V. Abromaičio daktaro disertacijos „Metoprololio adsorbcijos, desorbcijos ir biodegradacijos dinamika biologiškai aktyvių anglių sistemose“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Vytautas Abromaitis, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T

Mokslinis vadovas: doc. dr. Viktoras Račys (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T).

Mokslinis konsultantas: doc. dr. Roel Meulepas (Wetsus, Europos darnių vandens technologijų kompetencijos centras, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T).

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T) – pirmininkas,
prof. dr. Kęstutis Baltakys (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T),
doc. dr. Martijn Bijmans (Wetsus, Europos darnių vandens technologijų ekscelencijos centras, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T),
prof. dr. Linas Kliučininkas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T),
doc. dr. Mindaugas Rimeika (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Biologiškai aktyvuotos anglys (BAA) geriamajam vandeniui paruošti ir susidariusioms nuotekoms valyti naudojamos daugelį metų. Tačiau iki šiol nėra aiškiai aprašyta, kaip kontroliuoti patį valymo procesą ir jį įtakojančius veiksnius, ypač tuo atveju, kuomet valomas sunkiai biologiškai skylančiomis farmacinėmis medžiagomis užterštas vanduo.
Pirmojoje disertacijos dalyje aprašomi sunkiai biologiškai skylančios farmacinės medžiagos metoprololio adsorbcijos, desorbcijos ir biodegradacijos procesai, bei kaip juos įtakoja lengvai biologiškai skylantis organinis junginys acetatas. Antrojoje dalyje aptariami rezultatai, gauti laboratorinių tyrimų su BAA reaktoriais metu. Šių tyrimų metu buvo įvertinta aktyvintosios anglies paviršiaus šiurkštumo ir reaktoriuje esančios suspensijos maišymo intensyvumo įtaka aktyvintosios anglies bioregeneracijai, bei metoprololio šalinimo efektyvumui. Trečiojoje dalyje įvertinama aktyvintosios anglies savybių įtaka metoprololio adsorbcijai ir desorbcijai. Ypatingas dėmesys skiriamas adsorbcijos–desorbcijos histerezei, bei jos įtakai BAA sistemos veikimo efektyvumui ir aktyvintosios anglies bioregeneracijai.
Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
free online course

vasario 15 d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73 g., 402 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku