Tarp naujųjų Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narių – KTU profesorius Tomas Tamulevičius

Svarbiausios | 2020-12-08

2020 metų pabaigoje Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) trečią kartą buvo renkami Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) nariai. Jų skaičius išaugo iki trisdešimties. Naujieji nariai jau yra daug pasiekę profesinėje sferoje. Svarbu tai, kad dauguma jų ne tik atlieka reikšmingus mokslinius tyrimus, jie taip pat aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, savo žiniomis dalijasi su studentais.

Tomas Tamulevičius

Tarp naujųjų narių – Kauno technologijos universiteto profesorius Tomas Tamulevičius. Technologijos mokslų atstovas prof. dr. T. Tamulevičius tiria medžiagų inžinerijos krypties naujas medžiagas ir jų mikro- / nanostruktūrinimo technologijas optinėms reikšmėms. Vadovauja doktorantams, dalyvauja disertacijų viešojo gynimo komisijose. Aktyvi ir vaisinga mokslinė veikla buvo įvertinta įvairaus lygio mokslo premijų ir stipendijų konkursuose ir 2019 m. Lietuvos mokslo premija.

Jaunosios akademijos nariais renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslinių tyrimų rezultatų, kuriems doktorantūros laipsnis buvo suteiktas ne anksčiau kaip prieš dešimt metų, o rinkimų dieną yra 40 metų ar jaunesni. Kiekvienais metais dešimt narių renkami ketverių metų kadencijai, todėl bendras Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų akademijos narių skaičius kitais metais turi pasiekti 40.

LMA informacija

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku