S. Inokaitytės-Šmagarienės daktaro disertacijos „Politinių partijų požiūriai į Europos integraciją: Lietuvos atvejo analizė 1992-2016 m.“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Solveiga Inokaitytė-Šmagarienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S

Mokslinis vadovas – prof. dr. Algis Krupavičius (Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S).

Politikos mokslų krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:

prof. dr. Gediminas Vitkus (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S) – pirmininkas,
dr. Raimondas Ibenskas (Sautamptono universitetas, Didžioji Britanija, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S),
prof. dr. Mindaugas Jurkynas (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S),
prof. dr. Vaidutis Laurėnas (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S),
prof. dr. Saulius Pivoras (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S).  

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Vytauto Didžiojo universiteto (V. Putvinskio g. 23, Kaunas), Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (Šilo g. 5A, Vilnius) ir Klaipėdos universiteto (K. Donelaičio a. 3, Klaipėda) bibliotekose.

Anotacija:

Disertacijoje keliami tokie klausimai: kaip Lietuvoje formavosi ir keitėsi Europos integracijos idėja; kokie veiksniai buvo svarbiausi Lietuvai stojant į Europos Sąjungą; ką dabar Lietuvai reiškia Europos Sąjunga ir kaip įsivaizduojama jos ateitis? Atsižvelgiant į tai, kad politinės partijos yra viena svarbiausių jungčių tarp nacionalinio ir europinio lygmens politikos – jų pagalba užtikrinamas valstybės interesų atstovavimas europinėje erdvėje ir formuojama viešoji nuomonė apie ES, į šiuos klausimus galima atsakyti analizuojant Lietuvos partijų nuostatų retrospektyvą kelių dešimtmečių laikotarpyje. Tyrimo tikslas –  paaiškinti, kaip formavosi Lietuvos partijų požiūriai į Europos integraciją, analizuojant jų raišką ir kaitą politiniame diskurse dviejų dešimtmečių laikotarpyje. Pagrindiniais duomenų šaltiniais pasirinkus partijų rinkimų programas, disertacijoje nustatyta kiekybinė Europos integracijos temos aprėptis ir intensyvumas bei atskleista Lietuvos partijoms būdinga Europos integracijos samprata, kurioje persipina trys Europos integracijos diskursai – tai pragmatinis – nacionalinis, federacinės Europos ir post-nacionalinės sąjungos. Taip pat apibrėžtos vidaus ir išorės politikos sąlygos, lemiančios partijų požiūrius į Europos integraciją, tarp kurių svarbiausios buvo partijos santykis su valdžia (valdžios/opozicinė),  jų ideologinė kryptis, gautas balsų skaičius per rinkimus ir šalies saugumo aplinkos vertinimas.

 

kovo 7 d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73 g., 402 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku