metu kuriamos ir tiriamos medžiagos aktualios pažangioms transporto, aviacijos, vėjo turbinų ir kitoms pramonės šakoms, kuriose naudojamos konstrukcijos iš lengvų, geromis mechaninėmis savybėmis pasižyminčių pluoštinių polimerinių kompozitų. Tokios konstrukcijos, jas eksploatuojant, patiria didžiules ciklines ir smūgines apkrovas, dėl kurių atsiranda pažeidimai (polimerinės matricos įtrūkimai, atsisluoksniavimai ar pluošto plyšimai). Kompozitinės medžiagos, sukurtos naudojant unikalias maksenų daleles, pasižymi ne tik puikiomis mechaninėmis savybėmis, bet ir papildomomis savidiagnostikos funkcijomis, leidžiančioms aptikti defektus nepertraukiamo eksploatavimo metu.

Iš viso LMA yra įsteigusi 18 vardinių premijų, kurios skiriamos kas ketveri metai: Kazimiero Baršausko (elektronika, elektromechanika), Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika), Kazimiero Būgos (kalbotyra), Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai), Simono Daukanto (istorija), Tado Ivanausko (gamtosauga), Adolfo Jucio (teorinė fizika), Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija), Vinco Krėvės-Mickevičiaus (literatūra), Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai), Jono Kubiliaus (matematika), Vlado Lašo (medicina), Povilo Matulionio (miškotyra), Juozo Matulio (chemija), Albino Rimkos (ekonomika), Kazimiero Simonavičiaus (mechanika), Pranciškaus Šivickio (biologija), Algirdo Žukausko (šiluminė technika).

LMA informacija

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku