Verslo atstovai: jeigu universitete mokytis gali bet kas, diplomo reikšmė nuvertėja

Svarbiausios | 2024-04-03

Siekiant užtikrinti aukštą studijų kokybę, kiekvienais metais diskutuojama dėl minimalaus konkursinio balo stojant į aukštąsias mokyklas. Deja, diskusijose girdima, kad šiemet dalis aukštųjų mokyklų taikys žemesnį minimalų konkursinį balą. Tai kelia abejones dėl studijų kokybės ir studentų paruošimo darbo rinkai, kadangi prioritetas teikiamas studentų skaičiui.

Apie mažinamą minimalaus konkursinio balo kartelę ir kaip tai atsilieps verslui bei darbo rinkai kalba Lina Slavinskė, „Energia futura“ organizacijos vystymo vadovė, ir Andrius Francas, HR profesionalas, personalo atrankos kompanijos „Alliance for Recruitment“ partneris.

Verslui ir darbo rinkai atsilieps neigiamai

Nuo šių metų Lietuvoje keičiasi stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimai. Nebelieka Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) nustatyto minimalaus konkursinio balo. Tai reiškia, kad teisę nustatyti minimalų konkursinį balą turi pačios aukštosios mokyklos.

Aukštosios mokyklos pradėjo skelbti informaciją apie atnaujintas stojimo sąlygas. Anksčiau norintys įstoti į universitetą turėjo perlipti 5,4 (iš 10) minimalaus konkursinio balo kartelę. Ji ir toliau bus taikoma Lietuvos stipriosiose aukštosiose mokyklose. Nepaisant to, dalis aukštųjų mokyklų nusprendė taikyti mažesnį minimalų konkursinį balą.

Verslo atstovų nuomone, minimalaus konkursinio balo mažinimas verslui ir darbo rinkai atsilieps neigiamai, kadangi, nuleidus kartelę, bus sunku išlaikyti aukštą studijų kokybę, būsimų specialistų paruošimą ir pridėtinės vertės rinkoje kūrimą.

L.Slavinskė teigia, kad darbdavys turėtų prisidėti prie studentų ugdymo – su jais dalytis savo žiniomis ir patirtimi, tačiau jeigu pirminė kokybės kartelė – konkursinis balas – tampa įveikiama gerokai lengviau, specialistė kelia klausimą, kaip galima tikėtis, kad studentai bus atkaklūs, rodys pastangas ir sieks rezultatų studijų metu ar įžengus į darbo rinką.

„Tai tarsi savaime indikuoja, kad iš moksleivių ir studentų tikimasi mažiau, kad mokantis reikės įdėti mažiau pastangų, kad kartu su gabiais, žinių ir kompetencijų siekiančiais studentais, mokysis ir tie, kuriems nebūtinai rūpi žinios ir jų išsilavinimas, būsimas karjeros kelias. Apmaudu, bet būtent dėl mažinamos konkursinio balo kartelės į tą pačią aukštąją mokyklą galės patekti ir pirmieji, ir antrieji, o tai yra nesąžininga darbščiųjų atžvilgiu, kurie vertina žinias ir aukštojo mokslo kuriamą vertę bei suteikiamą karjerą ir perspektyvas“, – aiškina ji.

„Energia futura“ organizacijos vystymo vadovė L. Slavinskė
„Energia futura“ organizacijos vystymo vadovė L. Slavinskė

Pašnekovė tęsia, kad dėl pirminio pasirinkimo – „įstojau, nes to siekiau, arba įstojau, nes stojimo kartelė buvo įveikiama visiems“, galima kvestionuoti studentų motyvaciją ir interesą mokytis. Studentai ir dėstytojai dirba kartu – jie diskutuoja, ieško bei kuria. Pasak jos, tai turi eiti iš pačių studentų: jų noras, proaktyvumas, interesas suprasti ir išmokti. „Vienpusis eismas čia neįmanomas, vien dėstytojai neišaugins ateities profesionalų, reikia ir pačių studentų noro bei intereso tokiais tapti.“

Sumažinus minimalaus konkursinio balo kartelę, kyla abejonės dėl studijų kokybės išlaikymo. L. Slavinskė svarsto – tiek studentams, kurie užtikrintai rinkosi ir įstojo į norimą universitetą bei specialybę, tiek studentams, kurie pateko tik dėl sumažinto konkursinio balo, mokantis kartu, tampa sudėtinga išlaikyti tokį patį aukštą studijų kokybės standartą, pasiekimų vertinimo sistemą, užduočių sudėtingumą ir nuolatinį judėjimą pirmyn „nestabčiojant ten, kur, remiantis aukštojo mokslo standartais, nereikėtų stabčioti“.

Nebeužtikrins kokybės, ateis silpnesni specialistai

Kaip teigia A. Francas, sumažinus minimalų konkursinį balą, pas darbdavius gali ateiti kur kas silpnesni specialistai, kadangi dėstytojas moko pagal vidutinį, o ne patį geriausią studentą. Sumažėjus vidurkiui, sumažėja ir bendras kokybės lygis, todėl tikėtina, kad paruošti specialistai bus prastesni.

„Anksčiau universitetas buvo kaip tam tikros kokybės užtikrintojas. Ženklas, kad jis jau atfiltravo dalį studentų, kuriems, galbūt, nėra jokio būtinumo mokytis universitete, jie gali mokytis ir kolegijoje, ir profesinėje mokykloje. Dabar šis filtras dar kartą sumažės“, – pažymi jis.

L. Slavinskė dalijasi, kad moksleiviai turi daugybę pasirinkimų – jie gali mokytis universitete, kolegijoje, profesinėje mokykloje ir kt., kurios ruošia specialistus, amatininkus, tačiau būtent dėl šios priežasties ir yra reikalingi tam tikri kriterijai, kurie padėtų pasirinkti, koks studijų modelis jiems tinkamiausias, kuri studijų įstaiga padės pasiekti aukščiausią potencialą ir įgyti specialybę, o ne „visus suvienodinti iki žemiausio balo ir kokybę bei progresą palikti antrame plane“.

A. Francas mano, kad konkursinio balo kartelė turėtų būti pakankamai aukšta, jog būsimi studentai tikrai suprastų – jie stoja į universitetą siekti žinių.

„Jeigu kartelė yra pakankamai žema ir mokytis gali bet kas, diplomo reikšmė nuvertėja. Konkursinis balas neturėtų būti mažinamas be priežasties. Reikalavimai būsimiems studentams, stojantiems į geruosius universitetus, neturėtų mažėti. Svarbu, kad neišnyktų supratimas, kas yra aukštasis universitetinis ir neuniversitetinis išsilavinimas“, – dėsto pašnekovas.

Pasak L. Slavinskės, jei aukštojo mokslo sistema „buksuoja dėl talento trūkumo“, geriausiu atveju galime pasiekti vidutinį, bet ne maksimalų greitį valstybės progreso kelyje.

Personalo atrankos kompanijos „Alliance for Recruitment“ partneris A.Francas
Personalo atrankos kompanijos „Alliance for Recruitment“ partneris A.Francas

Ji sako, kad tarp moksleivių ir studentų turime atrasti ateities mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus šviesulius, progreso kūrėjus, vykdančius aukšto lygio mokslinius tyrimus, kuriančius darbo vietas ir socialinę gerovę. Tuos, kuriems rūpi studijuoti dabar, kad ateityje galėtų siekti rezultatų.

Gerų universitetų turime ir Lietuvoje

Studijas užsienyje verslo atstovai vertina palankiai. A. Francas teigia, kad platesnis mąstymas visada yra privalumas, tačiau gerų universitetų turime ir Lietuvoje: „Esu už tai, kad studentas mokytųsi gerame, aukštą reitingą turinčiame universitete. Tačiau ar stoti į bet kokį universitetą užsienyje, ar į gerą universitetą Lietuvoje, manau, kad į gerą universitetą Lietuvoje“.

L. Slavinskė išskiria, kad studijų užsienyje vertę ji mato tais atvejais, kai jos gali pasiūlyti išskirtinai kitokią patirtį nei geriausi Lietuvos universitetai. Lietuvoje gausu tarptautinių stažuočių programų („Erasmus+“), praktikų pasirinkimų universiteto socialinių partnerių organizacijose ir tuomet įsidarbinimo galimybių po studijų. Pasak jos, nereikia dairytis toli, visa tai suteikia Kauno technologijos universitetas (KTU) ir kitos aukštosios mokyklos.

Specialistė siūlo stiprinti studijų kokybę, įvairias tarptautines galimybes, partnerystes ir žinių mainus pasauliniu lygmeniu bei, svarbiausia, padėti mokiniams ir studentams karjeros keliu žengti čia, Lietuvoje, auginant ir stiprinant asmeninį bei valstybės potencialą.

„Darbdaviai Lietuvoje labai laukia tų, kurie nori judėti pirmyn, augti, kuriems rūpi, kokias žinias jie turi ir kokią vertę gali sukurti. Pats diplomas nieko nekuria. Kuria žmogus, asmenybė, todėl ir svarbu, su kokia motyvacija ir gebėjimais jaunuolis renkasi studijas, kuriose įgys žinių, gilins savo kompetencijas bei, žinoma, į jas ne tik įstos, bet ir pabaigs“, – dalijasi pašnekovė.