Pažangių metodų taikymas antocianinų įkapsuliavimui

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0046

Projekto aprašymas:

Pastaruoju metu mėlynių uogos kelia vis didesnį visuomenės susidomėjimą kaip funkcinis maistas ar nutraceutikai, skirti sveikatos gerinimui. Šiose uogose randami biologiškai aktyvūs junginiai – antocianinai, žinomi kaip gamtiniai antioksidantai, gebantys žmogaus organizme surišti laisvuosius radikalus ir stabdyti senėjimo procesus. Tačiau pagrindinis antocianinų trūkumas – jų nepatvarumas, esant įvairiems išorės faktoriams. Todėl svarbiausias šios problemos sprendimo uždavinys yra stabilių pernašos sistemų sukūrimas. Šio projekto tikslas – įkapsuliuoti antocianinus derinant liposomų ir liofilizacijos ar purkštuvinio džiovinimo būdus. Naudojant šiuos metodus veiklieji junginiai gali būti įkapsuliuoti mikro ar nano lygyje. Parinkus tinkamas antocianinų įkapsuliavimo sąlygas, galima išsaugoti jų biologiškai aktyvią struktūrą ir poveikį bei pagerinti biopasisavinimą organizme. Projekto metu bus gautos antocianinų turinčios kompozicijos, ištirtos jų savybės ir įvertintos jų galimybės pritaikymui nutraceutikuose. Išanalizavus gautus mokslinių tyrimų rezultatus bus parengta baigiamoji ataskaita.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Vykdant projekto veiklą, studentas susipažins su tarpkryptiniais ir tarpdisciplininiais moksliniais tyrimais, pagilins teorines ir praktines žinias. Studentas įgaus praktinės patirties dirbant su naujais tyrimų metodais ir įranga. Projektas ženkliai prisidės prie II studijų pakopos studentų kvalifikacijos tobulinimo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vesta Navikaitė-Šnipaitienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra