Žurnalo „Reitingai“ pristatytame universitetų vertinime – VU ir KTU lyderystė

Svarbiausios | 2018-12-05

Žurnalas „Reitingai“ pristatė universitetų ir kolegijų reitingus pagal mokinių mokymosi rezultatus. Tyrimas atskleidė, kokios specialybės yra patraukliausios darbdaviams ir ką pasirinkę abiturientai gali tikėtis pelningos specialybės.

Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad dalykiniame (specialistų) universitetų bakalaurų reitinge lyderiauja Kauno technologijos (KTU) ir Vilniaus universitetai (VU). KTU pirmauja 12-oje vertintų bakalauro rengimo studijų krypčių, o VU – 29-iose. Beje, VU ir KTU, lyginant su Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) duomenimis, nuo praėjusių metų savo rezultatus pagerino.

Dalykiniame universitetų magistrų reitinge KTU yra pirmas, kaip ir pernai, 8-iose vertintose magistrų rengimo studijų kryptyse. VU  pirmas 34-iose (pernai buvo trisdešimt vienoje) vertintose magistrų rengimo studijų kryptyje.

Sudarant dalykinius universitetų bakalaurų ir magistrų reitingus, pirmiausia atsižvelgta į darbdavių nuomonę. Sociologinių tyrimų bendrovė „Prime consulting“ apklausė 2194 darbdavių, kuris universitetas geriausiai parengia konkrečios studijų krypties atstovus. Atsižvelgta į atlyginimus, taip pat remiamasi kiekvieno universiteto konkrečios studijų krypties 2012–2016 m. laidų alumnų įsidarbinimu.

Bakalauro reitinge vertinti ir konkretaus universiteto konkrečios studijų krypties stojantieji (geriausi abiturientai, t.y. tie, kurie valstybinius brandos egzaminus išlaikė balais nuo 86 iki 100), visų priimtųjų konkrečios studijų krypties pirmakursių balų vidurkis. Išskirtas ir minimalus balas, su kuriuo jaunuoliai buvo priimami į vertinamos krypties studijas.

Tuo tarpu magistrų reitinge atsižvelgta į moksliškumo rodiklius bei į tai, kiek kiekvienas universitetas kiekvienoje kryptyje gavo valstybės finansuojamų doktorantūros vietų.

Greta šių reitingų palyginimui pateikiami duomenys, kaip konkrečios krypties studijų programas įvertino SKVC ekspertai.