U. Tsiko daktaro disertacijos „Benzantrono ir pirimidino-5-karbonitrilo darinių kaip organinių spinduolių sintezė ir savybės“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Uliana Tsiko, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)

Mokslinis konsultantas: dr. Rasa Keruckienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Petras Rimantas Venskutonis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005) – pirmininkas
prof. dr. Valeriy Yashchuk (Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina, gamtos mokslai, fizika, N002)
prof. dr. Rasa Pauliukaitė (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, fizika, N002)
prof. dr. Ramunė Rutkaitė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
prof. dr. Virgilijus Valeika (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)

Disertacijos gynimas vyko Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnyje, Posėdžių kambaryje (K.Baršausko g. 59 – A228, Kaunas)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

Anotacija:

Organinių spinduolių tobulinimas yra būtinas siekiant sukurti efektyvius organinius liuminescuojančius prietaisus. Siekiant gauti spinduolius su specialiomis savybėmis būtina kruopčiai parinkti jų komponentus – donorinius ir akceptorinius fragmentus. Disertacija skirta naujų  spinduolių, sudarytų iš donorinių ir akceptorinių (benzantrono bei pirimidino karbonitrilo) fragmentų sintezei, tyrimams bei takymams organiniuose šviesos dioduose (OLED) bei deguonies jutikliuose. Įvertinta donorinių fragmentų stiprumo įtaka fotofizikinėms, elektrocheminėms bei terminėms naujų junginių savybėms. Nustatyta, kad karbazolo ir benzantrono dariniai pasižymi mechanochromine liuminescencija. Fentiazinil- arba fenoksazinilpakeisti benzantronai apibūdinti kaip perspektyvūs kandidatai deguonies jutiklių konstravimui. Nustatyta, kad nauji spinduoliai, susidedantys iš akceptorinių pirimidino karbonitrilo fragmentų ir donorinių karbazolil bei tret-butilkarbazolilgrupių pasižymi termiškai aktyvinama uždelstaja fluorescencija. Pademonstruotas jų tinkamumas efektyviems žydriems OLED bei deguonies jutikliams. Pirmą kartą susintetinti pirimidino karbonitrilai turintys trifenilamino bei fenilkarbazolilpakaitus panaudoti kaip mėlynų bei žalių fluorescencinių OLED spinduoliai bei kaip oranžinių-raudonų OLED, paremtų termiškai aktyvinama uždelstaja fluorescencija, matricos. Pastarųjų prietaisų išorinis kvantinis efektyvumas siekia 20%.

13 rugsėjo d. 10:00

Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnis, Posėdžių kambarys (K.Baršausko g. 59 - A228, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!