V. Rudelio daktaro disertacijos „Silikagelio su įsiterpusiais aliuminio ir fluoro jonais inovatyvios perdirbimo technologijos“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Valdas Rudelis , Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005

Mokslinis vadovas – prof. dr. Kęstutis Baltakys (Kauno technologijos universitetas, Technologijos mokslai, Chemijos inžinerija – T005).

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. dr. Rimvydas Kaminskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – T005) – pirmininkas;
Doc. dr. Joana Bendoraitienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – T005);
Doc. dr. Anatolijus Eisinas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – T005);
Dr. Rimvydas Stonys (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T008);
Prof. dr. habil. Gundars Mezinskis (Rygos technikos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T008).

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje  (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Daktaro disertacijoje tirta AlF3 gamybos technologinių parametrų įtaka susidarančios atliekos – silikagelio su aliuminio ir fluoro jonais – cheminei bei mineralinei sudėčiai ir jo savybėms. Darbe nustatyta, kad keičiant apdorojimo sąlygas (statines, dinamines ir mechaninę aktyvaciją) bei šarminės prigimties junginius (NH4OH, Ca(OH)2, NaOH, Al2O3) galima silikagelio sudėtyje minimizuoti fluoro jonų koncentraciją iki 1,5 %. Be to pirmą kartą nustatyta, kad skystojoje terpėje, atskirtoje taikant mechaninį apdorojimą ar atplovimą šarminės prigimties tirpalais nuo AlF3 gamybos atliekos – silikagelio, kristalizuojasi aliuminio ir fluoro jonų turintys junginiai – aliuminio fluoridas, kalcio fluoridas ir/arba katoitas. Darbe pasiūlyta priemaišų pašalinimo iš silikagelio technologija, pagal kurią fluoro jonų koncentraciją silikagelyje galima sumažinti iki 1,5 % bei padidinti tikslinio produkto (aliuminio fluorido) išeigą. Remiantis gautais darbo rezultatais, AB „Lifosa“ pramoninėje aliuminio fluorido gamybos linijoje buvo sumontuota papildoma įranga ir atlikti gamybiniai bandymai.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku