T. Varghese daktaro disertacijos „Lyderystės bruožų ir iššūkių, susijusių su moterų politinių galių suteikimu Pančajato Radžo institucijose Indijos Keralos valstijoje, analizė“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Titty Varghese, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, politikos mokslai, S002

Mokslinis vadovas: prof. dr. Eglė Butkevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai, S002)

Politikos mokslų mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Irmina Matonytė (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, socialiniai mokslai, politikos mokslai, S002) – pirmininkė
doc. dr. Usha Kottookunnel Bhaskaran (Jawaharlal Nehru Universitetas, Indija, socialiniai mokslai, politikos mokslai, S002)
prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007)
prof. dr. Vaidas Morkevičius (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai, S002)
doc. dr. Aurelija Novelskaitė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S005)

Disertacijos gynimas vyko Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio bibliotekoje, salėje M7 (Studentų g. 48 – M7, Kaunas)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

Anotacija:

Moterų politinis įgalinimas laikomas visuomenės vystymosi pagrindu, tačiau jis kelia daug iššūkių, ypač tokiose besivystančiose šalyse kaip Indija. Mahatma Gandis pasisakė už decentralizavimo sistemą kaimuose ir vietos lygmeniu, kad moterys Indijoje įgytų daugiau galių. Ši sistema vadinama pančajati radž institucijomis (PRI) ir 1992 m. 73-uoju Konstitucijos pakeitimo įstatymu įgyvendino šį propagavimą kaip esminį teisės aktą. Ši politika padidino moterų galimybes įgyti politinę valdžią Indijoje, nes joje numatyta 50 proc. išlygų moterims vietos savivaldos institucijose (VSI). Todėl šio tyrimo tikslas – ištirti lyderystės bruožus ir iššūkius, susijusius su moterų politinių galių suteikimu Keralos vietos savivaldos institucijose. Disertacijos teorinė prieiga buvo grindžiama dalyvavimo ir demokratijos teorija, lyderystės teorija, liberaliuoju feminizmu ir tarpsektorinio feminizmo teorija. Duomenys tyrimui buvo gauti 2018-2019 m. “Erasmus+” stažuotės Indijoje metu, kurios metu buvo atlikti tiesioginiai interviu su Keralos vietos savivaldos institucijų atstovais. Tyrimas atskleidė, kad PRI politika padidino moterų politines galias pančajate. Dėl to VSI lyderės moterys pasižymi įvairiomis lyderystės savybėmis, tokiomis kaip intelektas, pasitikėjimas savimi, ryžtas, sąžiningumas ir visuomeniškumas. Šie lyderystės bruožai padeda joms sėkmingai veikti politinėje sferoje, taip didinant jų politinį įgalinimą. Tačiau lyderystės srityje jos susiduria su įvairiais socialiniais ir kultūriniais iššūkiais. Tyrimas taip pat atskleidė, kad vyrai teigiamai vertina moterų politinę lyderystę VSI, taip skatindami moterų politinį įgalinimą.

23 rugsėjo d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio biblioteka, salė M7 (Studentų g. 48 – M7, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!