Virtuali paroda artilerijos pulkininkui ir matematikos mokslų daktarui Pranui Lesauskiui

Svarbiausios | 2020-11-18

Lapkričio 17 d. sukako 120 metų, kai gimė Lietuvos kariuomenės pulkininkas, Ginklavimo valdybos viršininkas, matematikos mokslų daktaras, Pranas Lesauskis.

Jam puikiai sekėsi derinti studijas ir karinę tarnybą: tarnaudamas 4 artilerijos pulke eksternu išlaikė baigiamuosius egzaminus I Kauno gimnazijoje, tarnaudamas artilerijos Tiekimo skyriuje, baigė studijas Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakultete, studijuodamas Turino aukštojoje artilerijos mokykloje, parašė ir Romos universitete apgynė matematikos mokslų daktaro disertaciją.

Būdamas Ginklavimo valdybos viršininku jis organizavo artilerijos dalių perginklavimą, moderniausios Europoje Tyrimų laboratorijos įrengimą ir Linkaičių dirbtuvių statybą. P. Lesauskis aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime – jis buvo renkamas Karininkų ramovės statybos komisijos, Karo muziejaus kolegijos ir karo mokslų žurnalo „Mūsų žinynas“ redakcinės kolegijos nariu. Taip pat jis buvo Lietuvos gamtininkų ir Ekonominių studijų draugijų nariu, Mokslinės vadybos draugijos pirmininku ir dalyvavo „Naujosios Romuvos“ intelektualų klubo veikloje, kur ne kartą skaitė pranešimus ir žurnale „Naujoji Romuva“ publikavo straipsnius apie vadybą.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, plk. P. Lesauskis kartu su plk. Juozu Vėbra, siekdami išsaugoti Tyrimų laboratoriją, pasiūlė ją prijungti prie universiteto. Taip buvo išsaugota unikali laboratorija, o dauguma jos darbuotojų 1941 m. išvengė represijų ir pradėjo dirbti Kauno universiteto Technologijos fakultete, kuris buvo įkurtas Tyrimų laboratorijoje (dabar – KTU Cheminės technologijos fakultetas). Tačiau paskutinio Ginklavimo valdybos viršininko likimas buvo tragiškas  – 1941 m. sausio 2 d. jis buvo suimtas, nuteistas 8 metams lagerio ir 1942 m. lapkričio 27 d. mirė badu Suchobezvodnoje lageryje (Gorkio sr.).

Plk. P. Lesauskio jubiliejaus proga KTU muziejus parengė virtualią  parodą „Nuo artilerijos iki vadybos: plk. dr. Pranui Lesauskui –120“, kurioje panaudotos fotografijos ir dokumentai iš KTU bibliotekos, Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus, Kauno arkivyskupijos kurijos archyvo, Lesauskių giminės, Račiūnų šeimos, Viliaus Kavaliausko bei kitų privačių archyvų.

KTU muziejus dėkoja plk. Prano Lesauskio vaikaitėms – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorėms Vitai ir Vaivai Lesauskaitėms, už iš įvairių archyvų surinktas ir parodai paskolintas skaitmenines dokumentų ir fotografijų kopijas.

Parodą galima pažiūrėti čia: Plk. Pranui Lesauskiui – 120

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku