E. Gudelio daktaro disertacijos „Naujų 4-aminosviesto rūgšties (GABA) analogų sintezė ir struktūros tyrimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Emilis Gudelis, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: gamtos mokslai, chemija, N003

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Algirdas Šačkus (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)

Chemijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003) – pirmininkas
vyresn. m. d. dr. Marytė Daškevičienė (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)
vyr. m. d. dr. Linas Labanauskas (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija, N003)
doc. dr. Jolanta Rousseau (Artua universitetas, Prancūzija, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
dr. Ingrida Tumosienė (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas) ir internete: E. Gudelio el. disertacija (PDF)

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73-402, Kaunas)

 

Anotacija: Disertacijoje pateikiamas paprastas ir efektyvus naujų heterociklinių aminorūgščių darinių, turinčių azetidino žiedą, sintezės būdas. Tyrimai pirmiausia orientuoti į dvi pagrindines kryptis: naujų α- ir β-pakeistų [1-(tert-butoksikarbonil)azetidin-3-il]acto rūgščių ir esterių kūrimą. Tokios aminorūgštys ir jų dariniai pasižymi vertingomis savybėmis kaip GABA izosteriai, naujos konformaciškai suvaržytos struktūros aminorūgštys ir statybiniai blokai, kurie gali būti naudojami kaip potencialiai biologiškai aktyvios medžiagos, taip pat DNR koduotų peptidų bibliotekoms kurti. Sukurtos veiksmingos ir efektyvios α- ir β-pakeistų [1-(tret-butoksikarbonil)azetidin-3-il]acto rūgščių ir esterių gavimo metodikos. Siekiant gauti β-pakeistų [1-(tret-butoksikarbonil)azetidin-3-il]acto rūgščių metilo esterius, taikyta efektyvi ir nebrangi dviejų etapų sintezė. Pirmajame etape gautas α,β-nesotus esteris tret-butil-3-(2-metoksi-2-oksoetilideno)azetidin-1-karboksilatas, kuris toliau modifikuotas naudojant komerciškai prieinamus alifatinius ir aromatinius N-heterociklinius junginius. Vienas konkretus junginys tret-butil-3-(4-brom-1H-pirazol-1-il)-3-(2-metoksi-2-oksoetil)azetidin-1-karboksilatas buvo toliau modifikuojamas taikant Suzuki-Miyaura kryžminio jungimo reakciją, naudojant komerciškai prieinamas aromatines ir heteroaromatines boro rūgštis. Siekiant gauti enantiomeriškai grynas α-pakeistas [1-(tret-butoksikarbonil)azetidin-3-il]acto rūgštis, taikyta 6 etapus apimanti sintezės metodika. Pradedant nuo α-alkilintų fosfonatų, kurie buvo paversti į racemines α-pakeistas [1-(tret-butoksikarbonil)azetidin-3-il]acto rūgštis per 3 stadijas. Vėliau raceminės α-substituotos [1-(tret-butoksikarbonil)azetidin-3-il]acto rūgštys buvo modifikuotos Evano chiraliniais pakaitais ir gauti diastereomerai buvo atskirti naudojant kolonėlinę chromatografiją. Tada optiškai gryni diastereomerai buvo oksiduojami naudojant LiOH ir H2O2 ir buvo gautos enantiomeriškai grynos α-substituotos [1-(tret-butoksikarbonil)azetidin-3-il]acto rūgštys.

18 birželio d. 09:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73-402, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!