DARBUOTOJO GIDAS

Džiaugiamės, jog esate didelės ir šaunios KTU bendruomenės nariu.

Kad darbe lydėtų sėkmė, paruošėme Jums darbuotojo gidą, kur rasite visą reikalingą informaciją nuo A iki Ž.

Tikimės, kad šis gidas bus naudingas ne tik žengiantiems pirmuosius žingsnius Universitete, bet ir jau spėjusiems įsilieti į darbuotojų gretas.

 

Bendra informacija darbuotojui

Ką reikėtų žinoti

Universiteto istoriją, viziją, strategiją, atributiką rasite čia.

Kiekvienam darbuotojui suteikiama naudotojo prieiga prie Universiteto IT paslaugų.
Savo IT naudotojo prisijungimo vardą sužinosite užsiregistravę KTU IT naudotojų registracijos sistemoje čia (čia pasirinksite ir savo slaptažodį).

Užsiregistruoti KTU IT naudotojų registracijos sistemoje galėsite tik kitą dieną, kai Jūsų duomenys bus sutvarkyti Žmogiškųjų išteklių posistemėje.
Iškilus problemoms ar klausimams del registracijos rašykite el. p. adresu registracija@ktu.lt.

Jums suteiktas Universiteto darbuotojo prisijungimas galioja prieigai prie Universiteto informacinių sistemų ir IT paslaugų:

 • El. pašto,
 • Dokumentų ir procesų valdymo sistemos (DPVS yra vidinė Universiteto sistema, skirta stebėti, išsaugoti ir valdyti darbą su vidiniais dokumentais bei procesais).
 • Akademinės informacijos sistemos (AIS),
 • Virtualios mokymosi aplinkos MOODLE,
 • Virtualaus privataus tinklo paslaugų (VPN skirtas nuotoliniam darbui iš namų)*.
 • Belaidžio tinklo (prie KTU WiFi junkitės pasirinkdami saugųjį eduroam tinklą).
 • Bibliotekos informacinių sistemų (BIS skirta informacijos paieškai ir rezultatams pateikti, įvairioms bibliotekos elektroninėms paslaugoms).
 • Darbuotojo asmeninė kortelė mano.ktu (kortelėje atvaizduojama su juo susijusi informacija, veiklos, pasiekimai ir pan.).
 • Mokymo klasių ir bibliotekos kompiuterizuotų darbo vietų (prisijungiama iš bibliotekos ar auditorijų kompiuterių).
 • Universitete esančių spausdintuvų.

SVARBU! Informaciją apie Universiteto informacines sistemas, teikiamas IT paslaugas, taip pat įvairias instrukcijas bei aprašymus naudotojams rasite DPVS sistemos svetainėje, pasirinkę IT paslaugų valdymas arba spustelėję čia.

*Kai kurios KTU naudojamos sistemos (pavyzdžiui, DPVS ir Intranetas) prieinamos tik užtikrinus saugų ryšį. Todėl, norėdami prie jų prisijungti iš asmeninio kompiuterio, tai galėsite padaryti tik prisijungę prie Virtualaus privataus tinklo (VPN). Tai galite padaryti apsilankę Elektroninių paslaugų KTU bendruomenei puslapyje čia. Patariame visus puslapyje išvardintus žingsnius atlikti „Chrome“ arba “Firefox” interneto naršyklėse.

Darbuotojų vardiniai elektroninio pašto adresai yra privalomi visiems darbuotojams. Visa su darbuotojo darbo santykiais ir jo funkcijomis susijusi informacija siunčiama arba gaunama naudojant Universiteto jam suteiktą elektroninio pašto adresą. Visa el. paštu gauta informacija yra laikoma oficialiu informavimu.

Prie savo el. pašto darbuotojai, nesant darbo vietoje, gali prisijungti per ktu.edu > darbuotojams > darbuotojų paštas.

Daugiau informacijos apie el. paštą rasite čia.


SVARBU!
KTU darbuotojų bendravimo elektroniniu paštu taisykles rasite čia.

Vadovo sprendimu ir atsižvelgiant į darbo pobūdį, darbuotojui suteikiamas stacionarus (kabineto, kuriame jie dirba) arba mobilus telefono numeris.

Darbuotojams telefono numeriai priskiriami užpildant reikiamą prašymo formą čia.

Esant darbuotojo poreikiui ir atitinkamai pagal padalinio automobilių aikštelės galimybes (aikštelės dydį ir užimtumą), vadovo sprendimu darbuojas gali gauti leidimą automobilį statyti prie savo darbo vietos esančiose KTU automobilių stovėjimo aikštelėse.

Darbuotojo pažymėjimai yra užsakomi užpildant prašymą DPVS ir pagaminami per 3 darbo dienas. Apie paruoštą atsiimti Pažymėjimą darbuotojas informuojamas Žmogiškųjų išteklių administravimo skyriaus Universiteto suteiktu el. paštu .

KTU darbuotojo pažymėjimas suteikia:

 • galimybę naudotis KTU poilsiavietėmis, Sporto ir sveikatingumo centru, biblioteka ir kt.
 • naudotis Universiteto daugiafunkciais savitarnos kopijavimo / spausdinimo / skenavimo įrenginiais;
 • naudoti Pažymėjimą praėjimo kontrolės identifikacijai (ten, kur ji yra įrengta);
 • naudotis kitomis prieigomis, priklausomai nuo padalinyje naudojamų technologijų;
 • su Pažymėjimu darbuotojams taip pat gali būti suteikiamos papildomos nuolaidos ir specialūs pasiūlymai. Informacija apie teikiamas nuolaidas bei pasiūlymus pateikiama bei nuolat atnaujinama Intranete esančioje skiltyje “Darbuotojo naudos“.

Nepamirškite

Pasirašėte darbo sutartį?
CR, Donelaičio g. 73, Žmogiškųjų išteklių administravimo skyrius

Atlikote darbų saugos instruktažą?
CR, 323 kab.

Pateikėte duomenis dėl darbo užmokesčio pervedimo?
Duomenys pateikiami buhaterijai Donelaičio g. 73.

 • Susipažinkite su kolegomis
 • Įsikurkite darbo vietoje
 • Susipažinkite su pareigybės aprašymu

 

Darbuotojo kelionė KTU

Aktualūs dokumentai

 • Akademinių darbuotojų atestacija ir konkursai (Universitete dėstytojai ir mokslo darbuotojai atestuojami Senato tvirtinamo Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka).
 • Su darbo santykiais susiję dokumentai.
 • Su darbo užmokesčiu susiję dokumentai.
 • Pareigybių aprašymai ir padalinių nuostatai.
 • Nuotolinis darbas.
 • Metinis veiklos planavimas ir vertinimas (siekiant suderinti individualias darbuotojų veiklas ir veiklos tikslus su padalinio ir Universiteto strateginiais tikslais, KTU darbuotojams yra taikoma veiklos vertinimo sistema. Daugiau informacijos rasite čia).
 • Lygių galimybių ir įvairovės politika.

 

SVARBU! Paminėtus ir kitus Žmogiškųjų išteklių departamento dokumentus rasite čia.

Darbo užmokestis

Administracijos ir aptarnavimo darbuotojų pareiginis darbo užmokestis yra siejamas su pareigybės lygiu, kuris priskiriamas atsižvelgiant į pareigybės aprašymą ir šiuos kriterijus: išsilavinimą, profesinę patirtį, vadovavimo lygmenį, darbo sudėtingumą, atsakomybę, sprendimų priėmimo lygį ir veikimo laisvę, darbo sąlygas, savarankiškumą ir kūrybiškumą darbe.

Pastovi dalis – KTU darbuotojų darbo užmokesčio sandarą, jo nustatymo įforminimo tvarką ir kitus principus reglamentuoja Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatai.

Priemokos ir premijos – KTU darbuotojams už su pagrindinėmis pareigomis nesusijusius ir iš anksto susitartus darbus gali būti mokami priemokos arba premijos pagal rektoriaus įsakymą „Dėl akademinių, administracijos ir aptarnavimo darbuotojų priemokų derinimo ir skyrimo“. Tai galima padaryti čia.

Kvalifikacijos kėlimas

Universiteto darbuotojai gali gilinti žinias konferencijose, projektinėse veiklose, komandiniuose mokymuose. Padaliniai suteikia tobulėjimo galimybes, orientuotas į tiesiogines darbuotojų atsakomybes. Bendrosios tobulėjimo programos organizuojamos Universiteto mastu.

Detalesnę informaciją apie mokymus galima rasti KTU intranetas > Mokymai ir tobulėjimas

Mokymų ir kvietimų dalyvauti seminaruose ar konferencijose informacija pateikiama Universiteto naujienlaiškyje, kuris siunčiamas kiekvienam darbuotojui el. paštu.

 

KTU darbuotojai taip pat turi galimybę stažuotis užsienyje pagal Erasmus+ programą.

Dėstytojams

EDU_Lab siūlo įvairius mokymus, kurie padės pasirinkti ir taikyti tinkamas bei inovatyvias didaktikos priemones dėstymo veikloje.

Daugiau informacijos apie mokymus ir kitas EDU_Lab veiklas rasite čia.

Komandiruotės

Visi KTU darbuotojai komandiruočių paraiškas Lietuvoje ir užsienyje teikia DPVS.

Atostogos

KTU darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos už darbo metus, kurie prasideda nuo darbuotojo priėmimo į darbą dienos.

Visi KTU darbuotojai atostogų prašymus teikia DPVS, kur taip pat galima pasitikrinti savo nepanaudotų atostogų likutį skiltyje Informacija apie atostogas > Jūsų kasmetinių atostogų likutis.

Ligos atveju

Jei jau taip atsitiko, jog susirgote ar atsidūrėte ligoninėje, kai tik bus galimybė, pasistenkite apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą.

Pažymos

Prireikus, darbuotojas gali gauti pažymas, skirtas kitoms institucijoms. Pažymos išduodamos KTU CR (K. Donelaičio g. 73):

 • Pažymos apie darbo laiką, stažą, užimamas pareigas ar kasmetines atostogas išduodamos Žmogiškųjų išteklių administravimo skyriuje. Jas užsisakyti galima čia.
 • Pažymos apie darbo užmokestį ir kitas išmokas išduodamos Buhalterijoje darbo užmokesčio ir stipendijų apskaitos grupėje.
 • Pažymos apie pedagoginio darbo vykdymą doktorantūros laikotarpiu ir dėstytojo pedagoginį darbą bei dėstytojo pedagoginio darbo kortelės išduodamos Studijų departamente.
 • Pažymos apie reikšmingus eksperimentinės plėtros darbus, apie mokslinį vadovavimą doktorantams išduodamos Mokslo departamente.

Privačių interesų deklaravimas

Visų lygių Universiteto akademinių ir neakademinių padalinių vadovai, viešojo pirkimo komisijų nariai, asmenys, vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai privalo pateikti privačių interesų deklaracijas, o pasikeitus aplinkybėms jas atnaujinti. Ši prievolė nustatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.

Daugiau informacijos apie privačių interesų deklaravimą rasite čia.

Paslaugų užsakymas

Vertimų, salių, dizaino ir kt. paslaugų Universitete užsakymus galima atlikti DPVS pasirinkus Užsakymų valdymo skiltyje pageidaujamą paslaugą.

Universitete veikia bendroji pagalbos sistema Universiteto darbuotojams

Pagalbos sistemoje pagalba.ktu.lt/ pateikite užklausą pasirinkdami sritį:

 • IT pagalba (čia galite užregistruoti IT problemas, kompiuterio darbo trikdžius, poreikį naujos PĮ diegimui ir kt.).
 • DVS pagalba (čia galite užregistruoti klausimus ir problemas, susijusius su darbu Universiteto Dokumentų valdymo sistemoje (komandiruočių, personalo prašymų pildymas, paslaugų užsakymas ir kt.). Jus konsultuos DVS darbuotojai ar IT departamento specialistai.
 • Studijų biuro pagalba (čia galite užregistruoti klausimus ir problemas, pateikti pasiūlymus, susijusius su studijų kokybe, studijų organizavimu ir studentų reikalais). Jus konsultuos Studijų prorektoriaus biuro padalinių darbuotojai.
 • Telefonijos pagalba (čia galite užregistruoti klausimus ir problemas, susijusias su telefoniniu ryšiu, atnaujinti kontaktus KTU sistemoje).
 • Ūkio pagalba (čia galite užregistruoti iškylančius poreikius ūkio darbų atlikimui, pagalbai).
 • Pagalba studentams (čia galite pateikti klausimus susijusius su studijomis, mentorystės programa, biblioteka, bendrabučiais, LSP, psichologine pagalba ir kt. Taip pat užregistruoti problemas, kylančias registruojantis prie KTU vieningo prisijungimo sistemos, jungiantis prie el. pašto, Office 365 aplinkos, MOODLE, bevielio tinklo).

Papildomos socialinės naudos KTU darbuotojams čia.

Biblioteka

Sporto ir sveikatingumo centras

Poilsiavietės 

Išorės pasiūlymus darbuotojams rasite čia.

 

Renginiai, šventės ir tradicijos. Svarbiausios šventės yra Rugsėjo 1-oji, Kalėdų šventė, Diplomų įteikimo šventė ir Vasaros šventė. Apie visus vykstančius renginius darbuotojai nuolat informuojami el. paštu, informacija apie renginius talpinama savaitiniame naujienlaiškyje ir KTU intranete.

Svarbiausi teisės aktai

Esame dideli, todėl mūsų veiklą reglamentuoja daugybė svarbių dokumentų. Daugiau informacijos rasite čia.

Universitete yra patvirtinta lygių galimybių ir įvairovės politika. Daugiau informacijos apie tai galite rasti čia.

Struktūra

Akademiniai padaliniai Universitete:

Neakademinių padalinių organizacinė struktūra čia.

 

Universiteto bendruomenė

Universiteto bendruomenė – tai visi dirbantys, studijuojantys ar kitaip savo veikla prie Universiteto veikimo prisidedantys asmenys, kuriems jau priklausote ir Jūs. Čia dirbant dažnai gali tekti girdėti tokias sąvokas kaip akademinis personalas, emeritai, alumni, darbuotojų profsąjunga.

Akademinis personalas

Akademiniam personalui priskiriami fakultetuose bei mokslo institutuose dirbantys dėstytojai (asistentai, lektoriai, docentai, profesoriai) ir tyrėjai (jaunesnieji, vyresnieji, vyriausieji ir mokslo darbuotojai). Akademinis personalas Universitete atsakingas už studijų procesą ir mokslinę veiklą.

Administracija ir aptarnaujantis personalas

Administracija – Universiteto darbuotojai, vykdantys suformuluotus uždavinius ir priimtus sprendimus bei įgyvendinantys parengtas Universiteto veiklos, plėtros ir veiklos administravimo programas. Šiai personalo grupei priskiriami visi kiti darbuotojai, nepriklausantys akademiniam personalui. Didžioji dauguma administracijos ir aptarnaujančio personalo įsikūrusi KTU Centriniuose rūmuose.

Projektinius darbus atliekantis personalas

Tai – KTU bendruomenės dalis, vykdanti projektines veiklas ar ūkio subjektų užsakymų sąlygas ir dirbanti projektų darbus pagal darbo sutartis.

Emeritai

KTU veteranų klubas „Emeritus“ yra Universiteto darbuotojų visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti pensinio amžiaus arba išėjusius į pensiją Universiteto pedagogus, mokslininkus ir kitus darbuotojus.

Daugiau informacijos rasite čia.

Alumni

Nuo savo veiklos pradžios 1922 m. Universitetą baigė per 130 000 absolventų, kurie jungiasi į bendrą KTU Alumni asociaciją. Asociacijos tikslas – palaikyti ryšius tarp buvusių studentų.

Daugiau informacijos rasite čia.

Darbuotojų profsąjunga

Tai – savarankiška organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti Universiteto darbuotojus ir jame dirbusius pensininkus.

Daugiau informacijos rasite čia.

Darbo taryba yra nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka atstovaujantis visiems darbuotojams darbdavio lygmeniu,  informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą.

Daugiau informacijos rasite čia.

Akademinės etikos kolegija

Kiekvieno universiteto kultūros pagrindą sudaro akademinės vertybės ir etikos principai, suformuluoti pagal Didžiąją Europos universitetų ir Europos tyrėjų chartiją. KTU prioritetiniu uždaviniu laiko kultūros puoselėjimą ir sklaidą. Akademinės etikos priežiūra ir įgyvendinimu rūpinasi Akademinės etikos kolegija.

Daugiau informacijos rasite čia.

KTU atsakingai

KTU – tvarus universitetas, integruojantis Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, ugdantis atsakingus ateities lyderius ir savo srities specialistus bei siekiantis žmonių, aplinkos ir ilgalaikės gerovės darnos.

Daugiau informacijos rasite čia.