Virtuali paroda Lietuvos energetikos patriarcho prof. Leono Kaulakio jubiliejui

Svarbiausios | 2023-04-19

Balandžio 20 d. sukako 120 metų, kai gimė Lietuvos energetikos patriarchas prof. Leonas Kaulakis. Jubiliejaus proga KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė parengė virtualią parodą, atskleidžiančią šios asmenybės gyvenimo epizodus, darbinę veiklą ir santykį su Universitetu.

Dar besimokydamas Lietuvos universitete, 1926 m. L. Kaulakis pradėjo dirbti jaunesniuoju laborantu Elektrotechnikos katedroje ir daug nuveikė steigiant universitete pirmąją elektrotechninę laboratoriją, o vėliau ir kitas laboratorijas. Baigęs universitetą jis buvo pasiųstas stažuotis į Ciuricho aukštąją technikos mokyklą ir į Paryžiaus aukščiausiąją elektrotechnikos mokyklą. 1929 m. sugrįžo į Kauną ir pradėjo dirbti jaunesniuoju asistentu Universitete. 1930 m. paskirtas vyresniuoju asistentu ir pradėjo dėstyti elektrinių matavimų bei elektros stočių ir tinklų disciplinas. L. Kaulakis jau tuomet daug nuveikė organizuodamas elektrotechniškų specialybių inžinierių ruošimą, kurdamas lietuvišką elektrotechnikos terminiją ir pradėdamas mokslinius tyrimus elektros energetikos srityje.

Pirmasis reikšmingasis L. Kaulakio darbas buvo 1931 m. išleistas vadovėlis „Šviesotechnikos pradmenys“, kuriame buvo aprašyti pagrindiniai šviesotechnikos įrenginiai ir duota jų projektavimo metodika. L. Kaulakis aktyviai dalyvavo ir 1936 m. įsteigto Energijos komiteto veikloje – dirbdamas Elektros sekcijoje parengė Lietuvos elektrifikacijos planą. Vadovaujant L. Kaulakiui, 1937–1938 m. buvo atlikta energetikos ūkio analizė, jis pradėjo propaguoti vietinių kuro išteklių (durpių ir vandens) panaudojimą valstybės energetikos ūkyje. Kartu su inžinieriumi A. Gruodžiu jis paruošė pirmosios Lietuvoje valstybinės durpėmis kūrenamos Rekyvos elektrinės projektą.

Sovietų ir nacių okupacijų metais L. Kaulakis dirbo pedagoginį darbą Universitete. 1950 m. pabaigoje Kauno valstybinis Vytauto Didžiojo universitetas buvo reorganizuotas į Kauno politechnikos institutą, o jo Medicinos fakultetas – į Kauno medicinos institutą. L. Kaulakis toliau dirbo KPI Elektrotechnikos fakultete. 1957 m. jis apgynė daktaro disertaciją ir organizavo mokslinius tyrimus elektros sistemų modeliavimo srityje. Elektros sistemų katedroje buvo sukurti nuolatinės srovės elektros sistemų analizatoriai, kurie buvo naudojami elektros sistemų ir tinklų projektavimui ir jų režimų planavimui. Analizatoriai išgarsino katedrą ir autorius visoje Sovietų Sąjungoje, pelnė įvairių konkursų medalius ir respublikines premijas.

1966 m. L. Kaulakis apgynė habilituoto daktaro disertaciją ir 1969 m. tapo profesoriumi. Prof. L. Kaulakis Elektros sistemų katedrai vadovavo nuo jos įkūrimo iki 1974 m. ir iki pat mirties dirbo katedros profesoriumi. Jo vadovaujama katedra paruošė ir išleido virš 500 elektros energetikos inžinierių. Be to, prof. L. Kaulakis paskelbė virš 100 mokslinių straipsnių, parašė mokslines knygas ir vadovėlius.

Virtualią parodą galima pamatyti čia:Lietuvos energetikos patriarchui prof. Leonui Kaulakiui – 120