Personalo mobilumas

KTU suteikia galimybę universiteto darbuotojams išvykti trumpalaikiam mobilumui dėstymui arba mokymams gaunant “Erasmus+” dotaciją į ES valstybes (Programos šalis) ir kitas pasaulio valstybes (Šalis partneres).

Mišrus ir virtualus mobilumas

Netikėtai prasidėjęs COVID-19 protrūkis ženkliai paveikė vykdomas ir planuotas „Erasmus+“ programos veiklas. Net ir gyvenimui grįžus į įprastas vėžes, dėl situacijos neapibrėžtumo ir įvairių su pandemija susijusių apribojimų programa įgyvendinama nepilna apimtimi. Siekdama užtikrinti tęstinumą ir reaguoti į besikeičiančias aukštojo mokslo sąlygas, Europos Komisija esamas veiklas papildė naujomis formomis, t. y. mišriu ir virtualiu mobilumu.

„Erasmus+“ programos 2014-2020 m. etapo veiklos nebuvo sustabdytos ar apribotos, todėl fizinis mobilumas leidžiamas atsižvelgus į LR vyriausybės, LR sveikatos apsaugos ministerijos, siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų ir šalies, į kurią vykstama, rekomendacijas ir reikalavimus.

Paraiškos fiziniam mobilumui teikiamos per DVS, atrankos vykdomos įprastine tvarka.

Kilus klausimams, prašome susisiekti el. paštu virginija.savalenkoviene@ktu.lt arba tel. 300035.

Mišrus mobilumas (fizinis mobilumas derinamas su virtualiu). Planuojant mišrų mobilumą rekomenduojama pradėti nuo virtualaus mobilumo, kuris būtų derinamas su fiziniu mobilumu užsienyje. Minimali fizinio mobilumo trukmė dėstymui/mokymams turėtų būti ne trumpesnė nei 2 d. (KA103) ir 5 d. (KA107), minimalus dėstymo valandų skaičius – 8 val. (KA103, KA107). Esant force majeure situacijai fizinio mobilumo trukmė gali būti sutrumpinta arba atšaukta ir pakeista virtualaus mobilumo laikotarpio pratęsimu.  Prireikus yra leidžiama daryti pertrauką tarp virtualaus ir fizinio mobilumo. Dotacija gali būti skiriama tik už fizinio mobilumo laikotarpį, virtualaus mobilumo laikotarpiu ji nebus skiriama, išskyrus tuos atvejus, kai darbuotojas išvyksta į priimančios institucijos šalį ir dėsto virtualiu būdu.  Mobilumo trukmė ir forma turi būti suderinta ir patvirtinta dotacijos sutartyje tarp siunčiančiosios organizacijos ir dalyvio. Vykdant mišrų mobilumą pripažįstami abiejų mobilumų (tiek virtualaus, tiek fizinio) laikotarpiu pasiekti rezultatai.

Atkreipiame dėmesį, kad mišraus ir virtualaus mobilumo atvejais dokumentai tvarkomi ir visos veiklos užskaitomos pagal „Erasmus+“ programos reikalavimus, t. y. abu šie mobilumo tipai prilyginami fiziniam mobilumui.

Paraiškos mišriam mobilumui teikiamos per DVS, atrankos vykdomos įprastine tvarka. Jei paraiška teikiama mišriam mobilumui, prašome atitinkamai užpildyti vizito turinį ir nurodyti mobilumo tipą pastabose.

Kilus klausimams, prašome susisiekti el. paštu virginija.savalenkoviene@ktu.lt arba tel. 300035.

Virtualus mobilumas (be fizinio mobilumo dalies). Virtualus darbuotojų mobilumas rekomenduojamas, jeigu priimančiojoje šalyje arba grįžus iš jos yra privaloma saviizoliacija. Minimali virtualus mobilumo trukmė turėtų būti ne trumpesnė nei 2 d. (KA103 dėstymas/mokymai) ir 5 d. (KA107 dėstymas/mokymai), minimalus dėstymo valandų skaičius – 8 val. (KA103, KA107). Remiantis Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2020-10-02 įsakymu Nr. PP-138 už virtualų mobilumą dėstymo tikslu dalyviui gali būti išmokamas vienkartinis 100 eurų priedas už papildomą darbą rengiantis virtualioms paskaitoms. Mobilumo trukmė ir forma turi būti suderinta ir patvirtinta dotacijos sutartyje tarp siunčiančiosios organizacijos ir dalyvio. Vykdant virtualų mobilumą pripažįstami visi šio mobilumo laikotarpiu pasiekti rezultatai.

Atkreipiame dėmesį, kad mišraus ir virtualaus mobilumo atvejais dokumentai tvarkomi ir visos veiklos užskaitomos pagal „Erasmus+“ programos reikalavimus, t. y. abu šie mobilumo tipai prilyginami fiziniam mobilumui.

Paraiškos virtualiam mobilumui teikiamos per DVS, jos peržiūrimos ir tvirtinamos iki einamojo mėnesio pabaigos. Jei paraiška teikiama virtualiam mobilumui, prašome atitinkamai užpildyti vizito turinį ir nurodyti mobilumo tipą pastabose.

Kilus klausimams, prašome susisiekti el. paštu virginija.savalenkoviene@ktu.lt arba tel. 300035.

“Erasmus+” personalo mobilumas dėstymui

“Erasmus+” personalo mobilumas dėstymui

Ši veikla suteikia Kauno technologijos universiteto dėstytojams galimybę išvykti dėstyti į partnerines užsienio aukštojo mokslo institucijas arba lektoriams iš užsienio dėstyti KTU.

 

“Erasmus+” dėstytojų vizitų tikslai:

 • sudaryti sąlygas studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo programoje, gauti naudos iš kitų Europos šalių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų žinių ir kompetencijos;
 • skatinti pedagoginių metodų taikymo kompetencijos ir patirties mainus, mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą;
 • skatinti mokslo ir studijų institucijas plėsti ir turtinti savo dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį;
 • skatinti studentų ir dėstytojų mobilumą.

“Erasmus+” programa nuo 2015 m. suteikia galimybę vykdyti personalo mainus su partneriais visame pasaulyje.

Atkreipiame dėmesį, kad mobilumas galimas tik į aukštojo mokslo institucijas, su kuriomis KTU yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis.

Detalesnė informacija tel. 300038, el. paštu gintare.vilbikiene@ktu.lt.

Finansinė parama

Fiksuotoms normoms taikomi dydžiai

 1. Kelionei
Kelionės atstumas Suma
Nuo 10 iki 99 km: 20 EUR vienam dalyviui
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

Pastaba: “kelionės atstumas” reiškia atstumą nuo siunčiančiosios institucijos vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu “suma” apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

 1. Pragyvenimo išlaidoms

 

Priimančioji šalis Suma dienai, EUR
Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 153 EUR
Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija 136 EUR
Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Šiaurės Makedonija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija 119 EUR
Kitos pasaulio šalys 180 EUR

Pastabos:

Suma per dieną skaičiuojama tokiu būdu: iki 14-os veiklos dienos: suma vienam dalyviui per dieną, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje + nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% sumos, skirtos vienam dalyviui per dieną iki 14-os veiklos dienos.

Mobilumo veiklos laikotarpio pradžios data turi būti pirmoji diena, kai dalyvis turi pasirodyti priimančiojoje institucijoje, o pabaigos data turi būti paskutinė diena, kai dalyvis turi būti priimančiojoje institucijoje. Prie mobilumo laikotarpio trukmės pridedama viena diena kelionei prieš mobilumo veiklos laikotarpį ir viena diena po mobilumo laikotarpio, jei kelionės dienos nesutampa su veiklos dienomis.

Per penkias darbo dienas nuo kelionės pabaigos darbuotojas Akademinių mainų skyriui pateikia priimančios institucijos patvirtinimą apie užsienyje skaitytas paskaitas.

Prioritetai ir reikalavimai

 

Išvykstančių dėstytojų atranka vykdoma vadovaujantis “Erasmus+ personalo mobilumo atrankos tvarkos aprašu”.

 

Personalo mobilumo dėstymo vizitui atrankoje pirmenybė teikiama kandidatams:

 • vykstantiems į instituciją, kurios vertinimas pasaulio universitetų reitinge (QS World University Rankings) yra aukštesnis;
 • kurių anglų kalbos žinių vertinimo rezultatai yra geresni;
 • kurių dėstymo programa integruota į priimančiosios institucijos studijų programos modulį;
 • vizito metu bus derinama jungtinė arba dvigubo laipsnio studijų programa.

 

Personalo mobilumo dėstymo vizitui atvykstantiems Praktikams atrankoje pirmenybė teikiama kandidatams:

 • kurių dėstymo programa integruota į KTU studijų programos modulį;
 • kurių įmonė teikia praktikos vietas studentams;
 • kai į pirmojo lygmens padalinį einamaisiais mokslo metais dar nebuvo atvykę kviestinių Praktikų pagal “Erasmus+” programą.

 

N.B.

 • Atrankos komisija pasilieka sau teisę skirti prioritetą tiems atrankos dalyviams, kurie į “Erasmus+” vizitą einamaisiais mokslo metais vyksta pirmą kartą ir kurie turi pirmojo lygmens padalinio ar tiesioginio vadovo vizitui skirtą papildomą užduotį.
 • Darbuotoją siunčiančiam ir Praktiką priimančiam pirmojo lygmens padalinio vadovui ir tiesioginiam vadovui rekomenduojama susipažinti su teikiama atrankai Paraiška vykti dėstyti, mokytis ar pasikvieti Praktiką.

 

Veiklos trukmė

Veiklos trukmė – nuo dviejų dienų iki dviejų mėnesių (be kelionės), privaloma dėstyti bent 8 akademines valandas (minimalus dėstymo valandų skaičius negalioja kviestinio praktiko vizitui).

 

Dėstytojų atrankos terminai

Paraiškos Erasmus+ finansavimui gauti teikiamos per Universiteto Dokumentų valdymo sistemą (DVS) Personalo prašymų skiltį.

Atrankas rengia Tarptautinių ryšių departamentas keturis kartus per metus: rugsėjo, gruodžio, kovo ir birželio mėnesiais.

Po atrankos

Apie komisijos sprendimą skirti arba neskirti lėšų dėstymo vizitui visi prašymus pateikę dėstytojai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.

Paramos gavėjas per mėnesį nuo komisijos sprendimo gavimo arba likus ne daugiau kaip dviems savaitėms iki vizito pradžios Akademinių mainų skyriui pateikia pasirašytą dėstymo sutartį bei finansinę sutartį.

 

Lėšų skyrimas, panaudojimas ir atsiskaitymas

Lėšos dalyvauti personalo mobilumo programoje skiriamos užpildžius komandiruotės paraišką Dokumentų valdymo sistemoje (DVS). Joje nurodomas finansavimo šaltinis, dotacijos dydis ir mokėjimo tvarka. Dotacija gali būti naudojama tik išlaidoms, susijusioms su dėstytojų tarptautiniu mobilumu, padengti, t. y. naudojama kelionės ir pragyvenimo išlaidoms. Dotacija skiriama kaip fiksuotas dydis, finansinių dokumentų buhalterijai pateikti nereikia.

Iki mobilumo veiklos pradžios dalyviui pervedamas išankstinis mokėjimas, lygus 90 % dotacijos dydžio. Užpildytos ES internetinės apklausos anketos pateikimas laikomas dalyvio prašymu išmokėti likusią finansinės paramos sumą, kurią institucija sumoka per 45 kalendorines dienas.

Dokumentai

 

Paraiškos Erasmus+ finansavimui gauti teikiamos per Universiteto Dokumentų valdymo sistemą (DVS) Personalo prašymų skiltį.

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Kas gali dalyvauti „Erasmus+“ personalo mobilumo programoje?

Visi universiteto darbuotojai (akademinis ir neakademinis personalas).

 

Kur galima vykti pagal „Erasmus+“ programą?

Pagal Erasmus+ programą vykti galima į Programos šalis (ES šalys, Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija, Turkija, Makedonija, Serbija) ir šalis Partneres (valstybės iš kitų pasaulio regionų).

 

Ar norint vykti į „Erasmus+“ vizitą reikalinga tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis?

Dėstymo vizitams akademiniai darbuotojai gali vykti tik į tas užsienio institucijas, su kuriomis jų akademinis padalinys yra sudaręs „Erasmus+“ programos bendradarbiavimo sutartis. Mokymosi vizitų atveju užtenka turėti oficialų priimančios institucijos pakvietimą; „Erasmus+“ bendradarbiavimo sutarčių pasirašyti nereikia.

 

Kada vyksta atrankos „Erasmus+“ vizitams?

​Atrankos (dėstymui ir mokymams) vyksta keturis kartus per metus. Dokumentų pateikimo terminai rugsėjo 1 d., gruodžio 1 d., kovo 1 d. ir birželio 1 d.

 

Kaip pateikti paraišką „Erasmus+“ vizito finansavimui?

Iki numatyto atrankos termino paraišką dėstymui/mokymams/praktiko iš įmonės dėstymui reikia pateikti per Dokumentų valdymo sistemą (DVS), Personalo prašymų skiltį. Prie paraiškos reikia prisegti priimančiosios institucijos pakvietimo laišką. Dokumentų formas galima rasti https://ktu.edu/erasmus/personalas/.

 

Ar galima vizito dokumentus atsiųsti el. paštu?

Pakvietimo laiškas ir mobilumo sutartis gali būti skanuoti ir siunčiami el. paštu. Dotacijos sutartis ir patvirtinimo laiškas turi būti pateikti originalūs.

 

Ar galima pateikti paraišką mokymams, jei dar neturiu pakvietimo laiško?

Taip, paraišką teikti galima. Tokiu atveju rekomenduojama pridėti renginio aprašymą (preliminarią darbotvarkę).

 

Kada ir kaip atrankos dalyviai informuojami apie atrankos rezultatus?

​Atrankos dalyviai apie atrankos rezultatus informuojami asmeniškai el. paštu ne vėliau nei per 10 d. d. nuo paraiškų pateikimo termino.

 

Kada pasirašoma dotacijos sutartis?

Dotacijos sutartis paruošiama ir pasirašoma dalyviui pateikus pasirašytą trišalę mobilumo sutartį.

 

Kur ieškoti informacijos apie „Erasmus+“ vizitų finansavimo sąlygas?

Visą informaciją apie dotacijos skyrimą galima rasti https://ktu.edu/erasmus/personalas/.

 

Kokias vizito išlaidas apmoka programa?

Programa kompensuoja dalyvio pragyvenimo ir kelionės išlaidas. Kitos vizito metu patirtos ar su jo organizavimu susijusios išlaidos (dalyvavimo mokestis, vidinės kelionės ir kt.) nekompensuojamos ir turi būti dengiamos dalyvio arba padalinio lėšomis. Dotacija yra fiksuoto dydžio ir nepriklauso nuo realiai dalyvio vizito metu patirtų išlaidų.

 

Ar po vizito reikia pateikti ataskaitą DVS?

Ataskaitos DVS pateikti nereikia.

 

Kur kreiptis norint gauti daugiau informacijos apie dalyvavimą programoje?

Konsultacijas teikia AMS Tarptautinių akademinių mainų specialistė Virginija Savalenkovienė el. paštu virginija.savalenkoviene@ktu.lt, tel 300 035.

 

Kokie reikalavimai taikomi praktiko iš įmonės vizitui?

Dėstymo vizitui KTU galima kviesti atvykti įmonių darbuotojus, dirbančius bet kurioje Programos šalyje arba šalyje Partnerėje veikiančioje įmonėje, viešojoje arba privačiojoje organizacijoje. Praktiko iš įmonės vizitui paraišką teikia priimančiojo padalinio atsakingas asmuo.

Akademinio mobilumo skyrius

K. Donelaičio g. 73-105
LT-44249 Kaunas

tel. +370 (37) 300 035

Koordinatoriai fakultetuose

Cheminės technologijos fakultetas Dovilė Sinkevičiūtė
dovile.sinkeviciute@ktu.lt
Radvilėnų pl. 19, 247 kab.
Ekonomikos ir verslo fakultetas Daiva Tereščenko
daiva.terescenko@ktu.lt
Gedimino g. 50, 209 kab.
Elektros ir elektronikos fakultetas Daiva Bagdžienė
alma.derviniene@ktu.lt
Studentų g. 48, 215 kab.
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė
gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Studentų g. 50, 410 kab.
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Miglė Drulytė
migle.drulyte@ktu.lt
Studentų g. 50, 216 kab.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Kristina Lukšaitė
kristina.luksaite@ktu.lt
Studentų g. 56, 136 kab.
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Brigita Stanikūnienė
brigita.stanikuniene@ktu.lt
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Živilė Kemeklienė
zivile.kemekliene@ktu.lt
Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Statybos ir architektūros fakultetas Aušra Mlinkauskienė
ausra.mlinkauskiene@ktu.lt
Studentų g. 48, 404 kab.

“Erasmus+” personalo mobilumas mokymams

“Erasmus+” personalo mobilumas mokymams

Šia veikla siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas mokytis, perduodant informaciją arba technines žinias partnerinėje institucijoje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti praktinių įgūdžių, tinkamų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui.

Mokslo ir studijų institucijų akademinio ir kito personalo mobilumas apimas šias kryptis:

 • akademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į kitą arba į įmonę mokymosi tikslais;
 • administracijos arba kito neakademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į partnerinę institucijos arba įmonę mokymosi tikslais.

Galimi veiklos dalyviai – mokslo ir studijų institucijų darbuotojai (akademinis ir neakademinis personalas).

“Erasmus+” programa nuo 2015 m. suteikia galimybę vykdyti personalo mainus su partneriais visame pasaulyje.

Atkreipiame dėmesį, kad mobilumas galimas tik į aukštojo mokslo institucijas, su kuriomis KTU yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis.

Detalesnė informacija tel. 300038, el. paštu gintare.vilbikiene@ktu.lt.

Finansinė parama

 

Fiksuotoms normoms taikomi dydžiai

 1. Kelionei
Kelionės atstumas Suma
Nuo 10 iki 99 km: 20 EUR vienam dalyviui
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

Pastaba: “kelionės atstumas” reiškia atstumą nuo siunčiančiosios institucijos vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu “suma” apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

 

 1. Pragyvenimo išlaidoms

 

Priimančioji šalis Suma dienai, EUR
Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 153 EUR
Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija 136 EUR
Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Šiaurės Makedonija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija 119 EUR
Kitos pasaulio šalys 180 EUR

Pastabos:

Suma per dieną skaičiuojama tokiu būdu – (a) iki 14-os veiklos dienos: suma vienam dalyviui per dieną, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje + (b) nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% sumos, skirtos vienam dalyviui per dieną iki 14-os veiklos dienos.

Mobilumo veiklos laikotarpio pradžios data turi būti pirmoji diena, kai dalyvis turi pasirodyti priimančiojoje institucijoje, o pabaigos data turi būti paskutinė diena, kai dalyvis turi būti priimančiojoje institucijoje. Prie mobilumo laikotarpio trukmės pridedama viena diena kelionei prieš mobilumo veiklos laikotarpį ir viena diena po mobilumo laikotarpio, jei kelionės dienos nesutampa su veiklos dienomis.

Per penkias darbo dienas nuo kelionės pabaigos darbuotojas Akademinių mainų skyriui pateikia priimančios institucijos patvirtinimą apie mokymus.

Prioritetai ir reikalavimai

 

Mobilumo dalyvius atrenka siunčiančioji mokslo ir studijų institucija. Išvykstančių darbuotojų atranka vykdoma vadovaujantis “Erasmus+ personalo mobilumo atrankos tvarkos aprašu”.

Personalo mobilumo mokymosi vizitui atrankoje pirmenybė teikiama kandidatams:

 • vykstantiems į MSI, kurios vertinimas pasaulio universitetų reitinge (QS World University Rankings) yra aukštesnis;
 • vykstantiems į įmonę / organizaciją;
 • kurių anglų kalbos žinių vertinimo rezultatai yra geresni;
 • einantiems administracines pareigas;
 • mokymų turinys susijęs su “Erasmus+” programos KA1 veiklų prioritetais: tarptautiškumo plėtra, bendradarbiavimo skatinimu, studijų programų tobulinimu, užsienio šalių piliečių integracija. Dotacija neskiriama veikloms dalyvauti mokslinėse konferencijose ir/ar vykdyti mokslinius tyrimus.

N.B.

 • Atrankos komisija pasilieka sau teisę skirti prioritetą tiems atrankos dalyviams, kurie į “Erasmus+” vizitą einamaisiais mokslo metais vyksta pirmą kartą ir kurie turi pirmojo lygmens padalinio ar tiesioginio vadovo vizitui skirtą papildomą užduotį.
 • Darbuotoją siunčiančiam pirmojo lygmens padalinio vadovui ir tiesioginiam vadovui rekomenduojama susipažinti su teikiama atrankai Paraiška vykti mokytis.

 

Veiklos trukmė

Veiklos trukmė – nuo dviejų dienų iki dviejų mėnesių (be kelionės).

 

Personalo atrankos terminai

Paraiškos Erasmus+ finansavimui gauti teikiamos per Universiteto Dokumentų valdymo sistemą (DVS) Personalo prašymų skiltį.

Atrankas rengia Tarptautinių ryšių departamentas keturis kartus per metus: rugsėjo, gruodžio, kovo ir birželio mėnesiais.

Po atrankos

Apie komisijos sprendimą skirti arba neskirti lėšų mokymų vizitui visi prašymus pateikę darbuotojai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.

Paramos gavėjas per mėnesį nuo komisijos sprendimo gavimo arba likus ne daugiau kaip dviems savaitėms iki vizito pradžios Akademinių mainų skyriui pateikia pasirašytą mokymų sutartį bei finansinę sutartį.

 

Lėšų skyrimas, panaudojimas ir atsiskaitymas

Lėšos dalyvauti personalo mobilumo programoje skiriamos užpildžius komandiruotės paraišką Dokumentų valdymo sistemoje. Joje nurodomas finansavimo šaltinis, dotacijos dydis ir mokėjimo tvarka. Dotacija gali būti naudojama tik išlaidoms, susijusioms su personalo tarptautiniu mobilumu, padengti, t. y. naudojama kelionės ir pragyvenimo išlaidoms. Dotacija skiriama kaip fiksuotas dydis, finansinių dokumentų buhalterijai pateikti nereikia.

Iki mobilumo veiklos pradžios dalyviui pervedamas išankstinis mokėjimas, lygus 90 % dotacijos dydžio. Užpildytos ES internetinės apklausos anketos pateikimas laikomas dalyvio prašymu išmokėti likusią finansinės paramos sumą, kurią institucija sumoka per 45 kalendorines dienas.

Dokumentai

 

Paraiškos Erasmus+ finansavimui gauti teikiamos per Universiteto Dokumentų valdymo sistemą (DVS) Personalo prašymų skiltį.

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Kas gali dalyvauti „Erasmus+“ personalo mobilumo programoje?

Visi universiteto darbuotojai (akademinis ir neakademinis personalas).

 

Kur galima vykti pagal „Erasmus+“ programą?

Pagal Erasmus+ programą vykti galima į Programos šalis (ES šalys, Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija, Turkija, Makedonija, Serbija) ir šalis Partneres (valstybės iš kitų pasaulio regionų).

 

Ar norint vykti į „Erasmus+“ vizitą reikalinga tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis?

Dėstymo vizitams akademiniai darbuotojai gali vykti tik į tas užsienio institucijas, su kuriomis jų akademinis padalinys yra sudaręs „Erasmus+“ programos bendradarbiavimo sutartis. Mokymosi vizitų atveju užtenka turėti oficialų priimančios institucijos pakvietimą; „Erasmus+“ bendradarbiavimo sutarčių pasirašyti nereikia.

 

Kada vyksta atrankos „Erasmus+“ vizitams?

​Atrankos (dėstymui ir mokymams) vyksta keturis kartus per metus. Dokumentų pateikimo terminai rugsėjo 1 d., gruodžio 1 d., kovo 1 d. ir birželio 1 d.

 

Kaip pateikti paraišką „Erasmus+“ vizito finansavimui?

Iki numatyto atrankos termino paraišką dėstymui/mokymams/praktiko iš įmonės dėstymui reikia pateikti per Dokumentų valdymo sistemą (DVS), Personalo prašymų skiltį. Prie paraiškos reikia prisegti priimančiosios institucijos pakvietimo laišką. Dokumentų formas galima rasti https://ktu.edu/erasmus/personalas/.

 

Ar galima vizito dokumentus atsiųsti el. paštu?

Pakvietimo laiškas ir mobilumo sutartis gali būti skanuoti ir siunčiami el. paštu. Dotacijos sutartis ir patvirtinimo laiškas turi būti pateikti originalūs.

 

Ar galima pateikti paraišką mokymams, jei dar neturiu pakvietimo laiško?

Taip, paraišką teikti galima. Tokiu atveju rekomenduojama pridėti renginio aprašymą (preliminarią darbotvarkę).

 

Kada ir kaip atrankos dalyviai informuojami apie atrankos rezultatus?

​Atrankos dalyviai apie atrankos rezultatus informuojami asmeniškai el. paštu ne vėliau nei per 10 d. d. nuo paraiškų pateikimo termino.

 

Kada pasirašoma dotacijos sutartis?

Dotacijos sutartis paruošiama ir pasirašoma dalyviui pateikus pasirašytą trišalę mobilumo sutartį.

 

Kur ieškoti informacijos apie „Erasmus+“ vizitų finansavimo sąlygas?

Visą informaciją apie dotacijos skyrimą galima rasti https://ktu.edu/erasmus/personalas/.

 

Kokias vizito išlaidas apmoka programa?

Programa kompensuoja dalyvio pragyvenimo ir kelionės išlaidas. Kitos vizito metu patirtos ar su jo organizavimu susijusios išlaidos (dalyvavimo mokestis, vidinės kelionės ir kt.) nekompensuojamos ir turi būti dengiamos dalyvio arba padalinio lėšomis. Dotacija yra fiksuoto dydžio ir nepriklauso nuo realiai dalyvio vizito metu patirtų išlaidų.

 

Ar po vizito reikia pateikti ataskaitą DVS?

Ataskaitos DVS pateikti nereikia.

 

Kur kreiptis norint gauti daugiau informacijos apie dalyvavimą programoje?

Konsultacijas teikia AMS Tarptautinių akademinių mainų specialistė Virginija Savalenkovienė el. paštu virginija.savalenkoviene@ktu.lt, tel 300 035.

 

Kokie reikalavimai taikomi praktiko iš įmonės vizitui?

Dėstymo vizitui KTU galima kviesti atvykti įmonių darbuotojus, dirbančius bet kurioje Programos šalyje arba šalyje Partnerėje veikiančioje įmonėje, viešojoje arba privačiojoje organizacijoje. Praktiko iš įmonės vizitui paraišką teikia priimančiojo padalinio atsakingas asmuo.

Akademinio mobilumo skyrius

K. Donelaičio g. 73-105
LT-44249 Kaunas

tel. +370 (37) 300 035

Koordinatoriai fakultetuose

Cheminės technologijos fakultetas Dovilė Sinkevičiūtė
dovile.sinkeviciute@ktu.lt
Radvilėnų pl. 19, 247 kab.
Ekonomikos ir verslo fakultetas Daiva Tereščenko
daiva.terescenko@ktu.lt
Gedimino g. 50, 209 kab.
Elektros ir elektronikos fakultetas Daiva Bagdžienė
alma.derviniene@ktu.lt
Studentų g. 48, 215 kab.
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė
gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Studentų g. 50, 410 kab.
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Miglė Drulytė
migle.drulyte@ktu.lt
Studentų g. 50, 216 kab.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Kristina Lukšaitė
kristina.luksaite@ktu.lt
Studentų g. 56, 136 kab.
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Brigita Stanikūnienė
brigita.stanikuniene@ktu.lt
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Živilė Kemeklienė
zivile.kemekliene@ktu.lt
Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Statybos ir architektūros fakultetas Aušra Mlinkauskienė
ausra.mlinkauskiene@ktu.lt
Studentų g. 48, 404 kab.

Partnerių pasiūlymai

Čia pateikiama informacija apie partnerinių universitetų ir kitų susijusių organizacijų vykdomus virtualius renginius – tarptautines savaites, partnerių dienas, seminarus, mokymus, konferencijas ir kitas veiklas.

Dalyvavimas virtualiose dėstymo ir mokymų veiklose yra leidžiama Erasmus+ programos veikla, pripažįstama ir užskaitoma pagal programos reikalavimus. Dotacija šio tipo mobilumams nėra skiriama, tačiau virtualaus dėstymo vizito atveju dalyviui gali būti išmokamas vienkartinis 100 eurų priedas už papildomą darbą rengiantis paskaitoms.

Jei organizatoriai numato dalyvio mokestį, dėl jo kompensavimo prašome kreiptis virginija.savalenkoviene@ktu.lt.

Tampere University of Applies Sciences (Suomija) 2021 m. kovo 22-26 kviečia dalyvauti tarptautinėje dėstymo savaitėje. Daugiau informacijos rasite čia.

EKA University of Applied Sciences (Latvija) bendradarbiaudamas su Alberta College (Latvija), Walsh College (JAV) and Sumy State University (Ukraina) 2021 m. kovo 20-23 d. organizuoja tarptautinę dėstymo ir mokymų savaitę “International Academic Week (IAW2021)”. Jos metu vyks konferencija “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2021)”. Renginiai planuojami virtualiu būdu, tačiau esant galimybei universitetas pasiruošęs priimti ir fizinius vizitus. Dėl išsamesnės informacijos apie savaitės renginius ir registracijos prašome susisiekti virginija.savalenkoviene@ktu.lt.

EKA University of Applied Sciences (Latvija) bendradarbiaudamas su Alberta College (Latvija), Walsh College (JAV) and Sumy State University (Ukraina) 2021 m. kovo 20-23 d. organizuoja tarptautinę dėstymo ir mokymų savaitę “International Academic Week (IAW2021)”. Jos metu vyks konferencija “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2021)”. Renginiai planuojami virtualiu būdu, tačiau esant galimybei universitetas pasiruošęs priimti ir fizinius vizitus. Dėl išsamesnės informacijos apie savaitės renginius ir registracijos prašome susisiekti virginija.savalenkoviene@ktu.lt.

University of Porto (Portugalija) 2021 m. kovo 23-25 d. kviečia kolegas iš partnerinių universitetų registruotis į tarptautinę mokymų savaitę „3rd International Staff Training Week concerning Career and Employability Services”. Daugiau informacijos apie renginį ir registracijos anketą rasite čia.

Białystok University of Technology (Lenkija) 2021 m. gegužės mėn. organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją “Environmental Engineering – Through a Young Eye: Innovations-Sustainability-Modernity-Openness” (ISMO), kurioje kviečia dalyvauti tyrėjus, studentus ir administratorius iš įvairių šalių bei aptarti teorinius ir praktinius klausimus aplinkosaugos technologijų ir inžinerijos srityse. Daugiau informacijos apie renginį ir registracijos anketą rasite čia.

Faculty of Economics and Business KU Leuven (Belgija) 2021 m. gegužės 3-7 d. organizuoja tarptautinę savaitę „Looking for Method in the Madness – Education and Internationalisation in Covid-times”. Daugiau informacijos apie renginį ir registracijos anketą rasite čia.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku