Naujų flavono ir chalkono darinių, turinčių pirazolo fragmentą, sintezė ir biologinių savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0026
Projekto tinklapis: https://ktu.edu/projects/nauju-flavono-ir-chalkono-dariniu-turinciu-pirazolo-fragmenta-sinteze-ir-biologiniu-savybiu-tyrimas/

Projekto aprašymas:

Projekto idėja yra naujų chalkono ir flavono darinių, turinčių 1-fenilpirazolo fragmentą, sintezė taikant šiuolaikinius organinės chemijos metodus. Susintetintos kondensuotos pirazolo molekulės galėtų rasti praktinį pritaikymą medicininės chemijos srityse.
Flavono dariniai, turintys fenilpirazolo fragmentą, pasižymi įvairiu aktyvumu: priešvėžiniu [Chem Heterocycl Comp, 2016, 52, 1, 15], antibakteriniu [Chem Heterocycl Comp, 2016, 52, 3, 172], anti-oksidaciniu [RSC Advances, 2015, 5, 42, 33562], antidiabetiniu [Arabian J Chem, 2017, 10, S3895] ir priešgrybeliniu [Med Chem Res, 2016, 25, 501]. Tuo tarpu chalkonai, turintys fenilpirazolo fragmentą, yra paklausios biologiškai aktyvios molekulės ne tik vaistų pramonei, bet ir kaip potencialūs, biologiškai aktyvūs preparatai, naudojami žemės ūkyje [J Chilean Chem Soc, 2018, 63, 2, 3983; J Plant Protection Res, 2012, 52, 1, 146].
Nors daugelis mokslo grupių dirba pirazolo chemijos srityje, tačiau pirazolo darinių, turinčių chalkono ir flavono struktūras, mokslinių tyrimų kryptis yra perspektyvi ir dar nėra plačiai ištyrinėta.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Iš pradinių alkilintų pirazolo molekulių, per Vilsmeier-Haack reakcijos mechanizmą ir pirazolo karbaldehidų kondensacijos reakcijas, panaudojant įvairius aromatinius acetilalkoholius, susintetinti naujus, funkcionalizuotus chalkono ir flavono darinius, turinčius pirazolo fragmentą. Taip pat atlikti išsamią gautų junginių struktūrinę analizę.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Greta Račkauskienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Sintetinės chemijos institutas