Tarptautinė studentų praktika

KTU studentai turi galimybė atlikti praktiką ne tik lietuviškose įmonėse, tačiau ir už šalies ribų. Šioje skiltyje galėsi daugiau sužinoti apie “Erasmus+” privalomąją, papildomą ar podiplominę praktikas, taip pat kitas praktikų užsienyje galimybes.

Mobilumo gidas

Gauk interaktyvią informaciją, naudingus patarimus, atlik testus, kurie padės sėkmingai susipažinti su mobilumo galimybėmis.

Erasmus+ chartija

Sužinok, ko tikėtis iš siunčiančios ir priimančios institucijų, susipažink su savo kaip “Erasmus+” studento teisėmis ir pareigomis.

Erasmus+ app

Sek administracinį “Erasmus+” procesą, dalinkis patarimais ir skaityk kitų, lengvai pasiek kalbos mokymosi platformą.

Keliauk saugiai

Gauk LR Užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas, įspėjimus, pagalbą nelaimės atveju, pasitikrink kelionės atmintinę.

“Erasmus+” praktika

Kas gali dalyvauti? Kiek laiko trunka? Kada teikti paraišką? Kur išvykti? Kaip susirasti praktikos vietą?

Visi atsakymai vienoje vietoje – leidinyje apie “Erasmus+” praktikas.

Bendra informacija

“Erasmus+” praktika – tai laikotarpis, praleistas “Erasmus+” programoje dalyvaujančių šalių* įmonėse, mokymo centruose, mokslinių tyrimų centruose bei kitose organizacijose. Praktika suteikia studentams galimybę:

 1. įgyti tarptautinės profesinės patirties;
 2. konkrečių praktinių įgūdžių;
 3. susipažinti su Bendrijos darbo rinkos reikalavimais;
 4. išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomines, socialines ir kultūrines sąlygas;
 5. įgyti bendravimo (taip pat ir užsienio kalba) įgūdžių;
 6. užmegzti naujas pažintis (dalykines ir asmenines);
 7. pasisemti tarpkultūrinės patirties

Praktikos trukmė – ne trumpesnė kaip 2 mėnesiai (arba 60 dienų) ir ne ilgesnė kaip vieneri metai. Apimtis – 12 nacionalinių kreditų, 18 ECTS kreditų (40 val. per savaitę). Praktikos laikotarpiu gali būti organizuojami parengiamieji arba kartojamieji kursai priimančios šalies kalba arba profesine kalba.

*”Erasmus+” programoje dalyvauja ES šalys + Norvegija, Turkija, Islandija, Lichtenšteinas, Makedonija.

Į praktiką gali vykti I, II, III studijų pakopos nuolatine ar ištęstine forma studijuojantys studentai, kurie:

 • nustatyta tvarka studijuoja pagal individualias studijų programas;
 • neturi akademinių įsiskolinimų.

Finansinė parama

Praktikos mobilumo stipendija

Praktikos mobilumo stipendija – tai aukštojo mokslo institucijos skiriama finansinė parama studento praktikos mobilumui skatinti. Stipendijų dydžiai nustatomi vieneriems mokslo metams rektoriaus įsakymu atsižvelgiant į Švietimo mainų paramos fondo nustatytus minimalius ir maksimalius stipendijų dydžius.

Šalių grupė Stipendijos dydis Šalys
I 700 € /mėn. Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija
II 650 € /mėn. Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija
III 500 € /mėn. Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija

ERASMUS+ stipendija skiriama papildomoms mobilumo išlaidoms padengti, t.y. kelionės ir draudimo išlaidoms, o prireikus – užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo išlaidoms priimančioje šalyje kompensuoti. Stipendijos neskiriamos visoms praktikos užsienyje išlaidoms kompensuoti.

Paskirta stipendija studentui pervedama tik Universitetui gavus lėšas iš Švietimo mainų paramos fondo.

 

“Nulinės stipendijos” “Erasmus+” studentai

Studentai, kurie atitinka “Erasmus+” mobilumo kriterijus ir naudojasi visais “Erasmus+” programos privalumais, bet negauna “Erasmus+” stipendijos, vadinami “nulinės stipendijos” Erasmus+” studentais. Visi “Erasmus+” programos reikalavimai, išskyrus stipendijos skyrimą, yra privalomi ir “nulinės stipendijos” studentams.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams

Studentų praktikai taikomi šie kriterijai:

 • priimančiosios organizacijos pasiūlytos veiklos atitikimas studijų programos keliamiems reikalavimams – praktikos plano dermė su studijų programa Universitete.
 • studento motyvacijos atlikti praktiką užsienyje aiškumas ir pagrįstumas;
 • studijų rezultatų vidurkis.

Paraiškų teikimas

Atranka studentų praktikai organizuojama keturis kartus per metus (rugsėjo pradžioje, gruodžio pradžioje, kovo pradžioje, birželio pradžioje) vertinant paraiškas, pateiktas iki einamojo mėnesio pirmos dienos.

KTU Tarptautiškumo plėtros departamentas skelbia kvietimą teikti paraiškas likus dviem mėnesiams iki dokumentų teikimo termino. Iki nustatymo termino į Tarptautiškumo plėtros departamentą reikia pristatyti:

 1. paraišką dalyvauti mobilumo programoje;
 2. įmonės sutikimą priimti į praktiką;
 3. motyvacinį laišką;

 

Paraiškų atranka

Visi kandidatai, laiku pateikę reikalingus dokumentus, kviečiami dalyvauti atrankoje. Atranką vykdo studijų prorektoriaus skiriama Atrankos komisija.

Po atrankos

 1. Atrinkti studentai aptaria praktikos turinį ir tikslus su praktikos vadovu Universitete.
 2. Praktikos užduotis aprašoma Praktikos sutartyje (angl. Training Agreement and Quality Commitment) ir siunčiama priimančiajai įmonei.
 3. Pasirašytą praktikos sutartį reikia pristatyti į KTU Tarptautinių ryšių departamentą.
 4. Remiantis pateiktais praktikos dokumentais bei patvirtintais stipendijų dydžiais, išvykstančiam studentui parengiama Finansinė sutartis.
 5. Iki išvykimo fakulteto raštinei reikia pateikti prašymą išvykstančiam į praktiką užsienyje.
 6. Išvykstantieji turėtų kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl Europos sveikatos draudimo kortelės. Ši kortelė išduodama nemokamai. Ji garantuoja pirmąją medicinos pagalbą ES ir EEE šalių valstybinėse gydymo įstaigose. Pirmoji pagalba kompensuojama pagal šalies, suteikusios pagalbą, teisės aktus, todėl kai kuriose ES šalyse gali tekti dalį išlaidų padengti asmeniškai. Išsamesnės informacijos ieškokite Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.

 

 

Apeliacijos dėl praktikos atrankos rezultatų:

Kiekvienas studentas ar absolventas, kuris dalyvavo Praktikos atrankos konkurse, turi teisę Atrankos komisijos pirmininkui pateikti motyvuotą užklausą dėl atrankos konkurso rezultatų išaiškinimo per 5 darbo dienas po atrankos konkurso rezultatų paskelbimo dienos. Išnagrinėjęs prašymo motyvus per 5 darbo dienas, Atrankos komisijos pirmininkas gali prašymą atmesti, pateikdamas motyvuotą paaiškinimą, arba panaikinti sprendimą ir organizuoti naują Atrankos komisijos posėdį.

Grįžus iš praktikos

Iš praktikos grįžę studentai per 30 dienų turi pristatyti į KTU Tarptautiškumo plėtros departamentą šiuos dokumentus:

 1. praktikos ataskaitos (įvertintos pažymiu) kopiją;
 2. įmonės patvirtinimą apie atliktą praktiką (angl. Confirmation of Host Enterprise/Institution).

Dokumentai

Paraiškos dokumentai:

Dokumentai atrinktiems studentams:

Atsiskaitymo dokumentai: 

Draudimo dokumentai praktikos metu:

 • “Erasmus+” mobilumo dalyvis yra atsakingas už tai, kad būtų tinkamai apdraustas. Minimalus privalomas reikalavimas studijoms ES šalyje – Europos Sveikatos kortelė. Ši kortelė nepadengia visų išlaidų, pvz.: repatriacijos ir specialios medicininės intervencijos atvejų, todėl Dalyvis savo iniciatyva gali apsidrausti privačiu papildomu draudimu. Dalyviui, atliekančiam praktiką ne ES šalyje, privaloma įsigyti privatų sveikatos draudimą.
 • “Erasmus+” mobilumo dalyvis įsipareigoja visam praktikos užsienyje laikotarpiui apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu, jei šio draudimo pagal atskirą sutartį neapmoka priimančioji organizacija. Civilinės atsakomybės draudimas turi apimti žalą, kurią dalyvis sukėlė savo darbo vietoje vizito užsienyje metu.
 • “Erasmus+” mobilumo dalyvis įsipareigoja viso praktikos užsienyje laikotarpiu apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų, išskyrus atvejus, kai šį draudimą apmoka priimančioji organizacija.
 • Visi nurodyti draudimai turi galioti visą praktikos užsienyje laikotarpį. Visų privalomųjų draudimų kopijos yra neatskiriama finansinės sutarties dalis ir turi būti pristatyti į Kauno technologijos universiteto Tarptautinių ryšių departamentą prieš pasirašant finansinę sutartį.

Akademinio mobilumo ir tinklų skyrius

K. Donelaičio g. 73-105
LT-44249 Kaunas

tel. +370 (37) 300 035

Koordinatoriai fakultetuose

Cheminės technologijos fakultetas Dovilė Sinkevičiūtė
international.ctf@ktu.lt
Radvilėnų pl. 19, 247 kab.
Ekonomikos ir verslo fakultetas Ieva Likadzijauskė
international.evf@ktu.lt
Gedimino g. 50, 325 kab.
Elektros ir elektronikos fakultetas Alma Dervinienė
international.eef@ktu.lt
Studentų g. 48, 213 kab.
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė
gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Studentų g. 50, 410 kab.
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Akvilė Čubaraitė
international.mgmf@ktu.lt
Studentų g. 50, 216 kab.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Kristina Lukšaitė
international.midf@ktu.lt
Studentų g. 56, 136 kab.
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Brigita Stanikūnienė
international.ptvf@ktu.lt
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Živilė Kemeklienė
international.shmmf@ktu.lt
Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Statybos ir architektūros fakultetas Aušra Mlinkauskienė
international.saf@ktu.lt
Studentų g. 48, 408 kab.

Absolventų praktika

Į absolventų praktiką gali vykti I, II ir III studijų pakopų absolventai per pirmus metus po studijų baigimo. Praktikos metu absolventams draudžiama studijuoti aukštojo mokslo institucijose.

Atranka absolventų praktikai organizuojama du kartus per metus. Paraiškos priimamos iki gegužės 31 d. ir iki gruodžio 31 d. Paraiškas Absolventų praktikai gali teikti tik paskutinio kurso studentai.

Atrankos metu absolventų praktikai taikomi šie kriterijai:

 • praktikos veiklų atitikimas studijuotai studijų krypčiai (arba pagrįstas kitokio pobūdžio veiklos pasirinkimas);
 • absolvento motyvacijos atlikti praktiką užsienyje aiškumas ir pagrįstumas;
 • studijų rezultatų vidurkis.

Dokumentai “Erasmus+” absolventų praktikai:

Paraiškos dokumentai:

Dokumentai atrinktiems studentams:

Atvykus į praktikos vietą:

Atsiskaitymo dokumentai: 

Draudimo dokumentai praktikos metu:

 • Erasmus+ dalyvis yra atsakingas už tai, kad būtų tinkamai apdraustas. Dalyvis įsipareigoja įsigyti asmens sveikatos draudimą, civilinės atsakomybės draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų kelionės į/iš tarptautinės praktikos vietą laikotarpiui ir visam tarptautinės praktikos laikotarpiui. Visų draudimų išlaidos yra asmeninė Dalyvio atsakomybė, jei nesutariama kitaip su priimančia organizacija.
 • Yra privaloma visam tarptautinės praktikos laikotarpiui įsigyti Europos Sveikatos kortelę bei primygtinai rekomenduotina įsigyti papildomą privatų sveikatos draudimą, kuris apimtų repatriacijos ir specialios medicininės intervencijos atvejus.
 • Yra privaloma visam tarptautinės praktikos laikotarpiui į(si)gyti civilinės atsakomybės draudimą, apimantį žalą, kuri atsirado dėl Dalyvio kaltės darbo vietoje, neatsižvelgiant į tai, ar jis/ji buvo ar nebuvo darbe.
 • Yra privaloma visam tarptautinės praktikos laikotarpiui į(si)gyti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, apimantį žalą Dalyviui, kurią jis patyrė darbo vietoje.

Kitos tarptautinės praktikos galimybės

Vulcanus in Japan

Programą koordinuoja ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras, finansuojamas Europos komisijos bei Japonijos Ekonomikos, pramonės ir prekybos ministerijos.

Programos trukmė 12 mėn.

Programą sudaro:

 • 1 savaitės seminaras apie Japoniją;
 • 4 mėnesių intensyvūs japonų kalbos kursai;
 • 8 mėnesių stažuotė japonų kompanijoje.

Programos tikslai:

 • pirmaujančiose Japonijos kompanijose taikomų pažangių technologijų nagrinėjimas;
 • japonų kalbos mokymasis ir japonų kultūros supratimas;
 • ateities karjeros susiejimas su Japonijos verslu ir žmonėmis.

Programoje gali dalyvauti:

 • ES piliečiai;
 • Visų studijų lygių studentai: bakalauro studijų studentai (privalo būti ne žemesniame nei ketvirtas kursas paraiškos pateikimo metu), magistrantai, doktorantai;
 • studentai, studijuojantys inžinerijos ir fizinius mokslus, pvz.: biotechnologiją, cheminę inžineriją, elektroniką, elektrotechniką, fiziką, gamybos sistemas, informatiką, mechaniką, metalų technologiją, statybos inžineriją, telekomunikacijas ir t. t.

Atrinktiems studentams skiriama 1.900.000 Japonijos jenų stipendija, kuri padengia kelionės ir pragyvenimo išlaidas Japonijoje. Taip pat suteikiama nemokama gyvenamoji vieta.

Pateikiami dokumentai:

 1. Paraiškos forma;
 2. CV (anglų kalba);
 3. Motyvacinis laiškas (anglų kalba);
 4. Rekomendacija, vieno iš dėstytojų (anglų kalba);
 5. Akademinė pažyma (anglų kalba) – vertimą I-II studijų pakopos studentai turi užsisakyti savo fakulteto raštinėje; doktorantai – doktorantūros skyriuje;
 6. KTU žinių vertinimo sistemos aprašymas – parengs Tarptautinių studijų skyrius.
 7. Pažyma, kad studijuojate KTU (parašyta anglų kalba) – pažymą I-II studijų pakopos studentai turi užsisakyti savo fakulteto raštinėje; doktorantai – doktorantūros skyriuje;
 8. Medicininė pažyma (anglų kalba; dėl pažymos kreiptis į šeimos gydytoją, forma 082/a);
 9. Į USB atmintinę įrašyti paraiškoje pateikiami duomenys (pagal pateiktą el. formą);
 10.  2 egz. visų dokumentų kopijų (išskyrus USB atmintinę).

Paraiškos turi būti siunčiamos tarpininkaujant KTU Tarptautiškumo plėtros departamentui.

Kur kreiptis dėl platesnės informacijos?

Akademinio mobilumo ir tinklų skyrius

K. Donelaičio g. 73-105
LT-44249 Kaunas

tel. +370 (37) 300 035
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku