D. Davidovičienės daktaro disertacijos „Skirtingos struktūros sintetinių dvibazių kalcio hidrosilikatų adsorbcinės savybės, terminis stabilumas ir jų taikymas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Domantė Davidovičienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005

Mokslinis vadovas: prof. dr. Kęstutis Baltakys (Kauno technologijos universitetas, Technologijos mokslai, Chemijos inžinerija, T005)

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005) – pirmininkas
prof. dr. Rimvydas Kaminskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
prof. habil. dr. Aivaras Kareiva (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)
doc. dr. Jolanta Rousseau (Artua universitetas, Prancūzija, gamtos mokslai, chemija, N003)
prof. dr. Eugenijus Valatka (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)

Disertacijos gynimas vyko Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio bibliotekoje, salėje M7 (Studentų g. 48 – M7, Kaunas)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

Anotacija:

Paviršinio ir gruntinio vandens tarša sunkiaisiais metalais yra pripažinta svarbia aplinkos problema, sukelianti pavojų gyvybei, sveikatai ir užima vieną iš pirmaujančių vietų tarp kitų ekologinių problemų, tokių kaip: pesticidai, rūgštieji lietūs, naftos išsiliejimai, cheminės trąšos. Sunkieji metalai yra ilgalaikiai teršalai, besikaupiantys žemės plutoje, akmenyse, dirvožemyje, vandenyje, atmosferoje bei biosferoje, ir kai kuriais atvejais jie gali kauptis iš natūralių arba antropogeninių šaltinių, tačiau gamtiniu būdu negalintys iš jų pasišalinti. Todėl vienas iš būdų metalus pašalinti iš aplinkos – juos adsorbuoti naudojant sintetinius ar gamtinius adsorbentus, tačiau gamtinės kilmės medžiagų panaudojimą adsorbcijos procesuose riboja šių junginių savybių nevienodumas. Šiuo metu pripažįstama, kad gaminami specialios paskirties adsorbentai yra efektyvesni, nes keičiant sintezės sąlygas galima valdyti šių medžiagų tekstūrą, struktūrą ir savybes. Disertacija skirta ištirti netvarkingos ir tvarkingos struktūros susintetintų kalcio hidrosilikatų (CaO/SiO2 = 1,5) bandinių adsorbcijos kinetinius parametrus Cu2+, Co2+ ir Cr3+ jonams, jų terminį stabilumą bei katalizinį aktyvumą. Disertacijoje apskaičiuota susintetintų kalcio hidrosilikatų bandinių adsorbcijos geba Cu2+, Co2+ ir Cr3+ jonams, ištirtas sintetinių adsorbentų bandinių su įsiterpusiais minėtais metalų jonais terminis stabilumas 25–1000 °C temperatūros intervale, bei nustatyta šių bandinių panaudojimo galimybė adsorbentų / katalizatorių gamyboje.

16 rugsėjo d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio biblioteka, salė M7 (Studentų g. 48 – M7, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!