Dalinės studijos užsienyje

Rinkis dalines studijas partnerių aukštosiose mokyklose užsienyje pagal “Erasmus+” programą arba dvišalius susitarimus tarp universitetų.

“Erasmus+” studijos

Artimiausios ERASMUS+ studijų atrankos:

 

2022 m. rugsėjo mėn. – papildoma atranka į 2022–2023 m. m. pavasario semestro studijas užsienyje.

 Informacija nuolat atnaujinama, todėl prašome reguliariai tikrinti šį puslapį.

 

Jei 2022-2023 m. m. nori studijuoti užsienio universitete, reikia:

 • Išsirinkti norimą universitetą pagal savo fakultetą ir studijų programą. Atkreipkite dėmesį į užsienio universitete pasirinktų studijų modulių atitikimą savo KTU studijų programai ir dėstymo kalbą.

 

Universitetų sąrašas (informacija atnaujinta 2022 08 29)

 • Užpildyti elektroninę paraiškos formą. Paraiškų teikimas vyksta iki 2022 m. rugsėjo 24 d. Prie paraiškos reikia prisegti pažymą apie baigtų sesijų pažymių vidurkį  anglų kalba (užsisakyti AIS) ir išlaikyto užsienio kalbos testo pažymėjimą (ne senesnį nei 2 metų); magistrantams ir doktorantams – paskutinės baigtos studijų pakopos diplomo priedėlį ir dabartinės studijų pakopos sesijų rezultatus.
 • Jei neturi galiojančio anglų k. mokėjimo lygį įrodančio pažymėjimo, turi registruotis į KTU anglų kalbos testą. Papildomas testas vyks rugsėjo 27 d. 17:30 – 19:00 val. Testo dalis raštu vyks kontaktiniu būdu SHMMF Užsienio kalbų centre, adresu A. Mickevičiaus g. 37.

Jei užsienio universitetas, į kurį nori išvykti, priima tik IELTS, TOEFL, CAE ar kt. anglų k. testo pažymėjimus, savarankiškai registruokis į šį testą prieš atranką ar iš karto po jos. Informaciją apie užsienio universitetų kalbos žinių reikalavimus gali rasti atrankos universitetų sąraše, skiltyse Language ir Additional Information.

 • Sudalyvauti atrankoje savo fakultete. Atrankos fakultetuose vyks 2022 m. rugsėjo 26-30 d. Atrankos komisijų posėdžių tvarkaraštis skelbiamas čia. Paraiškas pateikę studentai informaciją apie dalyvavimą posėdyje gaus el. paštu iš fakulteto tarptautinių ryšių koordinatorės.

 

Atrankų rezultatai skelbiami individualiai per 5 darbo dienas po atrankos posėdžio, kiekvienam atrinktam studentui išsiunčiant pranešimą el. paštu.

„Erasmus+“ stipendija

Sėkmingai sudalyvavęs Erasmus+ atrankoje, gali pretenduoti į Erasmus+ stipendiją. Stipendijos dydis priklauso nuo priimančiosios šalies.

Šalių grupė Stipendijos dydis Programos šalys
I 520 € /mėn. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Švedija, Šalys partnerės (14 regionas: Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė)
II 500 € /mėn. Austrija, Belgija, Kipras, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Šalys partnerės (13 regionas: Andora, Monakas, San Marinas, Vatikano miesto valstybė)
III 450 € /mėn. Bulgarija, Kroatija,  Čekija, Estija, Vengrija Latvija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija.
Stipendijos dydis Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės
700 € /mėn. + kelionės išlaidų kompensacija* Armėnija, Azerbaidžanas, Indija, Izraelis, Gruzija, JAV, Kazachstanas, Meksika, Pietų Afrikos Respublika,Ukraina

 

*Kelionės atstumas Suma Ekologiškos kelionės – Suma
Nuo 10 iki 99 KM: 23 EUR vienam dalyviui
Nuo 100 iki 499 KM: 180 EUR vienam dalyviui 210 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 KM: 275 EUR vienam dalyviui 320 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 KM: 360 EUR vienam dalyviui 410 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 KM: 530 EUR vienam dalyviui 610 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 KM: 820 EUR vienam dalyviui
8000 KM ar daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

 

Pastaba: „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

 

Minimalus studijų laikotarpis, kuriam gali būti skiriama “Erasmus+” stipendija, yra 3 mėnesiai.

Stipendijos suma nustatoma mobilumo mėnesių skaičių padauginus iš mėnesio stipendijos. Nepilnų mėnesių atveju stipendija apskaičiuojama dienų skaičių padauginus iš  1/30 mėnesio stipendijos.

“Erasmus+” stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą. 90% stipendijos pervedama prieš išvykimą, 10% sugrįžus ir atsiskaičius už studijas.

Stipendija skiriama kaip priedas prie universiteto ar kitų skiriamų stipendijų, t. y. studijų užsienyje metu nacionalinių stipendijų, įmokų ir paskolų mokėjimas nenutraukiamas. Studentai taip pat privalo mokėti įprastus akademinius mokesčius savo šalies arba šalies, kurioje studijuoja, institucijai ir vykdyti kitas sąlygas, numatytas studento studijų sutartyje.

Atrankoje dalyvavę, tačiau ES dotacijos negavę studentai gali gauti nulinę “Erasmus+” stipendiją. Tokiu atveju jie yra programos dalyviai, atitinka visus studentų mobilumo kriterijus ir naudojasi visais “Erasmus+” studentams teikiamais pranašumais. Jie gali gauti regioninę, nacionalinę arba kitos rūšies stipendiją mobilumo išlaidoms padengti. Visi “Erasmus+” programos reikalavimai, išskyrus stipendijos skyrimą, yra privalomi ir “nulinės stipendijos” studentams.

Mobilumo etapai

Šioje skiltyje rasi informacijos apie tai, ką turi daryti, jei nori dalyvauti „Erasmus+“ atrankoje, kaip pasiruošti dalinėms studijoms, kokius dokumentus pateikti ir kaip atsiskaityti už studijas.

Aplikavimas

Pirmiausia turi apsispręsti, kurioje užsienio aukštojoje mokykloje, su kuria fakultetas yra pasirašęs “Erasmus+” sutartį, norėtum studijuoti. Atnaujintas sutarčių sąrašas skelbiamas atrankų metu. Renkantis užsienio universitetą, reiktų atkreipti dėmesį į:

 1. užsienio universiteto siūlomus modulius ir jų suderinamumą su studijų programa KTU;
 2. kalbą, kuria vyks studijos;
 3. gyvenimo sąlygas, mokestį už bendrabutį, pragyvenimo lygį šalyje ir kt.

Reikėtų pasirinkti bent 3 aukštąsias mokyklas, kadangi dažnai vietų skaičius priimančiajame universitete yra ribotas, taip pat gali nepavykti suderinti studijų plano.

Po atrankos

 

Apeliacijų dėl atrankos rezultatų teikimas

Kiekvienas studentas, kuris dalyvavo mainų studijų atrankos konkurse, turi teisę Atrankos komisijos pirmininkui pateikti motyvuotą užklausą dėl atrankos konkurso rezultatų išaiškinimo per 5 darbo dienas po atrankos konkurso rezultatų paskelbimo dienos. Išnagrinėjęs prašymo motyvus per 5 darbo dienas, Atrankos komisijos pirmininkas gali prašymą atmesti, pateikdamas motyvuotą paaiškinimą, arba panaikinti sprendimą ir organizuoti naują Atrankos komisijos posėdį.

 

Studentai, atrinkti į “Erasmus+” studijas, turi:

 1. Suderinti pasirenkamus studijų modulius su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi, užpildyti ir pasirašyti studijų sutartį.
 2. Išsiaiškinti, kokius dokumentus ir iki kada reikia pristatyti į užsienio universitetą. Ši informacija pateikiama priimančiojo universiteto interneto svetainėje. Dažniausiai pateikiami dokumentai yra registracijos anketa (Application Form), akademinė pažyma (Transcript of Records) ir studijų sutartis (Learning Agreement). Būtina atkreipti dėmesį į registracijos terminus ir reikalavimus.
 3. Užsiregistruoti dalinėms studijoms užsienio universitete.
 4. Laukti pakvietimo laiško.

Nusprendus NEVYKTI būtina nedelsiant apie tai informuoti KTU Tarptautiškumo plėtros departamentą, fakulteto tarptautinių ryšių koordinatorių ir priimančiąją instituciją.

 

Studentai, gavę pakvietimo laišką, turi:

 1. Ruošti dokumentus stipendijai (finansinę sutartį, prašymą socialinei stipendijai gauti).
 2. Fakultetams pateikti prašymą dėl leidimo vykti į dalines studijas ir dalinių studijų planą (formos yra Dokumentų skiltyje).
 3. Įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelę ar privatų sveikatos draudimą.
 4. Atlikti pirmąjį kalbinio pasirengimo vertinimo testą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami, studentui pasirašius finansinę sutartį.
 5. Rūpintis gyvenamuoju plotu, kelionės bilietais ir kt.
 6. Sėkmingai išlaikyti sesiją. Studentai, turintys skolų, studijuoti pagal „Erasmus+“ programą  nėra išleidžiami ir stipendija jiems neišmokama.

Visi dokumentai, išskyrus finansinę sutartį, gali būti skanuoti ir siunčiami elektroniniu paštu.

Išvykus

Studentai, išvykę į “Erasmus+” studijas, turi:

 1. Galutinai suderinti ir pilnai pasirašyti studijų sutartį. Studijų sutarties pakeitimai galimi per mėnesį nuo studijų pradžios, jie turi būti suderinti ir pasirašyti priimančiojo universiteto ir fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriaus.
 2. Dalyvauti kalbos kursuose internetu, jei buvo skirta kalbos kursų licencija. Ji turi būti naudojama visą laikotarpį tarp dalyvio kalbinio pasirengimo įsivertinimo mobilumo veiklos pradžioje iki įsivertinimo mobilumo veiklos pabaigoje.

 

Studentai, norintys pratęsti “Erasmus+” studijas, turi:

 1. Susisiekti su savo fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi ir pateikti prašymą.
 2. Pateikti patvirtinimą iš fakulteto, leidžiantį pratęsti studijų laikotarpį užsienio universitete, ir patvirtinimą iš priimančio universiteto (Letter of Acceptance) apie priėmimą studijuoti dar vieną semestrą.
 3. Suderinti su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi būsimo semestro studijų modulius ir papildyti studijų sutartį.
 4. Užpildyti prašymą dėl leidimo pratęsti dalines studijas kitoje aukštojoje mokykloje.
 5. Pasirašyti finansinės sutarties pakeitimą.

Grįžus

Studentai, grįžę po “Erasmus+” studijų, turi:

 1. Pateikti akademinės pažymos su išlaikytų modulių įvertinimais ir kreditais kopiją, pilnai pasirašytos studijų sutarties ar jos pakeitimo kopiją (jei nebuvo pateikta anksčiau) ir oficialiai pasirašytą ir antspaudu patvirtintą išbūto laiko pažymą (originalą).
 2. Atlikti antrąjį kalbinio pasirengimo vertinimą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami „Erasmus+“ studijų laikotarpio pabaigoje.
 3. Užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami pasibaigus dalinių studijų laikotarpiui.
 4. Fakultete pateikti prašymą dėl studijų tęsimo KTU ir kartu su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi užpildyti Studijų rezultatų įskaitymo kortelę.

Dalinių studijų rezultatai neįtraukiami į studijų pasiekimų lygmens nustatymą. Jie taip pat nepervedami į Universitete naudojamą vertinimo sistemą.

D.U.K

 

Kiek kartų ir kada galima vykti į dalines studijas užsienyje?                

​Į studijas pagal „Erasmus+“ programą galima vykti kelis kartus, kol išnaudojamas leistinas 12 mėn. laikotarpis (bendrai su Erasmus+ praktika). Kiekvienoje studijų pakopoje šis laikotarpis yra skaičiuojamas iš naujo. Į dalines studijas galima vykti rudens arba pavasario semestro metu. Į mainų studijas negali vykti pirmojo kurso ir baigiamojo semestro studentai.

 

Ar galimos Erasmus+ studijos ne ES šalyse?

2014 m. Erasmus+ programa buvo išplėsta ir studentams atsirado nauja galimybė vykti vieno semestro studijoms į šalis partneres (ne ES šalis): Vakarų Balkanų šalis, Pietines Viduržemio jūros regiono šalis, Rytų partnerystės šalis, Azijos šalis, Centrinės Azijos šalis, Lotynų Amerikos ir kitas šalis partneres, su kurių aukštojo mokslo institucijomis KTU yra pasirašęs tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį. Visą KTU partnerių universitetų sąrašą gali rasti skiltyje „Atranka“.

 

Kada studentai gali teikti paraiškas dalinėms studijoms užsienyje?  

Paraiškos teikiamos ir atrankos  į dalines Erasmus+ studijas organizuojamos du kartus per metus. Atranka kitų mokslo metų rudens semestro studijoms vykdoma einamųjų metų kovo mėn. (paraiškų teikimas – vasarį), atranka  pavasario semestro studijoms vyksta tų pačių mokslo metų rugsėjį – spalį (paraiškų teikimas – rugsėjį).

 

Kokie reikalavimai taikomi studentams, norintiems išvykti į dalines studijas?     

Geri akademiniai rezultatai (minimalus baigtų semestrų pažymių vidurkis pagal Erasmus+ programą – 6,5 balo); geros kalbos, kuria vyks studijos, žinios (B2 arba aukštesnis lygis); studijų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje atitikimas studijų programai KTU; stipri motyvacija studijuoti pasirinktoje užsienio aukštojo mokslo institucijoje. Studentas, turintis skolų, į dalines studijas išvykti negali.

Kurią šalį geriausia rinktis “Erasmus+” studijoms?

Pagrindiniai pasirinkimo kriterijai – kalba, kuria vyksta paskaitos, ir studijų programų suderinamumas. Tarp populiariausių šalių, į kurias vyksta KTU studentai, yra Skandinavijos šalys, Čekija, Vokietija, Ispanija.

Kokiam laikotarpiui – pusmečiui ar metams – geriausia išvykti?

Išvykimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 mėn. ir ne ilgesnis nei 12 mėn. Studijų trukmė priklauso nuo studento pasirinktos studijų vietos. Paprastai pagal “Erasmus+” programą studentai išvyksta studijoms vienam semestrui, bet yra tokių universitetų, kur būtina vykti vieneriems metams. Išvykus rudens semestrą, studijas galima pratęsti į pavasario semestrą.

Ar teikdamas paraišką, būtinai turiu pasirinkti 3 universitetus, į kuriuos noriu vykti dalinėms studijoms? Ar po atrankos galima keisti priimančią instituciją?

Ne, nėra privaloma pasirinkti 3 universitetus, tačiau norint padidinti savo galimybes  būti atrinktam, rekomenduojame į paraišką įtraukti 2-3 institucijas. Studentas, kuris buvo atrinktas vykti į pasirinktą universitetą, po atrankos gali keisti priimančią instituciją ir rinktis kitą universitetą, kuriame po atrankos yra likusių laisvų vietų.

Iš kur sužinoti dokumentų pateikimo užsienio universitetui terminą?

Studentai privalo patys susirasti dokumentų pateikimo užsienio universitetams tvarką ir pateikimo terminus. Datas, iki kada užsienio universitetai priima dokumentus, galima rasti universitetų partnerių interneto svetainėse.

Kada turi būti užpildyta ir pasirašyta Studijų sutartis (Learning Agreement)?

Pradinis šio dokumento variantas pildomas kartu su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi ir siunčiamas su kartu “Erasmus+” paraiškos dokumentais priimančiajam universitetui. Studentai, vykstantys į Erasmus+ programos šalis, pildo elektroninę studijų sutartį per internetinę studento platformą www.learning-agreement.eu. Studentai, vykstantys į Erasmus+ šalis partneres, pildo popierinę studijų sutartį, kurios formą gauna Word formatu. Tuomet sutartį pasirašo fakulteto studijų prodekanas ir priimančiojo universiteto atstovas. Nuvykus į užsienio universitetą, per pirmąjį studijų mėnesį šį dokumentą galima pakoreguoti.

Kaip pasirinkti modulius ir sudėlioti dalinių studijų planą?

Kartu su studijų programos vadovu turite atidžiai peržiūrėti ir pasirinkti priimančiosios užsienio institucijos modulius. Bendra modulių suma turi sudaryti 30 ECTS kreditų. Užskaityti ir įtraukti į diplomo priedą bus galima tik tuos modulius, kurie buvo iš anksto suderinti ir atitinka studijų programą. Moduliai turi būti įvertinti pažymiu (pažymiai gali būti išreikšti raidėmis). Kai kurie užsienio universitetai naudoja „pass“/“fail“ sistemą. Jei studijuoji magistrantūroje, užsienio institucijoje taip pat privalai rinktis modulius iš magistrantūros programos. Magistrantų išklausyti bakalauro lygio moduliai negali būti užskaityti.

Ar galima pragyventi iš skiriamos stipendijos?

“Erasmus+” stipendija skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas: t. y. kelionės, draudimo bei pragyvenimo išlaidas (pvz., bendrabučio mokesčius), tačiau gali nepadengti visų studijų užsienyje išlaidų. Todėl vykstant studijuoti būtina turėti papildomų lėšų. Kiek reikės papildomų lėšų, priklauso nuo pragyvenimo šalyje lygio ir nuo asmeninių kiekvieno studento įpročių ir poreikių.

Ar reikia grąžinti “Erasmus+” stipendiją dėl nenumatytų priežasčių neišbuvus viso semestro ir neišlaikius egzaminų?

Neišbuvus viso semestro ir neišlaikius egzaminų “Erasmus+” studijos nebūtų užskaitomos ir reikėtų grąžinti visą išmokėtą stipendiją. Sutrumpėjus mobilumo laikotarpiui daugiau kaip 5 dienas (laikotarpis negali būti trumpesnis nei 3 mėn.), perskaičiuojama stipendija bei sumažinama stipendijos dalis, išmokama grįžus po mainų.

Kas atsitinka, jei patvirtintas mobilumo laikotarpis yra trumpesnis arba ilgesnis nei nurodytas finansinėje sutartyje?

Jeigu patvirtintas mobilumo laikotarpis yra trumpesnis nei tas, kuris yra nurodytas finansinėje sutartyje, stipendija yra perskaičiuojama iš naujo, atsižvelgiant į pakeistas datas. Jeigu patvirtintas mobilumo laikotarpis yra ilgesnis nei tas, kuris yra nurodytas finansinėje sutartyje, universitetas gali arba keisti finansinę sutartį, atsižvelgiant į ilgesnę trukmę, su sąlyga, kad yra nepanaudotų lėšų mobilumo veikloms ir galima skirti dalyviui paramą papildomoms dienoms; arba susitarti su studentu, kad papildomos dienos bus laikomos laikotarpiu, kuriam taikoma „nulinė stipendija“.

Ar privalau atlikti kalbinio pasirengimo vertinimo testą internete prieš ir po mobilumo?

Pagal „Erasmus+“ programos taisykles visi mobilumo veiklose dalyvaujantys studentai privalo įsivertinti užsienio kalbos žinias internetu. OLS (angl. online linguistic support) yra internetinės kalbinės paramos priemonė. OLS testai ir kalbos kursai suteikia galimybę įvertinti ir patobulinti savo užsienio kalbos, kurią vartosite studijuodami užsienyje, įgūdžius, taip pat ir vietinės kalbos įgūdžius. Testo rezultatai nedaro jokios įtakos atrankos rezultatams ir dalyvavimui programoje bei anksčiau įgytų užsienio kalbos žinias patvirtinančių dokumentų galiojimui.

Kaip vyksta rezultatų įskaitymas grįžus po dalinių studijų?

Grįžęs studentas pateikia priimančiojo universiteto išduotą akademinę pažymą su išlaikytų modulių įvertinimais ir kreditais. Be išlygų įskaitomi tik tie moduliai, kurie buvo suderinti ir įtraukti į studijų sutartį ir jos papildymus.

Studentų info centras

 

Dovilė Tranauskaitė
Tarptautinių akademinių mainų specialistė
erasmus@ktu.lt
+370675 52705 (I-V 8:00 – 17:00)
Studentų g. 50, LT-51368, Kaunas

Koordinatoriai fakultetuose

Fakultetų tarptautinių ryšių koordinatoriai konsultuoja studentus dalinių studijų organizavimo ir dokumentų pildymo klausimais, organizuoja atrankas, atlieka dalinių studijų rezultatų įskaitymą.

Cheminės technologijos fakultetas Deivis Slavinskas
international.ctf@ktu.lt
Radvilėnų pl. 19, 508 kab.
Ekonomikos ir verslo fakultetas Ieva Likadzijauskė
international.evf@ktu.lt
Gedimino g. 50, 325 kab.
Elektros ir elektronikos fakultetas Miglė Svygrienė
international.eef@ktu.lt
Studentų g. 48, 215 kab.
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė
gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Studentų g. 50, 410 kab.
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Miglė Drūlytė
international.mgmf@ktu.lt
Studentų g. 50, 216 kab.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Angelica Peccini
international.midf@ktu.lt
Studentų g. 56, 135 kab.
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Brigita Stanikūnienė
international.ptvf@ktu.lt
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Audronė Daubarienė
international.shmmf@ktu.lt
Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Statybos ir architektūros fakultetas Agnė Karabanovaitė
international.saf@ktu.lt
Studentų g. 48, 409 kab.

Studentų mainai studijoms pagal dvišalius susitarimus

Artimiausios dvišalių mainų studijų atrankos:

 

2022 m. rugsėjo mėn. – papildoma atranka į 2022–2023 m. m. pavasario semestro studijas užsienyje.

 Informacija nuolat atnaujinama, todėl prašome reguliariai tikrinti šį puslapį.

 

Studentų atranka į dvišalių mainų studijas vykdoma dviem etapais:

 • I-o etapo atranka vykdoma kartu su Erasmus+ studijų atranka fakultete;
 • II-o etapo atrankoje Judumo stipendijų skyrimo komisija svarsto I etape patvirtintas visų fakultetų kandidatų paraiškas ir atrinktiems studentams skiria Judumo stipendiją.

 

Jei 2022-2023 m. m. nori studijuoti užsienio universitete pagal dvišalių mainų programą, reikia:

 • Išsirinkti norimą universitetą pagal savo fakultetą ir studijų programą. Atkreipkite dėmesį į užsienio universitete pasirinktų studijų modulių atitikimą savo KTU studijų programai ir dėstymo kalbą.

 

Universitetų sąrašas (informacija atnaujinta 2022 08 29)

 • Užpildyti elektroninę paraiškos formą. Paraiškų teikimas vyksta iki 2022 m. rugsėjo 24 d. Prie paraiškos reikia prisegti pažymą apie baigtų sesijų pažymių vidurkį  anglų kalba (užsisakyti AIS) ir išlaikyto užsienio kalbos testo pažymėjimą (ne senesnį nei 2 metų); magistrantams ir doktorantams – paskutinės baigtos studijų pakopos diplomo priedėlį ir dabartinės studijų pakopos sesijų rezultatus.
 • Jei neturi galiojančio anglų k. mokėjimo lygį įrodančio pažymėjimo, turi registruotis į KTU anglų kalbos testą. Papildomas testas vyks rugsėjo 27 d. 17:30 – 19:00 val. Testo dalis raštu vyks kontaktiniu būdu SHMMF Užsienio kalbų centre, adresu A. Mickevičiaus g. 37.

Jei užsienio universitetas, į kurį nori išvykti, priima tik IELTS, TOEFL, CAE ar kt. anglų k. testo pažymėjimus, savarankiškai registruokis į šį testą prieš atranką ar iš karto po jos. Informaciją apie užsienio universitetų kalbos žinių reikalavimus gali rasti atrankos universitetų sąraše, skiltyse Language ir Additional Information.

 • Sudalyvauti atrankoje savo fakultete. Atrankos fakultetuose vyks 2022 m. rugsėjo 26-30 d. Atrankos komisijų posėdžių tvarkaraštis skelbiamas čia. Paraiškas pateikę studentai informaciją apie dalyvavimą posėdyje gaus el. paštu iš fakulteto tarptautinių ryšių koordinatorės.

 

Atrankų rezultatai skelbiami individualiai per 5 darbo dienas po atrankos posėdžio, kiekvienam atrinktam studentui išsiunčiant pranešimą el. paštu.

Mainų studijos pagal dvišales sutartis

KTU Judumo stipendijų programa

Studentai gali išvykti 1–2 semestrų mainų studijoms arba vasaros/žiemos programoms į užsienį pagal KTU ir universitetų partnerių pasirašytas dvišales bendradarbiavimo ir studentų mainų sutartis.

Universitetai partneriai KTU studentams netaiko savo studijų mokesčio (išskyrus vasaros mokyklas). Kelionės ir pragyvenimo išlaidas studijų užsienyje metu turi finansuoti patys studentai, tačiau jie turi galimybę laimėti KTU judumo stipendiją.

Studentai, norintys išvykti mainų studijoms, turi registruotis sistemoje.

Studentai, atrinkti vykti į dalines studijas užsienyje pagal dvišalius susitarimus, gali gauti universiteto skiriamą judumo stipendiją.

Judumo stipendiją sudaro:

1) lėšos pragyvenimo išlaidoms – 700 EUR/mėn.;

2) lėšos kelionės išlaidoms – pagal 6 atstumų kategorijas:

Kelionės atstumas Suma
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

Pastaba: „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

Reikalavimai kandidatams

 • Pirmosios pakopos studentams minimalus baigtų semestrų pažymių vidurkis – 7,5 balo. Studentas, turintis akademinių skolų, atrankoje dalyvauti negali;
 • Antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentams minimalūs baigtos pakopos akademiniai rezultatai ne žemesni nei 7,5;
 • Geras anglų kalbos (bent B2 lygis) mokėjimas;
 • Studijų užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos Universitete suderinamumas;
 • Aiški ir akademiškai pagrįsta motyvacija studijoms užsienyje.

 

Jei tarp privalomus atrankos kriterijus tenkinančių ir vienodą konkursinį balą turinčių kandidatų kyla konkursas dėl konkrečios studijų vietos, prioritetas teikiamas:

 1. pirmą kartą vykstantiems į dalines studijas pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis;
 2. nuolatinių studijų formos studentams;
 3. vykstantiems ne į savo kilmės šalį;
 4. mokantiems šalies, į kurią vykstama, kalbą;
 5. aktyviai dalyvaujantiems Universiteto mokslinėje, visuomeninėje, sportinėje veikloje.

Dokumentai atrankai

 • Motyvacinis laiškas (anglų k.)
 • Paraiška atrankai ir studijų planas, suderintas su fakultetų tarptautinių ryšių koordinatoriumi
 • Akademinė pažyma, užsakoma fakultetų info centruose (anglų k.)
 • Užsienio kalbos, kuria žadama studijuoti, žinių lygį patvirtinantis dokumentas.

Dokumentai prisegami pre registracijos anketos internete outgoing.ktu.ktu

Po atrankos

Prieš išvykstant

Grįžus

D.U.K

 

Kas yra studijos pagal dvišalius susitarimus?

Dvišaliai susitarimai – tai KTU ir užsienio universiteto susitarimai bendradarbiauti ir vykdyti studentų akademinius mainus. Tai puiki galimybė studentams, norintiems semestrą ar du mokytis Kinijoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje, Taivane, Indijoje, Indonezijoje, Kanadoje ir t.t. Bendradarbiavimo sutartis studentams garantuoja nemokamą mokslą priimančiame universitete. Pragyvenimo išlaidoms padengti studentas gali gauti judumo stipendiją, kurią atrankos konkurso metu skiria Judumo stipendijų skyrimo komisija.

 

Kiek kartų ir kada galima vykti į dalines studijas užsienyje?                

​Bet kurios studijų pakopos studentas (ne žemesnio nei I pakopos 2 kurso) gali vykti į dalines studijas pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis vienam arba dviem semestrams. Į dalines studijas galima vykti rudens arba pavasario semestro metu. Į mainų studijas negali vykti pirmojo kurso ir baigiamojo semestro studentai.

 

Kada  studentai gali teikti paraiškas dalinėms studijoms užsienyje?

Paraiškos teikiamos ir atrankos  į dalines studijas pagal dvišalius susitarimus organizuojamos du kartus per metus. Atrankos vyksta kartu su Erasmus+ atranka.  Atranka kitų mokslo metų rudens semestro studijoms vykdoma einamųjų metų kovo mėn. (paraiškų teikimas – vasarį), atranka  pavasario semestro studijoms vyksta tų pačių mokslo metų rugsėjį – spalį (paraiškų teikimas – rugsėjį).

 

Kokie reikalavimai taikomi studentams, norintiems išvykti į dalines studijas?     

Geri akademiniai rezultatai (minimalus baigtų semestrų pažymių vidurkis studentams, išvykstantiems pagal dvišalių mainų programą  – 7,5 balo); geros kalbos, kuria vyks studijos, žinios (B2 arba aukštesnis lygis); studijų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje atitikimas studijų programai KTU; stipri motyvacija studijuoti pasirinktoje užsienio aukštojo mokslo institucijoje. Studentas, turintis skolų, į dalines studijas išvykti negali.

 

Kaip pasirinkti modulius ir sudėlioti dalinių studijų planą?

Kartu su studijų krypties programų vadovu turite atidžiai peržiūrėti ir pasirinkti priimančiosios užsienio institucijos modulius. Bendra modulių suma turi sudaryti 30 ECTS kreditų. Užskaityti ir įtraukti į diplomo priedą bus galima tik tuos modulius, kurie buvo iš anksto suderinti ir atitinka studijų programą. Moduliai turi būti įvertinti pažymiu (pažymiai gali būti išreikšti raidėmis). Kai kurie užsienio universitetai naudoja „pass“/“fail“ sistemą. Jei studijuoji magistrantūroje, užsienio institucijoje taip pat privalai rinktis modulius iš magistrantūros programos. Magistrantų išklausyti bakalauro lygio moduliai negali būti užskaityti.

Iš kur sužinoti dokumentų pateikimo užsienio universitetui terminą?

Studentai privalo patys susirasti dokumentų pateikimo užsienio universitetams tvarką ir pateikimo terminus. Datas, iki kada užsienio universitetai priima dokumentus, galima rasti universitetų partnerių interneto svetainėse.

 

Kaip vyksta rezultatų įskaitymas grįžus po dalinių studijų?

Grįžęs studentas pateikia priimančiojo universiteto išduotą akademinę pažymą su išlaikytų modulių įvertinimais ir kreditais. Be išlygų įskaitomi tik tie moduliai, kurie buvo suderinti ir įtraukti į studijų sutartį ir jos papildymus.

Studentų info centras

 

Dovilė Tranauskaitė
Tarptautinių akademinių mainų specialistė
erasmus@ktu.lt
+370675 52705 (I-V 8:00 – 17:00)
Studentų g. 50, LT-51368, Kaunas

Koordinatoriai fakultetuose

Fakultetų tarptautinių ryšių koordinatoriai konsultuoja studentus dalinių studijų organizavimo ir dokumentų pildymo klausimais, organizuoja atrankas, atlieka dalinių studijų rezultatų įskaitymą.

Cheminės technologijos fakultetas Deivis Slavinskas
international.ctf@ktu.lt
Radvilėnų pl. 19, 508 kab.
Ekonomikos ir verslo fakultetas Ieva Likadzijauskė
international.evf@ktu.lt
Gedimino g. 50, 325 kab.
Elektros ir elektronikos fakultetas Miglė Svygrienė
international.eef@ktu.lt
Studentų g. 48, 215 kab.
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė
gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Studentų g. 50, 410 kab.
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Miglė Drūlytė
international.mgmf@ktu.lt
Studentų g. 50, 216 kab.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Angelica Peccini
international.midf@ktu.lt
Studentų g. 56, 135 kab.
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Brigita Stanikūnienė
international.ptvf@ktu.lt
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Audronė Daubarienė
international.shmmf@ktu.lt
Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Statybos ir architektūros fakultetas Agnė Karabanovaitė
international.saf@ktu.lt
Studentų g. 48, 409 kab.