Artimiausios dalinių studijų užsienyje atrankos

Doktorantų atranka studijų mobilumams užsienyje

Paraiškų teikimas vyksta kiekvieną mėnesį iki 10 d. (išskyrus liepą, rugpjūtį, gruodį). 

Atrankos vyksta kiekvieną mėnesį Erasmus+ doktorantų akademinio mobilumo atrankos posėdžio metu.  

 

2024 m. vasario mėn. – pagrindinė atranka į 2024–2025 m. m. rudens semestro studijas užsienyje.

Paraiškų teikimas vyksta  2024 m. vasario 1 – 25 d.

Atrankos fakultetuose vyks 2024 m. vasario 26 – kovo 1 d.

 

Jei neturi galiojančio anglų k. mokėjimo lygį įrodančio pažymėjimo, turi registruotis į KTU anglų kalbos testą. Testai vyks vasario 20 ir 22 dienosmis 17:30 – 19:30. Konsultacija su dėstytoju apie KTU anglų kalbos patikrinimo testą vyks vasario 19 d., 17:30 val. nuotoliniu būdu per Zoom. Registracija testui ir konsultacijai čia.

 

Bendra informacija

Erasmus+ programa

Studentai vienos studijų pakopos metu gali gauti Erasmus+ stipendiją studijoms ar praktikai kelis kartus, tačiau bendra mobilumo trukmė negali viršyti 12 mėn. laikotarpio. Vientisųjų studijų programų studentų atitinkamai 24 mėn. laikotarpio trukmei. 

Programos galimybės: 

 • Mišrioji intensyvi programa (BIP) – „Erasmus+“ programos veikla, kai studentas išvyksta dalinėms studijoms  kitoje aukštojoje mokykloje, ne trumpesniam kaip 5 darbo dienų ir ne ilgesniam kaip 30 darbo dienų fiziniam mobilumui, su privalomu virtualios dalies komponentu, šio mobilumo metu studentai turi gauti minimaliai 3 ECTS. 
 • Dalinės studijos –  „Erasmus+“ programos veikla, kai studentas išvyksta dalinėms studijoms  kitoje aukštojoje mokykloje, ne trumpesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui rudens ar (ir) pavasario semestrams. 

Studentai taip pat gali derinti studijų užsienyje laikotarpį su mokomąja praktika, taip dar labiau išplėsdami mokymosi rezultatus ir lavindami universaliuosius gebėjimus .

Atrankos kriterijai – studijų vidurkis 6,5+, užsienio kalbos žinios, motyvacija, studijų plano suderinamumas. 

Dvišalių mainų programa

Studentai gali išvykti 1–2 semestrų mainų studijoms arba vasaros/žiemos programoms į užsienį pagal KTU ir universitetų partnerių pasirašytas dvišales bendradarbiavimo ir studentų mainų sutartis. 

Universitetai partneriai KTU studentams netaiko savo studijų mokesčio (išskyrus vasaros mokyklas). Kelionės ir pragyvenimo išlaidas studijų užsienyje metu turi finansuoti patys studentai, tačiau jie turi galimybę laimėti KTU judumo stipendiją. 

Atrankos kriterijai – studijų vidurkis 7,5+, užsienio kalbos žinios, motyvacija, studijų plano suderinamumas. 

Pirmas žingsnis

Pirmiausia turi apsispręsti, kurioje užsienio aukštojoje mokykloje, su kuria fakultetas yra pasirašęs “Erasmus+” arba dvišalę bendradarbiavimo sutartį, norėtum studijuoti. Atnaujintas sutarčių sąrašas skelbiamas čia. Renkantis užsienio universitetą, reiktų atkreipti dėmesį į: 

 1. užsienio universiteto siūlomus modulius ir jų suderinamumą su studijų programa KTU;
 2. kalbą, kuria vyks studijos;
 3. gyvenimo sąlygas, mokestį už bendrabutį, pragyvenimo lygį šalyje ir kt.

Reikėtų pasirinkti bent 3 aukštąsias mokyklas, kadangi dažnai vietų skaičius priimančiajame universitete yra ribotas, taip pat gali nepavykti suderinti studijų plano. 

Antras žingsnis

Užpildykite elektroninę paraiškos formą. Instrukciją paraiškos pildymui galite rasti čia. 

Prie paraiškos reikia prisegti pažymą apie baigtų sesijų pažymių vidurkį  anglų kalba (užsisakyti AIS), magistrantams ir doktorantams – paskutinės baigtos studijų pakopos diplomo priedėlį ir dabartinės studijų pakopos sesijų rezultatus ir išlaikyto užsienio kalbos testo pažymėjimą (ne senesnį nei 2 metų). 

Jei neturi galiojančio anglų k. mokėjimo lygį įrodančio pažymėjimo, turi registruotis į KTU anglų kalbos testą. Testai vyks vasario  20 ir 22 dienomis 17:30-19:30. Testo dalis raštu vyks kontaktiniu būdu SHMMF Užsienio kalbų centre, adresu A. Mickevičiaus g. 37 (auditorija bus nurodytos prie įėjimo). Konsultacija su dėstytoju apie KTU anglų kalbos patikrinimo testą vyks vasario 19 d., 17:30 val. nuotoliniu būdu per Zoom. Registracija į testą ir konsultaciją čia. Trumpą atmintinę apie kalbos lygio nustatymo testą rasi čia, tačiau dėl išsamesnės informacijos rekomenduojame sudalyvauti konsultacijoje.

Jei užsienio universitetas, į kurį nori išvykti, priima tik IELTS, TOEFL, CAE ar kt. anglų k. testo pažymėjimus, savarankiškai registruokis į šį testą prieš atranką ar iš karto po jos. Informaciją apie užsienio universitetų kalbos žinių reikalavimus gali rasti atrankos universitetų sąraše, skiltyse Language ir Additional Information. 

Trečias žingsnis

Sudalyvauti atrankoje savo fakultete. Atrankos fakultetuose vyks 2024 m. vasario 26 d. – kovo 1 d.  Atrankos komisijų posėdžių tvarkaraštis skelbiamas čia. Paraiškas pateikę studentai informaciją apie dalyvavimą posėdyje gaus el. paštu iš fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriaus. 

Atrankų rezultatai skelbiami individualiai per 5 darbo dienas po atrankos posėdžio, kiekvienam atrinktam studentui išsiunčiant pranešimą el. paštu. 

 

Po atrankos

Studentai, atrinkti į “Erasmus+”  ar “Dvišalių mainų” studijas, turi:

 1. Erasmus+ – suderinti studijų modulius su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi, užpildyti ir pasirašyti studijų sutartį per Mobility Online sistemą.

Dvišalių mainų studentai –  suderinti studijų modulius su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi, užpildyti ir pasirašyti dalinį studijų planą ir jį įkelti į Mobility Online sistemą. 

 1. Išsiaiškinti, kokius dokumentus ir iki kada reikia pristatyti į užsienio universitetą. Ši informacija pateikiama priimančiojo universiteto interneto svetainėje. Dažniausiai pateikiami dokumentai yra registracijos anketa (Application Form), akademinė pažyma (Transcript of Records) ir studijų sutartis (Learning Agreement). Būtina atkreipti dėmesį į registracijos terminus ir reikalavimus.
 2. Užsiregistruoti dalinėms studijoms užsienio universitete.
 3. Laukti pakvietimo laiško.

Nusprendus NEVYKTI būtina nedelsiant apie tai informuoti KTU Tarptautinių akademinių mainų specialistą, fakulteto tarptautinių ryšių koordinatorių ir priimančiąją instituciją. 

Studentai, gavę pakvietimo laišką, turi:

 • Ruošti dokumentus stipendijai 
  • Įkelti priėmimo laišką su studijų kalendoriumi į Mobility Online sistemą; 
  • Jei reikia įkelti prašymą priskyrimui prie jautriausių KTU bendruomenės grupių, žaliosios kelionės dokumentus. 
 • Į Mobility Online sistemą įkelti sveikatos draudimo dokumentus (Europos sveikatos draudimo kortelę (galiojimo šalių sąrašas čia) arba privatų sveikatos draudimą). Sveikatos draudimas turi galioti visą studijų laikotarpį. 
 • Fakultetams pateikti prašymą dėl leidimo vykti į dalines studijas (per AIS). 
 •  Atlikti pirmąjį kalbinio pasirengimo vertinimo testą. Prisijungimai prie internetinio puslapio studentams išsiunčiami el. paštu. 
 • Sėkmingai išlaikyti sesiją. Studentai, turintys skolų, studijuoti pagal „Erasmus+“ programą  nėra išleidžiami ir stipendija jiems neišmokama. 
 • Pasirašyti finansinę sutartį Mobility Online sistemoje. 
 • Rūpintis gyvenamuoju plotu, kelionės bilietais ir kt. 
 • Daug naudingos informacijos taip pat galite rasti KTU Pre – departure guide leidinyje. 

Apeliacijų dėl atrankos rezultatų teikimas

 Kiekvienas studentas, kuris dalyvavo mainų studijų atrankos konkurse, turi teisę Atrankos komisijos pirmininkui pateikti motyvuotą užklausą dėl atrankos konkurso rezultatų išaiškinimo per 5 darbo dienas po atrankos konkurso rezultatų paskelbimo dienos. Išnagrinėjęs prašymo motyvus per 5 darbo dienas, Atrankos komisijos pirmininkas gali prašymą atmesti, pateikdamas motyvuotą paaiškinimą, arba panaikinti sprendimą ir organizuoti naują Atrankos komisijos posėdį. 

 

Išvykus

Studentai, išvykę į “Erasmus+” ir “Dvišalių mainų” studijas, turi:

 Galutinai suderinti ir pilnai pasirašyti studijų sutartį. Studijų sutarties pakeitimai galimi per mėnesį nuo studijų pradžios, jie turi būti suderinti ir pasirašyti priimančiojo ir siunčiančiojo universiteto per Mobility Online sistemą (During the Mobility – Changes). 

Studentai, norintys pratęsti “Erasmus+” ir “Dvišalių mainų” studijas, turi:

 1. Susisiekti su savo fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi ir pateikti prašymą.
 2. Pateikti patvirtinimą iš fakulteto, leidžiantį pratęsti studijų laikotarpį užsienio universitete, ir patvirtinimą iš priimančio universiteto (Letter of Acceptance) apie priėmimą studijuoti dar vieną semestrą KTU tarptautinių ryšių koordinatoriui.
 3. Suderinti su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi būsimo semestro studijų modulius ir papildyti studijų sutartį per Mobility Online (During the Mobility – Prologation).
 4. Užpildyti prašymą dėl leidimo pratęsti dalines studijas kitoje aukštojoje mokykloje (AIS).
 5. Pasirašyti finansinės sutarties pakeitimą per Mobility Online sistemą.

Jei po studijų užsienyje norite vėl apsigyventi KTU bendrabutyje, vietą galite rezervuoti iš anksto  Bendrabučių rezervacijos sistemoje  nuo gruodžio 1 d. iki 15 d. (pavasario semestrui) ir nuo birželio 1 d. iki 15 d. (rudens semestrui). Daugiau informacijos rasite Vietos bendrabutyje skyrimo tvarkos apraše. Dėl papildomų klausimų kreipkitės į Bendrabučių grupę. 

Daug naudingos informacijos taip pat galite rasti KTU Pre – departure guide leidinyje. 

 

Grįžus

Studentai, grįžę po “Erasmus+” ir “Dvišalių mainų” studijų, turi:

1. Į Mobility Online sistemą įkelti: 

  • Oficialiai pasirašytą ir antspaudu patvirtintą išbūto laiko pažymą ir pristatyti originalą KTU tarptautinių ryšių koordinatoriui. 
  • Akademinės pažymos su išlaikytų modulių įvertinimais ir kreditais kopiją. 

2. Fakultete pateikti prašymą dėl studijų tęsimo KTU (AIS) ir kartu su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi užpildyti Studijų rezultatų įskaitymo kortelę. 

3. Užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami pasibaigus dalinių studijų laikotarpiui. 

Studentui atsiskaičius už dalines studijas išmokamas stipendijos likutis. Studijoms sutrumpėjus daugiau nei 5 dienomis stipendija yra perskaičiuojama ir išmokama pagal realiai išbūtą laiką. 

Dalinių studijų rezultatai neįtraukiami į studijų pasiekimų lygmens nustatymą. Jie taip pat nepervedami į Universitete naudojamą vertinimo sistemą. 

 

Finansinė parama

„Erasmus+“ stipendija studijoms

Sėkmingai sudalyvavęs Erasmus+ atrankoje, gali pretenduoti į Erasmus+ stipendiją. Stipendijos dydis priklauso nuo priimančiosios šalies. ERASMUS+ stipendija yra dalinė, t.y., nepadengia visų pragyvenimo išlaidų, todėl visi išvykstantys studentai privalo turėti papildomų lėšų. Fiksuota kelionės išlaidų kompensacija yra skiriama tik studentams vykstantiems į IV grupės šalis. 

 

Šalių grupė  Stipendijos dydis  Programos šalys 
I  600 € /mėn.  Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija 
II  600 € /mėn.  Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 
III  540 € /mėn.  Bulgarija, Kroatija,  Čekija, Estija, Vengrija Latvija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija. 
  Stipendijos dydis  Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės 
IV  700 € /mėn. + kelionės išlaidų kompensacija** 

Šalys partnerės (Regionai Nr. 1-4, 6-13)* 

* Šalys partnerės (Regionai Nr. 1-4, 6-13) nurodytos Europos Komisijos patvirtintame programos „Erasmus+“ vadove https://erasmus-plius.lt/programa/programos-vadovas/ 

 

  

**Kelionės atstumas  Suma  Ekologiškos kelionės – Suma 
Nuo 10 iki 99 KM:  23 EUR vienam dalyviui   
Nuo 100 iki 499 KM:  180 EUR vienam dalyviui  210 EUR vienam dalyviui 
Nuo 500 iki 1999 KM:  275 EUR vienam dalyviui  320 EUR vienam dalyviui 
Nuo 2000 iki 2999 KM:  360 EUR vienam dalyviui  410 EUR vienam dalyviui 
Nuo 3000 iki 3999 KM:  530 EUR vienam dalyviui  610 EUR vienam dalyviui 
Nuo 4000 iki 7999 KM:  820 EUR vienam dalyviui   
8000 KM ar daugiau:  1500 EUR vienam dalyviui   

Pastaba: „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos. 

Minimalus studijų laikotarpis, kuriam gali būti skiriama “Erasmus+” stipendija, yra 2 mėnesiai. 

Stipendijos suma nustatoma mobilumo mėnesių skaičių padauginus iš mėnesio stipendijos. Nepilnų mėnesių atveju stipendija apskaičiuojama dienų skaičių padauginus iš  1/30 mėnesio stipendijos. 

“Erasmus+” stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą. 90% stipendijos pervedama prieš išvykimą, 10% sugrįžus ir atsiskaičius už studijas. 

Stipendija skiriama kaip priedas prie universiteto ar kitų skiriamų stipendijų, t. y. studijų užsienyje metu nacionalinių stipendijų, įmokų ir paskolų mokėjimas nenutraukiamas. Studentai taip pat privalo mokėti įprastus akademinius mokesčius savo šalies arba šalies, kurioje studijuoja, institucijai ir vykdyti kitas sąlygas, numatytas studento studijų sutartyje. 

Atrankoje dalyvavę, tačiau ES dotacijos negavę studentai gali gauti nulinę “Erasmus+” stipendiją. Tokiu atveju jie yra programos dalyviai, atitinka visus studentų mobilumo kriterijus ir naudojasi visais “Erasmus+” studentams teikiamais pranašumais. Jie gali gauti regioninę, nacionalinę arba kitos rūšies stipendiją mobilumo išlaidoms padengti. Visi “Erasmus+” programos reikalavimai, išskyrus stipendijos skyrimą, yra privalomi ir “nulinės stipendijos” studentams. 

Studentai taip pat gali kreiptis dėl papildomos finansinės paramos, daugiau informacijos galima rasti čia. 

„Erasmus+“ stipendija trumpalaikiam mobilumui 

Sėkmingai sudalyvavę Erasmus+ atrankoje, gali pretenduoti į Erasmus+ stipendiją. Stipendijos dydis priklauso nuo suplanuoto mobilumo laikotarpio. ERASMUS+ stipendija yra dalinė, t.y., nepadengia visų pragyvenimo išlaidų, todėl visi išvykstantys studentai privalo turėti papildomų lėšų.  

Stipendijos dydis  Laikotarpis 
70 €/d.   1-14 d. 
50 €/d.  15-30 d. 

 

Papildomai gali būti finansuojama iki 2 kelionės dienų arba iki 4 kelionės dienų vykstant aplinkai mažiau taršia transporto priemone pateikus kelionę įrodančius dokumentus. 

Studentai taip pat gali kreiptis dėl papildomos finansinės paramos, daugiau informacijos galima rasti čia. 

Studentų mainai studijoms pagal dvišalius susitarimus

Studentai, atrinkti vykti į dalines studijas užsienyje pagal dvišalius susitarimus, gali gauti universiteto skiriamą judumo stipendiją. Skiriama stipendija yra dalinė, t.y., nepadengia visų pragyvenimo išlaidų, todėl visi išvykstantys studentai privalo turėti papildomų lėšų. 

 

Judumo stipendiją sudaro: 

1) lėšos pragyvenimo išlaidoms – 700 EUR/mėn.; 

2) lėšos kelionės išlaidoms – pagal 6 atstumų kategorijas: 

Kelionės atstumas  Suma 
Nuo 100 iki 499 km:  180 EUR vienam dalyviui 
Nuo 500 iki 1999 km:  275 EUR vienam dalyviui 
Nuo 2000 iki 2999 km:  360 EUR vienam dalyviui 
Nuo 3000 iki 3999 km:  530 EUR vienam dalyviui 
Nuo 4000 iki 7999 km:  820 EUR vienam dalyviui 
8000 km arba daugiau:  1500 EUR vienam dalyviui 

Pastaba: „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos. 

Stipendijos suma nustatoma mobilumo mėnesių skaičių padauginus iš mėnesio stipendijos. Nepilnų mėnesių atveju stipendija apskaičiuojama dienų skaičių padauginus iš  1/30 mėnesio stipendijos. 

Stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą. 90% stipendijos pervedama prieš išvykimą, 10% sugrįžus ir atsiskaičius už studijas. 

Stipendija skiriama kaip priedas prie universiteto ar kitų skiriamų stipendijų, t. y. studijų užsienyje metu nacionalinių stipendijų, įmokų ir paskolų mokėjimas nenutraukiamas. Studentai taip pat privalo mokėti įprastus akademinius mokesčius savo šalies arba šalies, kurioje studijuoja, institucijai ir vykdyti kitas sąlygas, numatytas studento studijų sutartyje. 

 

Dokumentai

“Erasmus+” studijos 

Dokumentai atrankai 

 • Akademinė pažyma išvykstantiems į dalines studijas užsakoma per AIS. 
 • Užsienio kalbos, kuria žadama studijuoti, žinių lygį patvirtinantis dokumentas. 

Dokumentai įkeliame į Mobility Online sistemą pildant paraišką atrankų metu. 

Prieš išvykstant 

Grįžus 

Studentų mainai studijoms pagal dvišalius susitarimus 

Dokumentai atrankai 

 • Užsienio kalbos, kuria žadama studijuoti, žinių lygį patvirtinantis dokumentas. 

Dokumentai įkeliame į Mobility Online sistemą pildant paraišką atrankų metu. 

Po atrankos 

Prieš išvykstant 

 • Dalinių studijų planas 
 • Prašymas dėl dalinių studijų užpildomas AIS 
 • Sveikatos draudimas visam mobilumo laikotarpiui keliama į Mobility Online sistemą. 

Grįžus 

 

D.U.K

Į studijas pagal „Erasmus+“ programą galima vykti kelis kartus, kol išnaudojamas leistinas 12 mėn. laikotarpis (bendrai su Erasmus+ praktika). Kiekvienoje studijų pakopoje šis laikotarpis yra skaičiuojamas iš naujo.

Į dalines studijas galima vykti rudens arba pavasario semestro metu. Į mainų studijas negali vykti pirmojo kurso bakalauro studentai ir baigiamojo semestro studentai. 

Dvišaliai susitarimai – tai KTU ir užsienio universiteto susitarimai bendradarbiauti ir vykdyti studentų akademinius mainus. Tai puiki galimybė studentams, norintiems semestrą ar du mokytis Kinijoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje, Taivane, Indijoje, Indonezijoje, Kanadoje ir t.t. Bendradarbiavimo sutartis studentams garantuoja nemokamą mokslą priimančiame universitete. Pragyvenimo išlaidoms padengti studentas gali gauti judumo stipendiją, kurią atrankos konkurso metu skiria Judumo stipendijų skyrimo komisija

2014 m. Erasmus+ programa buvo išplėsta ir studentams atsirado nauja galimybė vykti vieno semestro studijoms į šalis partneres (ne ES šalis): Vakarų Balkanų šalis, Pietines Viduržemio jūros regiono šalis, Rytų partnerystės šalis, Azijos šalis, Centrinės Azijos šalis, Lotynų Amerikos ir kitas šalis partneres, su kurių aukštojo mokslo institucijomis KTU yra pasirašęs tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį. 

Paraiškos teikiamos ir atrankos  į dalines Erasmus+ studijas organizuojamos du kartus per metus. Atranka kitų mokslo metų rudens semestro studijoms vykdoma einamųjų metų kovo mėn. (paraiškų teikimas – vasarį), atranka  pavasario semestro studijoms vyksta tų pačių mokslo metų rugsėjį – spalį (paraiškų teikimas – rugsėjį). 

Geri akademiniai rezultatai (minimalus baigtų semestrų pažymių vidurkis pagal Erasmus+ programą – 6,5 balo), išvykstantiems pagal dvišalių mainų programą  – 7,5 balo); geros kalbos, kuria vyks studijos, žinios (B2 arba aukštesnis lygis); studijų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje atitikimas studijų programai KTU; stipri motyvacija studijuoti pasirinktoje užsienio aukštojo mokslo institucijoje. Studentas, turintis skolų, į dalines studijas išvykti negali. 

Instrukciją paraiškos pildymui galite rasti čia. Kilus papildomiems klausimams kreipkitės į KTU tarptautinių akademinių mainų specialistą arba fakulteto tarptautinių ryšių koordinatorių, 

Pagrindiniai pasirinkimo kriterijai – kalba, kuria vyksta paskaitos, ir studijų programų suderinamumas. Tarp populiariausių šalių, į kurias vyksta KTU studentai, yra Skandinavijos šalys, Čekija, Vokietija, Ispanija. 

Išvykimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 mėn. ir ne ilgesnis nei 12 mėn. Studijų trukmė priklauso nuo studento pasirinktos studijų vietos. Paprastai pagal “Erasmus+” programą studentai išvyksta studijoms vienam semestrui, bet yra tokių universitetų, kur būtina vykti vieneriems metams. Išvykus rudens semestrą, studijas galima pratęsti į pavasario semestrą. 

Ne, nėra privaloma pasirinkti 3 universitetus, tačiau norint padidinti savo galimybes  būti atrinktam, rekomenduojame į paraišką įtraukti 2-3 institucijas. Studentas, kuris buvo atrinktas vykti į pasirinktą universitetą, po atrankos gali keisti priimančią instituciją ir rinktis kitą universitetą, kuriame po atrankos yra likusių laisvų vietų. 

Studentai privalo patys susirasti dokumentų pateikimo užsienio universitetams tvarką ir pateikimo terminus. Datas, iki kada užsienio universitetai priima dokumentus, galima rasti universitetų partnerių interneto svetainėse. 

Pradinis šio dokumento variantas pildomas kartu su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi ir siunčiamas su kartu “Erasmus+” paraiškos dokumentais priimančiajam universitetui. Studentai, vykstantys į Erasmus+ programos šalis, pildo elektroninę studijų sutartį per Mobility Online sistemą. Studentai, vykstantys į Erasmus+ šalis partneres, pildo popierinę studijų sutartį, kurios formą gauna Word formatu ir pasirašytą turi įkelti į Mobility Online sistemą. Nuvykus į užsienio universitetą, per pirmąjį studijų mėnesį šį dokumentą galima pakoreguoti. 

Kartu su studijų programos vadovu turite atidžiai peržiūrėti ir pasirinkti priimančiosios užsienio institucijos modulius. Bendra modulių suma turi sudaryti 30 ECTS kreditų. Užskaityti ir įtraukti į diplomo priedą bus galima tik tuos modulius, kurie buvo iš anksto suderinti ir atitinka studijų programą. Moduliai turi būti įvertinti pažymiu (pažymiai gali būti išreikšti raidėmis). Kai kurie užsienio universitetai naudoja „pass“/“fail“ sistemą. Jei studijuoji magistrantūroje, užsienio institucijoje taip pat privalai rinktis modulius iš magistrantūros programos. Magistrantų išklausyti bakalauro lygio moduliai negali būti užskaityti. 

“Erasmus+” stipendija skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas: t. y. kelionės, draudimo bei pragyvenimo išlaidas (pvz., bendrabučio mokesčius), tačiau gali nepadengti visų studijų užsienyje išlaidų. Todėl vykstant studijuoti būtina turėti papildomų lėšų. Kiek reikės papildomų lėšų, priklauso nuo pragyvenimo šalyje lygio ir nuo asmeninių kiekvieno studento įpročių ir poreikių. 

Neišbuvus viso semestro ir neišlaikius egzaminų “Erasmus+” studijos nebūtų užskaitomos ir reikėtų grąžinti visą išmokėtą stipendiją. Sutrumpėjus mobilumo laikotarpiui daugiau kaip 5 dienas (laikotarpis negali būti trumpesnis nei 2 mėn.), perskaičiuojama stipendija bei sumažinama stipendijos dalis, išmokama grįžus po mainų. 

Jeigu patvirtintas mobilumo laikotarpis yra trumpesnis nei tas, kuris yra nurodytas finansinėje sutartyje, stipendija yra perskaičiuojama iš naujo, atsižvelgiant į pakeistas datas. Jeigu patvirtintas mobilumo laikotarpis yra ilgesnis nei tas, kuris yra nurodytas finansinėje sutartyje, universitetas gali arba keisti finansinę sutartį, atsižvelgiant į ilgesnę trukmę, su sąlyga, kad yra nepanaudotų lėšų mobilumo veikloms ir galima skirti dalyviui paramą papildomoms dienoms; arba susitarti su studentu, kad papildomos dienos bus laikomos laikotarpiu, kuriam taikoma „nulinė stipendija“. 

Pagal „Erasmus+“ programos taisykles visi (išskyrus studentus, kurių gimtąją kalba dėstomi moduliai priimančiame universitete) mobilumo veiklose dalyvaujantys studentai privalo įsivertinti užsienio kalbos žinias internetu. OLS (angl. online language support) yra internetinės kalbinės paramos priemonė. OLS testai ir kalbos kursai suteikia galimybę įvertinti ir patobulinti savo užsienio kalbos, kurią vartosite studijuodami užsienyje, įgūdžius, taip pat ir vietinės kalbos įgūdžius. Testo rezultatai nedaro jokios įtakos atrankos rezultatams ir dalyvavimui programoje bei anksčiau įgytų užsienio kalbos žinias patvirtinančių dokumentų galiojimui. 

Grįžęs studentas pateikia priimančiojo universiteto išduotą akademinę pažymą su išlaikytų modulių įvertinimais ir kreditais. Be išlygų įskaitomi tik tie moduliai, kurie buvo suderinti ir įtraukti į studijų sutartį ir jos papildymus. 

 

Kontaktai

Studentų info centras 

Dovilė Tranauskaitė
Išvykstančių studentų mobilumo specialistė (studijoms)
erasmus@ktu.lt
Priėmimo valandos:
I, III, IV 13:00 – 17:00
V 13:00 – 15:45
Studentų g. 50, LT-51368, Kaunas 

Prašymai dėl asmens formalaus priskyrimo jautriosioms bendruomenės narių grupėms teikiami elektroniniu paštu adresu: wellbeing@ktu.lt.