E. Klumbytės daktaro disertacijos „Savivaldybės gyvenamųjų pastatų ūkio valdymo modelio sukūrimas ir pritaikymas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Eglė Klumbytė, Kauno technologijos universitetas,

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T

Mokslinis vadovas:
prof. dr. Raimondas Bliūdžius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T), 2013-2017;
prof. habil. dr. Vytautas Stankevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T), 2010-2013.

Statybos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Andrius Jurelionis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T) – pirmininkas,
dr. Karolis Banionis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T),
dr. Vida Malienė (Liverpulio John Moores universitetas, Jungtinė Karalystė, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija 04T),
prof. dr. Danutė Vaičiukynienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T),
doc. dr. Tatjana Vilutienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T).

Su disertacija galima susipažinti  Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) bibliotekoje.

Anotacija:
Lietuvos savivaldybėse sprendimai statyti ar pirkti gyvenamuosius pastatus dažnai priimami neįvertinus esamo pastatų ūkio optimizavimo ar nuomos  galimybių. Tai rodo, kad savivaldybių pastatų ūkiui valdyti trūksta strateginio valdymo įrankių: pastatų tinkamumo priskirtoms funkcijoms vykdyti vertinimo sistemos, pastatų techninių ir funkcinių rodiklių stebėsenos ir vertinimo metodikos bei pastatų klasifikavimo, duomenų apie šiuos pastatus kaupimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo dėl šio turto naudojimo modelio.
Darbo tikslas – sukurti metodiką savivaldybių gyvenamųjų pastatų ūkiui valdyti. Jam pasiekti sukurtas savivaldybių gyvenamųjų pastatų ūkio valdymo modelis, kuris apima pastatams keliamų reikalavimų sistemą, pastatų atitikties numatytiems reikalavimams įvertinimą, pastatų reitingavimą pagal atitiktį nustatytiems reikalavimams ir sprendimų priėmimo dėl turto valdymo alternatyvų vertinimą. Sudaryta kriterijų sistema savivaldybių gyvenamiesiems pastatams vertinti pagal statybos norminių dokumentų, savivaldybės priskirtų funkcijų ir viešojo administravimo reikalavimus bei nustatyti pastatų atitikties šiems reikalavimams reikšmingumai.
Modelis praktiškai pritaikytas Kauno miesto savivaldybės socialinio būsto pastatams įvertinti. Jo tinkamumą prioritetinei alternatyvų eilei formuoti pagrindžia gauti objektyvūs pastatų įvertinimo kokybiniai rodikliai, jų apdorojimas taikant pripažintus analizės metodus, ekonominiai skaičiavimai, gautų vertinimo rezultatų tinkamumas naudoti priimant pastatų tinkamumo konkrečioms funkcijoms vykdyti sprendimus.

Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
download udemy paid course for free
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku