Personalo mobilumas

KTU suteikia galimybę universiteto darbuotojams išvykti trumpalaikiam mobilumui dėstymui arba mokymams gaunant “Erasmus+” dotaciją į ES valstybes (Programos šalis) ir kitas pasaulio valstybes (Šalis partneres).

Mišrus ir virtualus mobilumas

Netikėtai prasidėjęs COVID-19 protrūkis ženkliai paveikė vykdomas ir planuotas „Erasmus+“ programos veiklas. Net ir gyvenimui grįžus į įprastas vėžes, dėl situacijos neapibrėžtumo ir įvairių su pandemija susijusių apribojimų programa įgyvendinama nepilna apimtimi. Siekdama užtikrinti tęstinumą ir reaguoti į besikeičiančias aukštojo mokslo sąlygas, Europos Komisija esamas veiklas papildė naujomis formomis, t. y. mišriu ir virtualiu mobilumu.

„Erasmus+“ programos veiklos nebuvo sustabdytos ar apribotos, todėl fizinis mobilumas leidžiamas atsižvelgus į LR vyriausybės, LR sveikatos apsaugos ministerijos, siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų ir šalies, į kurią vykstama, rekomendacijas ir reikalavimus.

Paraiškos fiziniam mobilumui teikiamos per DPVS, atrankos vykdomos įprastine tvarka.

Kilus klausimams, prašome susisiekti el. paštu virginija.savalenkoviene@ktu.lt arba tel. +370 612 70 543.

Mišrus mobilumas (fizinis mobilumas derinamas su virtualiu). Planuojant mišrų mobilumą rekomenduojama pradėti nuo virtualaus mobilumo, kuris būtų derinamas su fiziniu mobilumu užsienyje. Minimali fizinio mobilumo trukmė dėstymui/mokymams turėtų būti ne trumpesnė nei 2 d. (KA103) ir 5 d. (KA107), minimalus dėstymo valandų skaičius – 8 val. (KA103, KA107). Esant force majeure situacijai fizinio mobilumo trukmė gali būti sutrumpinta arba atšaukta ir pakeista virtualaus mobilumo laikotarpio pratęsimu.  Prireikus yra leidžiama daryti pertrauką tarp virtualaus ir fizinio mobilumo. Dotacija gali būti skiriama tik už fizinio mobilumo laikotarpį, virtualaus mobilumo laikotarpiu ji nebus skiriama, išskyrus tuos atvejus, kai darbuotojas išvyksta į priimančios institucijos šalį ir dėsto virtualiu būdu.  Mobilumo trukmė ir forma turi būti suderinta ir patvirtinta dotacijos sutartyje tarp siunčiančiosios organizacijos ir dalyvio. Vykdant mišrų mobilumą pripažįstami abiejų mobilumų (tiek virtualaus, tiek fizinio) laikotarpiu pasiekti rezultatai.

Atkreipiame dėmesį, kad mišraus ir virtualaus mobilumo atvejais dokumentai tvarkomi ir visos veiklos užskaitomos pagal „Erasmus+“ programos reikalavimus, t. y. abu šie mobilumo tipai prilyginami fiziniam mobilumui.

Paraiškos mišriam mobilumui teikiamos per DPVS, atrankos vykdomos įprastine tvarka. Jei paraiška teikiama mišriam mobilumui, prašome atitinkamai užpildyti vizito turinį ir nurodyti mobilumo tipą pastabose.

Kilus klausimams, prašome susisiekti el. paštu virginija.savalenkoviene@ktu.lt arba tel. +370 612 70 543.

Virtualus mobilumas (be fizinio mobilumo dalies). Virtualus darbuotojų mobilumas rekomenduojamas, jeigu priimančiojoje institucijoje studijų procesas vykdomas nuotoliniu būdu arba priimančiojoje šalyje / grįžus iš jos yra privaloma saviizoliacija. Minimali virtualus mobilumo trukmė turėtų būti ne trumpesnė nei 2 d. (KA103 dėstymas/mokymai) ir 5 d. (KA107 dėstymas/mokymai), minimalus dėstymo valandų skaičius – 8 val. (KA103, KA107). Remiantis Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2020-10-02 įsakymu Nr. PP-138 už virtualų mobilumą dėstymo tikslu dalyviui gali būti išmokamas vienkartinis 100 eurų priedas už papildomą darbą rengiantis virtualioms paskaitoms. Mobilumo trukmė ir forma turi būti suderinta ir patvirtinta dotacijos sutartyje tarp siunčiančiosios organizacijos ir dalyvio. Vykdant virtualų mobilumą pripažįstami visi šio mobilumo laikotarpiu pasiekti rezultatai.

Atkreipiame dėmesį, kad mišraus ir virtualaus mobilumo atvejais dokumentai tvarkomi ir visos veiklos užskaitomos pagal „Erasmus+“ programos reikalavimus, t. y. abu šie mobilumo tipai prilyginami fiziniam mobilumui.

Paraiškos virtualiam mobilumui teikiamos per DPVS, jos peržiūrimos ir tvirtinamos iki einamojo mėnesio pabaigos. Jei paraiška teikiama virtualiam mobilumui, prašome atitinkamai užpildyti vizito turinį ir nurodyti mobilumo tipą pastabose.

Kilus klausimams, prašome susisiekti el. paštu virginija.savalenkoviene@ktu.lt arba tel. +370 612 70 543.

“Erasmus+” personalo mobilumas dėstymui

“Erasmus+” personalo mobilumas dėstymui

Dėstymo laikotarpis užsienyje suteikia galimybę bet kuriam aukštojo mokslo ir studijų institucijos akademiniam darbuotojui arba įmonių darbuotojams dėstyti užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje. Darbuotojų mobilumas dėstymo tikslais gali būti vykdomas bet kurioje studijų srityje.

“Erasmus+” dėstytojų vizitų tikslai:

 • sudaryti sąlygas studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo programoje, gauti naudos iš kitų Europos šalių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų žinių ir kompetencijos;
 • skatinti pedagoginių metodų taikymo kompetencijos ir patirties mainus, mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą;
 • skatinti mokslo ir studijų institucijas plėsti ir turtinti savo dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį;
 • skatinti studentų ir dėstytojų mobilumą.

 

Dėstymo vizito atveju (išskyrus įmonių darbuotojų dėstymo vizitus) turi būti pasirašyta “Erasmus+” tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis.

“Erasmus+” programa nuo 2015 m. suteikia galimybę vykdyti personalo mainus su partneriais visame pasaulyje.

Mobilumas dėstymo tikslu galimas tik į aukštojo mokslo institucijas, su kuriomis KTU yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis.

Detalesnė informacija tel. +370 687 53 780, el. paštu gintare.vilbikiene@ktu.lt.

Finansinė parama

Fiksuotoms normoms taikomi dydžiai

 1. Kelionei
Kelionės atstumas Suma Ekologiškos kelionės –  Suma
Nuo 10 iki 99 km: 23 EUR vienam dalyviui
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui 210 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui 320 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui 410 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui 610 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

“Kelionės atstumas” reiškia atstumą nuo siunčiančiosios institucijos vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu “suma” apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

Ekologiškomis keliavimo priemonėmis yra laikomas keliavimas traukiniu, autobusu bei dalijantis automobiliu (car-pooling). Kelionė laivu nėra laikoma ekologiška keliavimo priemone. Jei keliaujama keliomis priemonėmis, ekologiška kelionė laikoma tuomet, kai pagrindinė kelionės priemonė (t. y. sudaranti didžiąją kelionės dalį) yra ekologiška.

 

 1. Pragyvenimo išlaidoms

 

Priimančioji šalis Suma dienai, EUR
Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija. Šalys partnerės (Regionas Nr. 14) – Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė. 180 EUR
Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija. Šalys partnerės (Regionas Nr. 5) – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas. 160 EUR
Bulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija. 140 EUR
Kitos pasaulio šalys 180 EUR

Suma per dieną skaičiuojama tokiu būdu: iki 14-os veiklos dienos: suma vienam dalyviui per dieną, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje + nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% sumos, skirtos vienam dalyviui per dieną iki 14-os veiklos dienos.

Mobilumo veiklos laikotarpio pradžios data turi būti pirmoji diena, kai dalyvis turi pasirodyti priimančiojoje institucijoje, o pabaigos data turi būti paskutinė diena, kai dalyvis turi būti priimančiojoje institucijoje. Prie mobilumo laikotarpio trukmės pridedama viena diena kelionei prieš mobilumo veiklos laikotarpį ir viena diena po mobilumo laikotarpio, jei kelionės dienos nesutampa su veiklos dienomis.

Per penkias darbo dienas nuo kelionės pabaigos darbuotojas Akademinių mainų skyriui pateikia priimančios institucijos patvirtinimą apie užsienyje skaitytas paskaitas.

Prioritetai ir reikalavimai

 

Išvykstančių dėstytojų atranka vykdoma vadovaujantis “Erasmus+ personalo mobilumo atrankos tvarkos aprašu”.

 

Personalo mobilumo dėstymo vizitui atrankoje pirmenybė teikiama kandidatams:

 • vykstantiems į instituciją, kurios vertinimas pasaulio universitetų reitinge (QS World University Rankings) yra aukštesnis;
 • kurių anglų kalbos žinių vertinimo rezultatai yra geresni;
 • kurių dėstymo programa integruota į priimančiosios institucijos studijų programos modulį;
 • vizito metu bus derinama jungtinė arba dvigubo laipsnio studijų programa.

 

Personalo mobilumo dėstymo vizitui atvykstantiems praktikams atrankoje pirmenybė teikiama kandidatams:

 • kurių dėstymo programa integruota į KTU studijų programos modulį;
 • kurių įmonė teikia praktikos vietas studentams;
 • kai į pirmojo lygmens padalinį einamaisiais mokslo metais dar nebuvo atvykę kviestinių praktikų pagal “Erasmus+” programą.

 

Atrankos komisija pasilieka sau teisę skirti prioritetą tiems atrankos dalyviams, kurie į “Erasmus+” vizitą einamaisiais mokslo metais vyksta pirmą kartą ir kurie turi pirmojo lygmens padalinio ar tiesioginio vadovo vizitui skirtą papildomą užduotį.

Darbuotoją siunčiančiam ir praktiką priimančiam pirmojo lygmens padalinio vadovui ir tiesioginiam vadovui rekomenduojama susipažinti su atrankai teikiamomis paraiškomis.

 

Veiklos trukmė

Veiklos trukmė – nuo dviejų dienų iki dviejų mėnesių (be kelionės), privaloma dėstyti bent 8 akademines valandas (minimalus dėstymo valandų skaičius negalioja kviestinio praktiko vizitui).

 

Dėstytojų atrankos terminai

Paraiškos Erasmus+ finansavimui gauti teikiamos per Universiteto Dokumentų ir procesų valdymo sistemą (DPVS) Personalo prašymų skiltį.

Atrankas rengia Tarptautinių ryšių departamentas keturis kartus per metus: rugsėjo, gruodžio, kovo ir birželio mėnesiais.

Po atrankos

Apie komisijos sprendimą skirti arba neskirti lėšų dėstymo vizitui visi prašymus pateikę dėstytojai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.

Paramos gavėjas per mėnesį nuo komisijos sprendimo gavimo arba likus ne daugiau kaip dviems savaitėms iki vizito pradžios Akademinių mainų skyriui pateikia pasirašytą dėstymo sutartį bei finansinę sutartį.

 

Lėšų skyrimas, panaudojimas ir atsiskaitymas

Lėšos dalyvauti personalo mobilumo programoje skiriamos užpildžius komandiruotės paraišką Dokumentų ir procsų valdymo sistemoje (DPVS). Joje nurodomas finansavimo šaltinis, dotacijos dydis ir mokėjimo tvarka. Dotacija gali būti naudojama tik išlaidoms, susijusioms su dėstytojų tarptautiniu mobilumu, padengti, t. y. naudojama kelionės ir pragyvenimo išlaidoms. Dotacija skiriama kaip fiksuotas dydis, finansinių dokumentų buhalterijai pateikti nereikia.

Iki mobilumo veiklos pradžios dalyviui pervedamas išankstinis mokėjimas, lygus 90 % dotacijos dydžio. Likusi dotacijos dalis pervedama pateikus komandiruotės ataskaitą.

Dokumentai

 

Paraiškos Erasmus+ finansavimui gauti teikiamos per Universiteto Dokumentų ir procesų valdymo sistemą (DPVS) Personalo prašymų skiltį.

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Kas gali dalyvauti „Erasmus+“ personalo mobilumo programoje?

Visi universiteto darbuotojai (akademinis ir neakademinis personalas).

 

Kur galima vykti pagal „Erasmus+“ programą?

Pagal Erasmus+ programą vykti galima į Programos šalis (ES šalys, Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija, Turkija, Makedonija, Serbija) ir šalis Partneres (valstybės iš kitų pasaulio regionų).

 

Ar norint vykti į „Erasmus+“ vizitą reikalinga tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis?

Dėstymo vizitams akademiniai darbuotojai gali vykti tik į tas užsienio institucijas, su kuriomis jų akademinis padalinys yra sudaręs „Erasmus+“ programos bendradarbiavimo sutartis. Mokymosi vizitų atveju užtenka turėti oficialų priimančios institucijos pakvietimą; „Erasmus+“ bendradarbiavimo sutarčių pasirašyti nereikia.

 

Kada vyksta atrankos „Erasmus+“ vizitams?

​Atrankos (dėstymui ir mokymams) vyksta keturis kartus per metus. Dokumentų pateikimo terminai rugsėjo 1 d., gruodžio 1 d., kovo 1 d. ir birželio 1 d.

 

Kaip pateikti paraišką „Erasmus+“ vizito finansavimui?

Iki numatyto atrankos termino paraišką dėstymui/mokymams/praktiko iš įmonės dėstymui reikia pateikti per Dokumentų valdymo sistemą (DVS), Personalo prašymų skiltį. Prie paraiškos reikia prisegti priimančiosios institucijos pakvietimo laišką.

 

Ar galima vizito dokumentus atsiųsti el. paštu?

Pakvietimo laiškas ir mobilumo sutartis gali būti skanuoti ir siunčiami el. paštu. Dotacijos sutartis ir patvirtinimo laiškas turi būti pateikti originalūs.

 

Ar galima pateikti paraišką mokymams, jei dar neturiu pakvietimo laiško?

Taip, paraišką teikti galima. Tokiu atveju rekomenduojama pridėti renginio aprašymą (preliminarią darbotvarkę).

 

Kada ir kaip atrankos dalyviai informuojami apie atrankos rezultatus?

​Atrankos dalyviai apie atrankos rezultatus informuojami asmeniškai el. paštu ne vėliau nei per 10 d. d. nuo paraiškų pateikimo termino.

 

Kada pasirašoma dotacijos sutartis?

Dotacijos sutartis paruošiama ir pasirašoma dalyviui pateikus pasirašytą trišalę mobilumo sutartį.

 

Kokias vizito išlaidas apmoka programa?

Programa kompensuoja dalyvio pragyvenimo ir kelionės išlaidas. Kitos vizito metu patirtos ar su jo organizavimu susijusios išlaidos (dalyvavimo mokestis, vidinės kelionės ir kt.) nekompensuojamos ir turi būti dengiamos dalyvio arba padalinio lėšomis. Dotacija yra fiksuoto dydžio ir nepriklauso nuo realiai dalyvio vizito metu patirtų išlaidų.

 

Kur kreiptis norint gauti daugiau informacijos apie dalyvavimą programoje?

Konsultacijas teikia AMS Tarptautinių akademinių mainų specialistė Virginija Savalenkovienė el. paštu virginija.savalenkoviene@ktu.lt, tel +370 612 70 543.

 

Kokie reikalavimai taikomi praktiko iš įmonės vizitui?

Dėstymo vizitui KTU galima kviesti atvykti įmonių darbuotojus, dirbančius bet kurioje Programos šalyje arba šalyje Partnerėje veikiančioje įmonėje, viešojoje arba privačiojoje organizacijoje. Praktiko iš įmonės vizitui paraišką teikia priimančiojo padalinio atsakingas asmuo.

Studentų info centras

 

Virginija Savalenkovienė
Tarptautinių akademinių mainų specialistė
virginija.savalenkoviene@ktu.lt
+370 612 70 543
Studentų g. 50, LT-51368, Kaunas

“Erasmus+” personalo mobilumas mokymams

“Erasmus+” personalo mobilumas mokymams

Mokymosi laikotarpis užsienyje suteikia galimybę bet kuriam aukštojo mokslo ir studijų institucijos darbuotojui dalyvauti su kasdieniu aukštojo mokslo ir studijų institucijoje atliekamu darbu susijusioje mokymo veikloje užsienyje. Ši veikla gali būti dalyvavimas mokymo renginiuose (išskyrus konferencijas) arba darbo stebėjimas.

Mokslo ir studijų institucijų akademinio ir kito personalo mobilumas apimas šias kryptis:

 • akademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į kitą arba į įmonę mokymosi tikslais;
 • administracijos arba kito neakademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į partnerinę institucijos arba įmonę mokymosi tikslais.

Galimi veiklos dalyviai – mokslo ir studijų institucijų darbuotojai (akademinis ir neakademinis personalas).

“Erasmus+” programa nuo 2015 m. suteikia galimybę vykdyti personalo mainus su partneriais visame pasaulyje. Mokymosi veikla gali būti vykdoma aukštojo mokslo ir studijų institucijoje, įmonėje ar bet kokioje kitoje tinkamoje darbo vietoje. Tarpinstitucinės sutartys nereikalingos.

Detalesnė informacija tel. +370 687 53 780, el. paštu gintare.vilbikiene@ktu.lt.

Finansinė parama

 

Fiksuotoms normoms taikomi dydžiai

 1. Kelionei
Kelionės atstumas Suma Ekologiška kelionė – Suma
Nuo 10 iki 99 km: 23 EUR vienam dalyviui
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui 210 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui 320 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui 410 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui 610 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

“Kelionės atstumas” reiškia atstumą nuo siunčiančiosios institucijos vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu “suma” apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

Ekologiškomis keliavimo priemonėmis yra laikomas keliavimas traukiniu, autobusu bei dalijantis automobiliu (car-pooling). Kelionė laivu nėra laikoma ekologiška keliavimo priemone. Jei keliaujama keliomis priemonėmis, ekologiška kelionė laikoma tuomet, kai pagrindinė kelionės priemonė (t. y. sudaranti didžiąją kelionės dalį) yra ekologiška.

 

 1. Pragyvenimo išlaidoms

 

Priimančioji šalis Suma dienai, EUR
Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija. Šalys partnerės (Regionas Nr. 14) – Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė. 180 EUR
Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija. Šalys partnerės (Regionas Nr. 5) – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas. 160 EUR
Bulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija. 140 EUR
Kitos pasaulio šalys 180 EUR

Suma per dieną skaičiuojama tokiu būdu – (a) iki 14-os veiklos dienos: suma vienam dalyviui per dieną, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje + (b) nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% sumos, skirtos vienam dalyviui per dieną iki 14-os veiklos dienos.

Mobilumo veiklos laikotarpio pradžios data turi būti pirmoji diena, kai dalyvis turi pasirodyti priimančiojoje institucijoje, o pabaigos data turi būti paskutinė diena, kai dalyvis turi būti priimančiojoje institucijoje. Prie mobilumo laikotarpio trukmės pridedama viena diena kelionei prieš mobilumo veiklos laikotarpį ir viena diena po mobilumo laikotarpio, jei kelionės dienos nesutampa su veiklos dienomis.

Per penkias darbo dienas nuo kelionės pabaigos darbuotojas Akademinių mainų skyriui pateikia priimančios institucijos patvirtinimą apie mokymus.

Prioritetai ir reikalavimai

 

Išvykstančių darbuotojų atranka vykdoma vadovaujantis “Erasmus+ personalo mobilumo atrankos tvarkos aprašu”.

Personalo mobilumo mokymosi vizitui atrankoje pirmenybė teikiama kandidatams:

 • vykstantiems į MSI, kurios vertinimas pasaulio universitetų reitinge (QS World University Rankings) yra aukštesnis;
 • vykstantiems į įmonę / organizaciją;
 • kurių anglų kalbos žinių vertinimo rezultatai yra geresni;
 • einantiems administracines pareigas;
 • kurių mokymų turinys susijęs su 2021–2027 m. „Erasmus+“ programos veiklų prioritetais: įtraukties ir įvairovės skatinimu, skaitmenizavimu, kova su klimato kaita, tarptautinių ir tarpdisciplininių mokymo programų skatinimu, naujoviškais mokymo ir mokymosi būdais, įskaitant internetinį bendradarbiavimą, moksliniais tyrimais ir problemų sprendimu pagrįstą mokymasi. Dotacija neskiriama dalyvauti mokslinėse konferencijose ir/ar vykdyti mokslinius tyrimus.

Atrankos komisija pasilieka sau teisę skirti prioritetą tiems atrankos dalyviams, kurie į “Erasmus+” vizitą einamaisiais mokslo metais vyksta pirmą kartą ir kurie turi pirmojo lygmens padalinio ar tiesioginio vadovo vizitui skirtą papildomą užduotį.

Darbuotoją siunčiančiam pirmojo lygmens padalinio vadovui ir tiesioginiam vadovui rekomenduojama susipažinti su atrankai teikiamomis paraiškomis.

 

Veiklos trukmė

Veiklos trukmė – nuo dviejų dienų iki dviejų mėnesių (be kelionės).

 

Personalo atrankos terminai

Paraiškos Erasmus+ finansavimui gauti teikiamos per Universiteto Dokumentų ir procesų valdymo sistemą (DPVS) Personalo prašymų skiltį.

Atrankas rengia Tarptautinių ryšių departamentas keturis kartus per metus: rugsėjo, gruodžio, kovo ir birželio mėnesiais.

Po atrankos

Apie komisijos sprendimą skirti arba neskirti lėšų mokymų vizitui visi prašymus pateikę darbuotojai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.

Paramos gavėjas per mėnesį nuo komisijos sprendimo gavimo arba likus ne daugiau kaip dviems savaitėms iki vizito pradžios Akademinių mainų skyriui pateikia pasirašytą mokymų sutartį bei finansinę sutartį.

 

Lėšų skyrimas, panaudojimas ir atsiskaitymas

Lėšos dalyvauti personalo mobilumo programoje skiriamos užpildžius komandiruotės paraišką Dokumentų ir procesų valdymo sistemoje (DPVS). Joje nurodomas finansavimo šaltinis, dotacijos dydis ir mokėjimo tvarka. Dotacija gali būti naudojama tik išlaidoms, susijusioms su personalo tarptautiniu mobilumu, padengti, t. y. naudojama kelionės ir pragyvenimo išlaidoms. Dotacija skiriama kaip fiksuotas dydis, finansinių dokumentų buhalterijai pateikti nereikia.

Iki mobilumo veiklos pradžios dalyviui pervedamas išankstinis mokėjimas, lygus 90 % dotacijos dydžio. Likusi dotacijos dalis išmokama pateikus komandiruotės ataskaitą.

Dokumentai

 

Paraiškos Erasmus+ finansavimui gauti teikiamos per Universiteto Dokumentų ir procesų valdymo sistemą (DPVS) Personalo prašymų skiltį.

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Kas gali dalyvauti „Erasmus+“ personalo mobilumo programoje?

Visi universiteto darbuotojai (akademinis ir neakademinis personalas).

 

Kur galima vykti pagal „Erasmus+“ programą?

Pagal Erasmus+ programą vykti galima į Programos šalis (ES šalys, Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija, Turkija, Makedonija, Serbija) ir šalis Partneres (valstybės iš kitų pasaulio regionų).

 

Ar norint vykti į „Erasmus+“ vizitą reikalinga tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis?

Dėstymo vizitams akademiniai darbuotojai gali vykti tik į tas užsienio institucijas, su kuriomis jų akademinis padalinys yra sudaręs „Erasmus+“ programos bendradarbiavimo sutartis. Mokymosi vizitų atveju užtenka turėti oficialų priimančios institucijos pakvietimą; „Erasmus+“ bendradarbiavimo sutarčių pasirašyti nereikia.

 

Kada vyksta atrankos „Erasmus+“ vizitams?

​Atrankos (dėstymui ir mokymams) vyksta keturis kartus per metus. Dokumentų pateikimo terminai – rugsėjo 1 d., gruodžio 1 d., kovo 1 d. ir birželio 1 d.

 

Kaip pateikti paraišką „Erasmus+“ vizito finansavimui?

Iki numatyto atrankos termino paraišką dėstymui/mokymams/praktiko iš įmonės dėstymui reikia pateikti per Dokumentų valdymo sistemą (DVS), Personalo prašymų skiltį. Prie paraiškos reikia prisegti priimančiosios institucijos pakvietimo laišką.

 

Ar galima vizito dokumentus atsiųsti el. paštu?

Pakvietimo laiškas ir mobilumo sutartis gali būti skanuoti ir siunčiami el. paštu. Dotacijos sutartis ir patvirtinimo laiškas turi būti pateikti originalūs.

 

Ar galima pateikti paraišką mokymams, jei dar neturiu pakvietimo laiško?

Taip, paraišką teikti galima. Tokiu atveju rekomenduojama pridėti renginio aprašymą (preliminarią darbotvarkę).

 

Kada ir kaip atrankos dalyviai informuojami apie atrankos rezultatus?

​Atrankos dalyviai apie atrankos rezultatus informuojami asmeniškai el. paštu ne vėliau nei per 10 d. d. nuo paraiškų pateikimo termino.

 

Kada pasirašoma dotacijos sutartis?

Dotacijos sutartis paruošiama ir pasirašoma dalyviui pateikus pasirašytą trišalę mobilumo sutartį.

 

Kokias vizito išlaidas apmoka programa?

Programa kompensuoja dalyvio pragyvenimo ir kelionės išlaidas. Kitos vizito metu patirtos ar su jo organizavimu susijusios išlaidos (dalyvavimo mokestis, vidinės kelionės ir kt.) nekompensuojamos ir turi būti dengiamos dalyvio arba padalinio lėšomis. Dotacija yra fiksuoto dydžio ir nepriklauso nuo realiai dalyvio vizito metu patirtų išlaidų.

 

Kur kreiptis norint gauti daugiau informacijos apie dalyvavimą programoje?

Konsultacijas teikia AMS Tarptautinių akademinių mainų specialistė Virginija Savalenkovienė el. paštu virginija.savalenkoviene@ktu.lt, tel +370 612 70 543.

 

Kokie reikalavimai taikomi praktiko iš įmonės vizitui?

Dėstymo vizitui KTU galima kviesti atvykti įmonių darbuotojus, dirbančius bet kurioje Programos šalyje arba šalyje Partnerėje veikiančioje įmonėje, viešojoje arba privačiojoje organizacijoje. Praktiko iš įmonės vizitui paraišką teikia priimančiojo padalinio atsakingas asmuo.

Studentų info centras

 

Virginija Savalenkovienė
Tarptautinių akademinių mainų specialistė
virginija.savalenkoviene@ktu.lt
+370 612 70 543
Studentų g. 50, LT-51368, Kaunas