J. Krauledaitės daktaro disertacijos „Pluoštinės sudėties įtaka erdvinių skersinių mezginių mechaninio atsparumo savybėms“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Julija Krauledaitė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Technologijos mokslai, medžiagų inžinerija (T008)

Mokslinis vadovas: doc. dr. Kristina Ancutienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T 008)

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

  • prof. dr. Daiva Mikučionienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T 008) – pirmininkė;
  • prof. dr. Virginija Daukantienė (Kauno technologijos universitetas,
    technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T 008);
  • prof. habil. dr. Małgorzata Matusiak (Lodzės technikos universitetas, Lenkija, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T 008);
  • prof. dr. Rimvydas Milašius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T 008);
  • dr. Sandra Varnaitė-Žuravliova (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
    Fizinių ir technologijos mokslų centras, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, LT-44239 Kaunas, Lietuva) ir internete: Julijos Krauledaitės disertacija (PDF)

Disertacija bus ginama viešame Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo tarybos posėdyje 2024 m. kovo 1 d. 10 val. Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje.

Anotacija: Daktaro disertacijoje nagrinėjama pluoštinės sudėties įtaka erdvinių (3D) skersinių mezginių atsparumui mechaniniam poveikiui: įpjovimui, pradūrimui, abrazyviniam dilinimui, plėšimui. 3D skersiniai mezginiai sudaryti iš išorinio, apatinio ir jungiamojo sluoksnių. Erdvinių mezginių projektavimui parinkti didelės molekulinės masės polietilenas (HMWPE), plieninės gijos, bazaltas, kurie skirti pagerinti 3D skersinio mezginio atsparumą mechaniniam poveikiui, poliesteriniai siūlai naudoti apatiniame sluoksnyje siekiant mezginiui suteikti geresnį dėvėjimo patogumą ir galimybę tiesiogiai kontaktuoti su oda, o poliamidiniai siūlai naudoti sujungiant išorinį ir apatinį sluoksnius. Tyrimams suprojektuotos skirtingos mezginių grupės, kurios skirtos tiesioginiam sąlyčiui su oda ir kai tiesioginio sąlyčio nėra. Daktaro disertacijoje statistiškai reikšmingiems tyrimų rezultatams sudaryti matematiniai modeliai, kurie leidžia prognozuoti 3D skersinio mezginio atsparumo mechaniniam poveikiui savybių kitimo dėsningumus, kai išoriniame arba išoriniame ir apatiniame sluoksniuose naudojami skirtingi HMWPE, bazalto ir plieninių gijų kiekiai. Nustatyta, jog 3D skersinio mezginio struktūra su skirtingais HMWPE, bazalto ir plieno gijų kiekiais užtikrina aukščiausius atsparumo mechaniniam poveikiui lygius pagal EN 388. Remiantis  eksperimentinių tyrimų rezultatais, pateiktos 3D skersinių mezginių, skirtų apsaugai nuo mechaninio poveikio, projektavimo rekomendacijos. Daktaro disertacijoje pateikti moksliniai tyrimai ir jų apibendrinimai reikšmingai prisideda prie platesnio 3D skersinio mezginio struktūros ir bazalto pluošto taikymo asmeninėse apsaugos priemonėse nuo mechaninio poveikio.

1 kovo d. 10:00

K. Donelaičio g. 73-402, LT-44249 Kaunas, Lietuva.

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!